Wednesday, June 19, 2019

มอบทุนการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณ คุณนิรันดร์ บริบูรณ์ศักดิ์ ผู้จัดการธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สาขานครสวรรค์ กับเจ้าหน้าที่สาขานครสวรรค์ และคุณจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครสวรรค์ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมอาคารสำนักงานเทศบาลนครสวรรค์ โดยมีนักเรียนจากสถานศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 19 แห่ง ประกอบด้วย 1.โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 2.โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 3.โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 4.โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 5.โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 6.โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม 7.โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 8.โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 9.โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 10.โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 11.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 12.โรงเรียนวัดบางแก้ว (บางแก้วพิทยาคม) 13.โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 14.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 15.โรงเรียนหนองโพพิทยา 16.วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 17.วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 18.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 19.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รวมทั้งหมด 267 ทุน มูลนิธิฯ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้นะคะTuesday, June 18, 2019

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เปิดตู้รับบริจาค ประจำครึ่งปี 2562

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้เปิดตู้รับบริจาค ประจำครึ่งปี 2562 มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิฯ เงินบริจาคดังกล่าว มูลนิธิฯ จะนำไปสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ต่อไป
Monday, June 17, 2019

มอบทุนการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 ที่โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนักเรียนจากสถานศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วย 1.โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 2.โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 3.โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลอนุสรณ์) 4.โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 5.โรงเรียนสวายวิทยาคาร 6.โรงเรียนสิรินธร 7.โรงเรียนสุรวิทยาคาร 8.โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” 9.วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 10.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 12.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 13.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รวมทั้งหมด 141 ทุน ส่วนช่วงบ่ายเดินทางไปมอบทุนต่อที่โรงเรียนบ้านเสม็ด “สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 14 ทุน และเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 73 ทุน มูลนิธิฯ ขอขอบคุณโรงเรียนที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้นะคะ
 

Thursday, June 06, 2019

คุณธนพร ศุภนันตฤกษ์ บริจาคสมุดทำมือ

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณ คุณธนพร ศุภนันตฤกษ์ ที่บริจาคสมุดโน๊ตทำมือ ให้กับมูลนิธิฯ เพื่อแบ่งปันให้กับเด็กๆได้มีสมุดเล่มใหม่ไว้จดบันทึกกัน (รับมอบวันที่ 4 มิถุนายน 2562)
มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณค่ะ