Thursday, December 13, 2018

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561มอบทุนรักษาพยาบาล ด.ญ.เกวลิน ศิลาวารินทร์ มอบทุนประกอบอาชีพ นางธัญจิรา บุญช่วย

          เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 มูลนิธิฯ ได้เดินทางไปพบผู้ขอทุน 2 ราย เพื่อมอบทุนรักษาพยาบาล 1 ราย และมอบทุนประกอบอาชีพ 1 ราย ดังนี้

          มอบทุนรักษาพยาบาล ด.ญ.เกวลิน ศิลาวารินทร์ อายุ 4 ปี ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ต้องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด และใช้ยาฉีดอินซูลินต่อเนื่องเพื่อควบคุมระดับน้ำตาล จำนวน 4 - 5 ครั้งต่อวัน มูลนิธิฯ มอบแผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยแบ่งมอบ 2 รอบ คือรอบแรกวันที่ 3ธันวาคม 2561 และรอบที่ 2 มอบในเดือนมิถุนายน 2562 รวมมูลค่าของบริจาคทั้งสิ้น 15,300 บาท         มอบทุนประกอบอาชีพ นางธัญจิรา บุญช่วย อายุ 55 ปี อาชีพเย็บหมอนฟักทองขาย อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคคือ จักรเย็บผ้า SINGER แบบธรรมดา และที่ปั้มกระดุม รวมมูลค่า 10,400 บาท โดยมี คุณศรีสุดา บุญ – หลง กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ          มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ 1. นาย ยศธน วงษ์จิรากร 2. นางสาว สรัญญา สุดเสือ และสัมภาษณ์ ทุนรักษาพยาบาล 1. นายธงชัย แซ่เตียว

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิฯ เดินทางไปสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพจำนวน 2 ราย  ซอยสวนมะลิ1 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และซอยท่าข้าม1 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

          1. นาย ยศธน วงษ์จิรากร อาชีพขายเครื่องดื่มชา กาแฟ โอเลี้ยง อายุ 57 ปี ภรรยา อายุ 55 ปี อาชีพขายข้าวแกง รายได้ 15,000 บาท/เดือน มีบุตร 3 คน ครอบครัวผู้ขอทุนอาศัยอยู่บ้านของน้องชาย และยังมีพี่สาวอาศัยอยู่ร่วมด้วย มีประสบการณ์ขายเครื่องดื่มชา กาแฟ และโอเลี้ยงประมาณ 10 ปี สถานที่ขายบริเวณริมฟุตบาทในซอยสวนมะลิ 1 ข้างร้านข้าวแกงภรรยา ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำ คนทำงานบริเวณนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยเอกชน และคนที่มาโรงพยาบาลกลาง  อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคคือ รถเข็นแบบมีหลังคา รวมมูลค่าประมาณ 10,000 บาท
       2. นางสาว สรัญญา สุดเสือ อาชีพ ช่างเสริมสวย อายุ 30 ปี สามี อายุ 40 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวและทำกายภาพบำบัด มีบุตร 3 คน อายุ 11 ปี, 10 ปี, และ 7 ปี กำลังเรียนทั้งหมด บ้านที่อยู่เป็นบ้านเช่า มีประสบการณ์ทำอาชีพช่างเสริมสวยมาแล้วประมาณ 3 ปี ทำงานอยู่ในบ้านเช่าของตนเองที่ชั้นล่าง บางครั้งรับงานนอกสถานที่ด้วย อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคคือ เก้าอี้ไฮโดริค 1 ตัว, เก้าอี้ธรรมดา 1 ตัว , โซฟาสำหรับลูกค้า 1 ตัว, กระจกติดผนัง 2 บาน, รถเข็นใส่อุปกรณ์ 1 ตัว และผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมมูลค่าประมาณ 25,000บาท
          จากนั้นเดินทางไปสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล จำนวน 1 ราย ที่ ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

          1. นายธงชัย แซ่เตียว ผู้ป่วยโรคนอนหลับหยุดหายใจขั้นรุนแรง อาชีพขับวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง  อายุ 42 ปี อาศัยอยู่กับภรรยา ลูกชาย 2 คน และบิดา รวม 5 คน บิดา อายุ 81 ปี มีโรคประจำตัว คือโรคความดันโลหิตสูง ภรรยา อายุ 40 ปี ปัจจุบันตกงานไม่มีรายได้ เคยทำงานที่โรงงานเหล็กแต่ร่างกายไม่ไหวจึงต้องลาออกเพื่อหางานใหม่ มีบุตรชาย 2 คน อายุ 12 ปี และ 9 ปี กำลังเรียนอยู่ชั้น ป.6 และป.4 ผู้ขอทุนป่วยด้วยโรคนอนหลับหยุดหายใจขั้นรุนแรง ป่วยเรื้อรังมาเป็นเวลานาน และเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ตามความเห็นของแพทย์ ผู้ป่วยมีภาวะกรนหยุดหายใจรุนแรง ซึ่งเป็นอันตรายต่อสมองและหัวใจส่งผลให้อาจถึงแก่ชีวิตได้ จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ (CPAP)  มูลค่า 20,000 บาท ผู้ขอทุนและญาติสามารถช่วยสมทบได้ 2,000 บาท จึงขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท  มูลนิธิฯ ได้รับการประสานงานจากนักสังคมสงเคราะห์  โรงพยาบาลสมุทรปราการThursday, December 06, 2018

ติดตามผลทุนการศึกษาต่อที่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 2 โรงเรียน 1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 2. โรงเรียนปายวิทยาคาร

          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เดินทางไปติดตามผลทุนการศึกษาต่อที่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้
          1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน จำนวน 31  ทุน โดยกระทรวงศึกษาธิการเห็นความจำเป็นที่จะจัดการศึกษาให้กับเด็กชาวเขาเผ่าต่างๆ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนขึ้น เป็นโรงเรียนสหศึกษากินอยู่ประจำรัฐบาลออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด สังกัดสำนักงานบริหารพิเศษ เริ่มจัดตั้ง และเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมา มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด 307 คน  ครูและบุคลากรรวม 40 คน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  แบ่งเป็นนักเรียนประจำ  288 คน และนักเรียนไป-กลับ 19 คน ให้เรียนฟรี หอพักฟรี อาหารทุกมื้อฟรี และฟรีชุดนักเรียนให้ 1 ชุดตอนแรกเข้า นักเรียนส่วนใหญ่มาจากพื้นที่อำเมืองแม่ฮ่องสอน  และอำเภอขุนยวม  เป็นชาวเขาหลากหลายชนเผ่า ครูที่ปรึกษามีการเยี่ยมบ้านได้ประมาณ 80% ส่วนอีก 20% บ้านอยู่ห่างไกลมากการเดินทางไม่สะดวก ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกข้าว และข้าวโพด เป็นต้น กรรมการมูลนิธิฯ ประชาสัมพันธ์การเขียนขอทุนแบบออนไลน์  ซึ่งทางโรงเรียนยังไม่พร้อมเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน จึงขอใช้วิธีการสมัครผ่านทางการกรองแบบฟอร์ม และจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์เช่นเดิม
          2. โรงเรียนปายวิทยาคาร จำนวน 12 ทุน เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อปี 2510  เริ่มทำการสอนเมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม พ.ศ.2510 เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นม.1 – ม.6  มีนักเรียนจำนวน 947 คน  ครูและบุคลากรรวม 60 นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าต่างๆ  มีนักเรียนอาศัยอยู่หอพักของโรงเรียน 44 คน หอพักฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โรงเรียนเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเป็นค่าบำรุงการศึกษาเทอมละ 1,000 บาททุกระดับชั้น เนื่องจากโรงเรียนได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากรัฐบาล  กรรมการมูลนิธิฯ ได้ประชาสัมพันธ์การขอทุนผ่านทางระบบออนไลน์  ซึ่งทางโรงเรียนแจ้งว่ายังไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากสัญญาณอินเตอร์เน็ตช้า และอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้
          มูลนิธิฯขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณาจารย์ของทั้ง 2 สถานศึกษาที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี

ติดตามผลทุนการศึกษาพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. วิทยาลัยการอาชีพนวมินราชินีแม่ฮ่องสอน 2. โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3. โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ 4. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปติดตามผลทุนการศึกษาพื้นที่อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 สถานศึกษา ดังนี้
          1. วิทยาลัยการอาชีพนวมินราชินีแม่ฮ่องสอน มีนักเรียนทุนจำนวน 48 ทุน สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. มีสาขาที่เปิดสอน 7 สาขา  ได้แก่  สาขาวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาช่างกำลังไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีนักเรียนจำนวน 992 คน  ครูผู้สอนรวมบุคลากร จำนวน 60 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนอยู่ในพื้นที่  มีนักเรียนที่เป็นชาวเขาบ้างบางส่วนแต่น้อย  โดยอาศัยหอพักของวิทยาลัย วิทยาลัยแจ้งว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมในการสมัครขอทุนออนไลน์
          2. โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีนักเรียนทุนจำนวน 7 ทุน เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณอุดหนุน จากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีนักเรียนจำนวน 542 คน มีครู และบุคลากรรวม 33  คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนภายในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และพื้นที่ใกล้เคียง เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นม.1- ม.6 เก็บค่าบำรุงการศึกษา 800 บาท/เทอม ฟรีอาหารกลางวัน ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร  รับจ้าง มูลนิธิฯได้มีการประชาสัมพันธ์ และสอบถามปัญหาการสมัครขอทุนแบบออนไลน์  ซึ่งทางโรงเรียนชี้แจงว่า ทางโรงเรียนมีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตช้ามาก และเครื่องสแกนมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  ไม่พร้อมสมัครทุนแบบออนไลน์  
          ในการนี้มูลนิธิฯยังได้เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 คน พร้อมกับมอบผ้าห่มและถุงอาหารแห้งให้ด้วย          3. โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์  มีนักเรียนทุนจำนวน  99  ทุน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ได้รับพระกรุณาพระราชทานพระอนุญาตให้ออกชื่อองค์กรแห่งนี้อย่างเป็นทางการว่า “โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี” นับตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552  เปิดสอนในระดับชั้นม. 1-6   มีนักเรียนจำนวน 1,670 คน  ครู และบุคลากรรวม 105 คน นักเรียน 60% เป็นคนในพื้นที่และอีก 40% เป็นเด็กชาวเขา  โดยมีค่าเทอมประมาณ 1,140 บาท/เทอม หากเรียนสายวิทย์ฯพิเศษค่าเทอมประมาณ 3,500 บาท/เทอม มีหอพักสำหรับนักเรียนที่บ้านไกลมีค่าหอ  1,500 บาท/เทอม (รวมค่าอาหารเช้า,เย็น และค่าน้ำ ค่าไฟ) ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และประกอบอาชีพเกษตรกรรม  กรรมการมูลนิธิฯ ได้ประชาสัมพันธ์ การสมัครขอทุนแบบออนไลน์ แต่โรงเรียนมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  สัญญาณอินเตอร์เน็ตช้า ประกอบกับจำนวนนักเรียนทุนมีมาก ทำให้การสแกนเอกสารต่างๆ ล่าช้า จึงขอใช้การกรอกใบแบบฟอร์มสมัครขอทุน และส่งผ่านทางไปรษณีย์เหมือนเดิม 
          4. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีนักเรียนทุนจำนวน 4 ทุน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2546 ได้มีมติเห็นชอบให้สถาบันดำเนินการจัดตั้งวิทยาเขตแม่ฮ่อสอนเพื่อดำเนินการจัดการศึกษา ในนามของ “วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน”  ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีนักศึกษาจำนวน 445 คน  อาจารย์ และบุคลากรรวม 62 คน  เปิดสอน 2 ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์มีค่าเทอมประมาณ 6,500 บาท/เทอม  และภาควิชาวิทยาศาสตร์มีค่าเทอมประมาณ 7,500 บาท/เทอม  ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา คือ วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสาธารณสุขชุมชน วิชาการประถมศึกษา วิชาการท่องเที่ยว วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และในอนาคตจะเปิดสาขาการค้าขายแดนเพิ่ม เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ส่วนใหญ่ติดชายแดนพม่า จึงมีมุมมองในการพัฒนาตามนโนบายเปิดการค้าพื้นที่ชายแดน  นักศึกษาส่วนใหญ่มาจากพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และพื้นที่ วิทยาลัยมีหอพักสำหรับนักศึกษา 2 หลัง เปิดใช้ตั้งแต่ปี 2550  สามารถรองรับนักศึกษาได้หลังละ 90 – 100 คน มีค่าหอพักแรก 500 บาท/ปี นักศึกษาบางส่วนไม่เขียนขอทุน เนื่องจากไม่สะดวกในเรื่องของเอกสาร เพราะต้องเดินทางกลับบ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อยู่บนดอยสูงการเดินทางลำบาก
          มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณาจารย์ของทั้ง 4 สถานศึกษาที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี

Friday, November 30, 2018

ติดตามผลทุนการศึกษาที่อำเภอแม่สะเรียงและอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 โรงเรียน1. วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 2. โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 3. โรงเรียนบ้านละอูบ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เดินทางไปติดตามผลทุนการศึกษาที่อำเภอแม่สะเรียงและอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้

1. วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 24 ทุน เปิดสอนในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. มีสาขาที่เปิดสอน 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิชายานยนต์ สาขาวิชาช่างกำลังไฟฟ้า สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีนักเรียนจำนวน 777 คน ครูผู้สอนรวมบุคลากร จำนวน 55 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาวเขา กะเหรี่ยงสกอ, กะเหรี่ยงโป, เผ่าม้ง, ละว้า เป็นต้น โดยอาศัยหอพักของวิทยาลัย เสียค่าใช้จ่ายเทอมละ 500 บาท (ค่าน้ำ-ค่าไฟ) นักเรียนอยู่หอพัก ประมาณ 90 คน ระดับ ปวช. เรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ระดับ ปวส. ค่าเทอมประมาณ 2,800-3,000 วิทยาลัยมีการออกประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านบนดอย แต่การตัดสินใจส่งบุตรหลานมาเรียน ขึ้นอยู่กับผู้ปกครอง ทางวิทยาลัยไม่สะดวกสมัครแบบออนไลน์เนื่องจากไฟฟ้าดับค่อนข้างบ่อยและเครื่องคอมพิวเตอร์ก็มีจำกัด

2. โรงเรียนบ้านท่าสองแคว อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 14 ทุน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 – ม.3 มีนักเรียนจำนวน 160 คน ครูผู้สอนรวมบุคลกร จำนวน 14 คน นักเรียนส่วนใหญ่มาจากบนดอย มาอาศัยหอพัก นักเรียนหอพัก จำนวน 37 คน มีอาหารให้ทานฟรีทุกมื้อ นักเรียนบางส่วนอยู่หอพักคริสเตียน ซึ่งโรงเรียนได้มีรถรับ-ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง โรงเรียนไม่สะดวกการขอรับทุนแบบออนไลน์ เนื่องจากอินเตอร์เน็ตจะเปิดให้นักเรียนใช้แค่วันเสาร์-อาทิตย์ และเครื่องคอมพิวเตอร์มีจำนวนไม่มาก

3. โรงเรียนบ้านละอูบ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 23 ทุน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อ.2 – ม.3 มีนักเรียนจำนวน 144 คน ครูผู้สอนรวมบุคลากร จำนวน 17 คน เรียนฟรี ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาวเขา ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่อาชีพทำไร่-ทำนา นักเรียนในพื้นที่มีที่ดินตนเอง แต่เป็นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ โรงเรียนไม่สะดวกขอทุนการศึกษาแบบออนไลน์ เนื่องจากยังไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน๊ตและเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าและมีจำนวนน้อย

มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณาจารย์ของทั้ง 3 โรงเรียนที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี

Thursday, November 29, 2018

ติดตามผลทุนการศึกษาพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 2. โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 3. โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปติดตามผลทุนการศึกษาพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 จำนวน 9 ทุน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอ. 1 – ม. 3 มีนักเรียน 505 คน ครูผู้สอนรวมบุคลากร จำนวน 32 คน มีนักเรียนอยู่หอพัก 72 คน โรงเรียนไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย ได้รับชุดนักเรียน อาหารกลางวัน โดยได้งบสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ระดับอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนให้นักเรียนห่อข้าวมา และโรงเรียนเตรียมกับข้าวให้ ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นชาวเขา อาศัยบนดอย ส่วนใหญ่หาเช้ากินค่ำ ครอบครัวแตกแยก สำหรับนักเรียนในพื้นที่ เดินทางโดยรถโดยสาร โรงเรียนมีการช่วยเหลือค่ารถโดยสาร โรงเรียนมีความพร้อมด้านอินเตอร์เน็ต และห้องคอมพิวเตอร์ จะทดลองสมัครขอทุนการศึกษาแบบออนไลน์ในปีนี้

2. โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ จำนวน 104 ทุน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอ.1 – ม.3 มีนักเรียน 312 คน ครูผู้สอนรวมบุคลากร 27 คน นักเรียนส่วนใหญ่มาจากบนดอยซึ่งประกอบด้วย 5 ชนเผ่า ได้แก่ กะเหรี่ยงโปว์ กะเหรี่ยงสกอ ชาวไทยใหญ่ ชาวลั๊วะ และ ชาวพื้นเมือง ครอบครัวของนักเรียนมีฐานะยากจน
เนื่องจากการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับโรงเรียนต้องใช้เวลาหลายวัน นักเรียนจึงได้อาศัยหอพักที่ทางดรงเรียนจัดให้ โดยมีจำนวน 225 คนและได้รับอาหารฟรี 3 มื้อ นักเรียนทุนมูลนิธิฯ 90% ก็อาศัยหอพักของโรงเรียนเช่นกัน นักเรียนเรียนฟรีไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย โรงเรียนจะพยายามสมัครทางออนไลน์ถึงแม้อินเตอร์เน๊ตยังไม่เสถียรมากนัก

3. โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จำนวน 36 ทุน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นม.1- ม.6 มีนักเรียน 1,600 คน ครูผู้สอนรวมบุคลากร จำนวน 70 คน โรงเรียนเก็บค่าใช้จ่าย ทุกระดับ เทอมละ 700 บาท เป็นค่าจ้างครูต่างประเทศ นักเรียนส่วนมากเป็นนักเรียนชาวเขาอาศัยบนดอย นักเรียนมาพักอาศัยหอพักของโรงเรียน จำนวน 113 คน โดยมีอาหารทาน 3 มื้อ เสียค่าใช้จ่ายเทอมละ 500 บาท เป็นค่าน้ำ-ค่าไฟ ครูแนะแนวยังไม่สะดวกการขอรับทุนการศึกษาแบบออนไลน์ เนื่องจากอุปกรณ์ในการสแกนยังไม่มีความพร้อม

มูลนิธิฯขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณาจารย์ของทั้ง 3 โรงเรียนที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี