Tuesday, October 16, 2018

มูลนิธิฯรับมอบเงินจากกิจกรรมค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ "TISCO Financial Camp" ครั้งที่ 16 จำนวน 50,000 บาท

          เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ผู้จัดการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล รับมอบเงินจากกิจกรรมค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ "TISCO Financial Camp" ครั้งที่ 16 จำนวน 50,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่ทิสโก้กรุ๊ปสนับสนุน ตามจำนวนคะแนนที่น้องๆได้ทำกิจกรรมร่วมกันภายในค่ายฯ ค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ เป็นโครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ร่วมกิจกรรมนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งเผยแพร่ไปสู่ผู้อื่นต่อไป


นางสาววริษา รัตนแก้ว กล่าวขอบคุณมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ที่ได้มอบทุนให้เมื่อปี 2548-2549

          เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 นางสาววริษา รัตนแก้ว  คุณครูจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่งเป็นนักเรียนทุนของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เมื่อปี 2548 – 2549 ขณะนั้นคุณครูวริษาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย์อลงกรณ์ฯ จ.ปทุมธานี
          วันนี้เป็นโอกาสดีที่คุณครูพานักเรียนมาเข้าค่ายการเงิน ครั้งที่ 16 กับธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) จึงได้ขึ้นกล่าวขอบคุณมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศลที่ได้ให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาให้กับคุณครูในวันนั้น
          มูลนิธิฯ ยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของ คุณครูวริษา รัตนแก้ว
สัมภาษณ์และเยียมบ้านผู้ขอทุนรักษาพยาบาล และผู้ขอทุนประกอบอาชีพ 1.นางวรัญญา จรกา 2. ด.ญ.กนกพร วงศ์ศรีเผือก 3. นางสาวรัฐญา ยืนยั่ง 4. นางสาวชาลินี แสงรอด

         เมื่อวันที่11 ตุลาคม 2561 มูลนิธิฯเดินทางไปสัมภาษณ์และเยียมบ้านผู้ขอทุนรักษาพยาบาล และผู้ขอทุนประกอบอาชีพ ที่ซอยอ่อนนุช39 เขตสวนหลวง,  ซอยอุดมสุข21 เขตบางนา, โรงพยาบาลสมุทรปราการ และหน้าขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน 4 ราย ดังนี้

          1.นางวรัญญา จรกา อายุ 48 ปี อาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า มีประสบการณ์เพาะเห็ด  3 ปี อาศัยอยู่กับสามี มีบุตร 4 คน บุตร 2 คนแรก มีครอบครัวแล้วแต่ยังพักอาศัยอยู่ด้วยกัน  1 คน มีหลานอีก 4 คน ส่วนบุตรอีก 1 คน แยกครอบครัวไปอยู่ข้างนอก มีบุตรที่ป่วยพิการท่อนล่าง 1 คน และบุตรคนสุดท้องเรียนอยู่ระดับประถมศึกษาสมธิสั้น  สามีอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  ขอรับบริจาคก้อนเห็ด ก้อนละ 12 บาท จำนวน  800 ก้อน มูลค่าประมาณ 9,600 บาท มูลนิธิฯ ได้รับการประสานงานจากนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลตำรวจ
          2. ด.ญ.กนกพร วงศ์ศรีเผือก อายุ 12 ปี ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 อาศัยอยู่กับมารดา และบิดาเลี้ยง ทั้งสองมีอาชีพรับจ้างทั่วไปและเก็บของเก่าขาย  ขอรับบริจาคเป็นแผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด  ระยะเวลา 1 ปี มูลค่าประมาณ 12,240 บาท มูลนิธิฯ ได้รับการประสานงานจากนักสังคมสงเคราะห์  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

          3. นางสาวรัฐญา ยืนยั่ง อายุ 32 ปี ผู้ป่วยโรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับขั้นรุนแรง ต้องเช่าถังออกซิเจนที่ร้านอุปกรณ์การแพทย์ช่วยในขณะนอนหลับ  อาศัยอยู่กับสามี พี่สาว พี่เขย และลูกชายอายุ 11 ปี  สามีอาชีพรับจ้างขับรถสิบล้อบริษัทเอกชน  ขอรับบริจาคเป็น ชุดเครื่องอัดอากาศขยายหลอดคอ จำนวน 1 ชุดประกอบด้วย  Curasa CPAP , Best Fit 2 Nasal Mask Size S, White Filter Curasa มูลค่า 20,000 บาท ผู้ป่วยและญาติสามารถสมทบได้ 5,000 บาท ขอรับการสนุบสนุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล จำนวน 15,000บาท  มูลนิธิฯ ได้รับการประสานงานจากนักสังคมสงเคราะห์  โรงพยาบาลสมุทรปราการ
4. นางสาวชาลินี แสงรอด อายุ 34 ปี อาชีพขายอาหารตามสั่ง มีประสบการณ์ขายอาหารตามสั่ง 10 ปี บริเวณหน้าขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ สถานะภาพหย่าร้าง อาศัยอยู่กับบุตร  3 คน บุตรชายอายุ 16 ปี  บุตรสาวอายุ 8 ปี และบุตรชายอายุ 4 ปี ตามลำดับ  ปัจจุบันผู้ขอทุนมีข้อพิพาทเรื่องสถานที่ขายของ  ขอรับบริจาคเป็น  เครื่องปั่นไฟ,  ถังรองน้ำใช้, จาน/ชาม/ถ้วย, ถังน้ำดื่ม, เตาสเต็ก, โต๊ะพับ, เก้าอี้, แก้วน้ำ, เต๊นพับ


Friday, October 05, 2018

มอบทุนรักษาพยาบาล ด.ช.ธัญภัทร เสริมสมบูรณ์ ด.ช.นรเศรษฐ์ สะใบ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

          เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. เพื่อมอบทุนรักษาพยาบาลให้กับผู้ขอทุนรักษาพยาบาลจำนวน  2 ราย โดยมีแพทย์พยาบาลและนักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลร่วมเป็นพยาน ดังนี้
          1.ด.ช.ธัญภัทร เสริมสมบูรณ์  อายุ 1 ปี ผู้ป่วยโรคภาวะน้ำคั่งในโพรงสมอง ตั้งแต่แรกเกิดทำให้เนื้อสมองบางส่วนหายไป  ส่งผลให้กลายเป็นผู้พิการทางสมอง มูลนิธิฯ มอบอุปกรณ์แผ่นกรองฝุ่นและเชื้อโรคที่ใช้กับเครื่องช่วยหายใจ และสายดูดเสมหะ สำหรับใช้ 9 เดือน โดยแบ่งมอบ 2 รอบ รอบแรก (4 ตุลาคม 2561) จำนวนเงิน 10,800 บาท รอบ 2 มอบ เดือนมีนาคม 2562 จำนวนเงิน 13,800 บาท   
รวมมูลค่าทั้งสิ้น  24,000  บาท 
          2.ด.ช.นรเศรษฐ์  สะใบ อายุ 2 ปี ผู้ป่วยโรคสมองพิการจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง  ผู้ป่วยเป็นผู้พิการตั้งแต่กำเนิด สมองเล็ก นอนติดเตียง ให้อาหารทางสายยางหน้าท้อง ปอดอักเสบบ่อยๆ หลอดลมตีบหายใจเองไม่สะดวก แพทย์ต้องเจาะคอเพื่อให้ออกซิเจนตลอดเวลา มูลนิธิฯ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 8 ลิตร มูลค่า 29,000 บาท
          มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ
          มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น


Friday, September 28, 2018

ติดตามผลทุนประกอบอาชีพที่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 2 ราย และ อ.เมือง จ.นนทบุรี จำนวน 1 ราย

          จากนั้น ในวันที่ 26 กันยายน 2561 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปติดตามผลทุนประกอบอาชีพที่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 2 ราย และ อ.เมือง จ.นนทบุรี จำนวน  1  ราย ประกอบด้วย

          1.      นางนิตยา  ศรีธนะกิจ (มูลนิธิฯ มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ เคาน์เตอร์ขายอาหาร ถังแช่น้ำแข็ง และตู้กระจก รวมมูลค่า 9,100 บาท เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560)  วันที่มูลนิธิฯ ติดตามผล ได้พบผู้ขอทุนอยู่ระหว่างเตรียมวัตถุดิบอยู่หน้าร้าน หลังจากที่ได้รับอุปกรณ์ประกอบอาชีพจากมูลนิธิฯ ช่วงแรกขายได้มากขึ้น ต่อมาทางโรงงาน ได้มีสวัสดิการข้าวสวยฟรีสำหรับพนักงาน พนักงานโรงงานจึงหันมาซื้อแกงถุงราคา 10 – 15 บาทเพื่อไปกินกับข้าวฟรี ทำให้ร้านขายอาหารตามสั่งของผู้ขอทุนยอดขายน้อยลงมาก จากเดิมกำไรวันละ 200 – 300 บาท เหลือวันนึงประมาณ 100 บาท และสามีของผู้ขอทุนป่วยหลายโรครุมเร้า เช่น เบาหวาน ความดันสูง จึงไม่สามารถมาช่วยผู้ขอทุนได้  อุปกรณ์ประกอบอาชีพที่มูลนิธิฯมอบให้ ยังอยู่ในสภาพที่ยังสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

          2.      นางสาวเพ็ญนภา  หมากทลาย มูลนิธิฯ มอบคือเครื่องไสน้ำแข็งเกร็ดหิมะ มูลค่า 3,200 บาท เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 มูลนิธิฯ ออกติดตามผล ไม่พบผู้ขอทุนอยู่ที่ร้าน  ทราบข้อมูลจากร้านค้าข้างเคียงว่า ผู้ขอทุนยังคงขายทุกวันแต่คาดว่าหยุดเพราะต้องดูแลสามีที่ป่วยและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

          3.      นายไพร  แสนรักวงศ์ มูลนิธิฯ มอบทุนรักษาพยาบาลและทุนประกอบอาชีพเป็นชุดเครื่องช่วยฟังดิจิตอลแบบทัดหู  และจักรเย็บผ้าพร้อมอุปกรณ์ในการตัดเย็บ รวมมูลค่า 25,833 บาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561วันที่มูลนิธิฯ ออกติดตามผล ได้พบผู้ขอทุนกำลังเย็บผ้าอยู่ ผู้ขอทุนดูมีความสุขมากขึ้น มูลนิธิฯ ได้สอบถามผู้ขอทุนหลังจากได้รับเครื่องช่วยฟังและจักรเย็บผ้าพร้อมอุปกรณ์การตัดเย็บ ผู้ขอทุนบอกว่าช่วยให้สามารถฟังและพูดคุยกับลูกค้าได้ดีขึ้น และไม่ต้องเสียเวลานั่งซ่อมจักรเก่าอีกด้วย สามารถเย็บผ้าตามที่ลูกค้าต้องการได้เร็วขึ้นทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  อุปกรณ์ประกอบอาชีพที่มูลนิธิฯมอบให้ ยังอยู่ในสภาพที่ยังสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีThursday, September 27, 2018

มอบทุนรักษาพยาบาล นาย มนัส แสงชมพู

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ  เพื่อมอบทุนรักษาพยาบาลให้กับนาย มนัส แสงชมพู  อายุ 47  ปี  ผู้ป่วยกระดูกสันหลังหัก และมีลมรั่วในปอด  2 ข้าง จากการประสบอุบัติเหตุตกตึก 3 ชั้น เนื่องจากขึ้นไปทาสีอาคารเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่ง  มูลนิธิฯ โดย คุณศรีสุดา บุญหลง กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบเงินค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เกินจากสิทธิ์การรักษา จำนวน 30,000 บาท

ประชาสัมพันธ์ทุนประกอบอาชีพที่ รร.ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาส) และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางพลัด

          เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปประชาสัมพันธ์ทุนประกอบอาชีพ ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาส) และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางพลัด ทำให้มูลนิธิฯได้ทราบข้อมูลดังต่อไปนี้

          โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาส) เป็นโรงเรียนสอนวิชาชีพสำหรับทุกคนที่สนใจอยากจะฝึกวิชาชีพในสาขาต่างๆ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร  อาคารเป็นของโรงเรียนแต่ที่ดินเช่าวัดกาญจสิงห์หาสวรวิหาร ก่อตั้งเมื่อปี 2539 มีข้าราชการประจำ 8 คน และวิทยากร อีก 12 คน มีนักเรียนในภาคเรียนนี้จำนวน 569 คน เปิดสอน 23 หลักสูตร หลักสูตรที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ ตัดแต่งขนสุนัข เสริมสวย และนวดแผนไทยตามลำดับ ผู้ที่มาเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเกษียณอายุ และมีนักเรียนมาเรียนดนตรีภาคค่ำ จากการติดตามผล นักเรียนได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ  50% ส่วนอีก 50% นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

           ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางพลัด สังกัดสำนักงานเขตบางพลัด อาคารเป็นของโรงเรียนแต่ที่ดินเช่าวัดบางพลัด ก่อตั้งเมื่อปี 2544 มีข้าราชการจำนวน 10 คน วิทยากรวันจันทร์-ศุกร์ จำนวน 18 คน วิทยากรวันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 12 คน มีนักเรียนในภาคเรียนนี้ จำนวน 500 คน เปิดสอน 18 หลักสูตร  หลักสูตรที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ หลักสูตรนวดผ่อนคลาย เสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผ้า ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป  กลุ่มแม่บ้าน คนเกษียณอายุ และคนว่างงาน  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน จ่ายเฉพาะค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการเรียนเท่านั้น

          นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและทุนรักษาพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่อีกด้วย

          มูลนิธิฯ ขอขอบคุณ  ผู้อำนวยการ อารอบ ยกชู ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาส)และ คุณกาญจนา  ภูพิพัฒน์ผล หัวหน้าศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางพลัด ที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี

Thursday, September 20, 2018

ประชาสัมพันธ์ทุนประกอบอาชีพที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บ่อนไก่

          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 มูลนิธิฯ เดินทางไปประชาสัมพันธ์ทุนประกอบอาชีพที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บ่อนไก่ สังกัดสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร  เป็นโรงเรียนสอนวิชาชีพสำหรับทุกคนที่สนใจอยากจะเรียนวิชาชีพแบบต่างๆ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบ่อนไก่ ก่อตั้งเมื่อปี 2513 มีอาจารย์ที่เป็นข้าราชการ 11 คน วิทยากร 9 คน เปิดสอนจันทร์-ศุกร์ วิชาที่เปิดสอนประกอบด้วย สาขาวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุระกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์ สาขาวิชาเสริมสวย สาขาวิชาช่างตัดผมสุภาพบุรุษ สาขาวิชาช่างตัดแต่งขนสุนัข สาขาวิชาหัถกรรมและเครื่องประดับ สาขาวิชาศิลปการดนตรี สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชานวดแผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ใช้เวลาเรียน  200 ชั่วโมง ทุกหลักสูตรเรียนจบมีใบประกาศรับรอง บุคคลที่เรียนส่วนใหญ่เป็นวัยเกษียณอายุ และวัยทำงานที่อยากจะเปลี่ยนงาน หลังจากเรียนจบนักเรียนส่วนใหญ่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพเสริมได้
          นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและทุนรักษาพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่อีกด้วย
          มูลนิธิฯขอขอบคุณ คุณรัชนี มงคลวงค์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และอาจารย์สอนวิชาตัดเย็บเสื้อผ้าและ คุณอภิชาติ  แก้วพูล ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และอาจารย์สอนวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี


Thursday, September 06, 2018

สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล 1) ด.ช.ธัญภัทร เสริมสมบูรณ์ 2) นายมนัส แสงชมพู

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 มูลนิธิฯ เดินทางไปสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล ที่เขตสายไหม กรุงเทพฯ และ ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  จำนวน  2  ราย  ดังนี้

1) ด.ช.ธัญภัทร เสริมสมบูรณ์  อายุ 1 ปี ผู้ป่วยโรคภาวะน้ำคั่งในโพรงสมอง ตั้งแต่แรกเกิดทำให้เนื้อสมองบางส่วนหายไป  ส่งผลให้กลายเป็นผู้พิการทางสมอง ปัจจุบันใส่ท่อเจาะคอ  และใช้เครื่องช่วยหายใจ ใส่สายยางให้อาหารทางหน้าท้อง นอกจากนี้ธัญภัทรยังมีอาการติดเชื่้อที่ดวงตา ซึ่งคุณหมอไม่แน่ใจเรื้่องการมองเห็น ปัจจุบันเด็กชายอาศัยอยู่กับพ่อแม่และพี่ชาย พ่อไม่ได้ประกอบอาชีพเพราะต้องดูแลผู้ป่วยและลูกชายคนแรกอายุ 3 ปี แม่ทำงานคนเดียวเป็นพนักงานร้านสปาในปั้มน้ำมัน  ขอรับบริจาคเป็น อุปกรณ์แผ่นกรองฝุ่นและเชื้อโรคที่ใช้กับเครื่องช่วยหายใจ  และสายดูดเสมหะ สำหรับใช้ประมาณ 6-9 เดือน มูลค่าประมาณ  16,000-25,000  บาท  มูลนิธิฯ ได้รับการประสานงานจากนักสังคมสงเคราะห์  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
2) นายมนัส แสงชมพู  อายุ 47  ปี  ผู้ป่วยกระดูกสันหลังหัก และมีลมรั่วในปอด  2 ข้าง สาเหตุเกิดจากประสบอุบัติเหตุตกตึกชั้น 3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งจากการขึ้นไปช่วยทาสีอาคารเรียน เนื่องจากผู้ป่วยทำงานเป็นรปภ.ของโรงเรียน โดยเป็นลูกจ้างรายวัน  วันละ 430 ไม่มีสวัสดิการ  ปัจจุบันผู้ป่วยยังไม่สามารถเดินเองได้ อาศัยอยู่กับภรรยา อายุ 47 ปี อาชีพพนักงานเอกชน ภรรยาเป็นเสาหลักของครอบครัว  มีลูก 1 คน แยกไปมีครอบครัวที่ต่างจังหวัด  ขอรับบริจาคค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินจากสิทธิ์รักษา  มูลค่าประมาณ  50,000  บาท มูลนิธิฯ ได้รับการประสานงานจากนักสังคมสงเคราะห์  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ
มอบทุนประกอบอาชีพ นางนรินทร์ แสงโชติ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 มูลนิธิฯ เดินทางไปมอบทุนประกอบอาชีพ  นางนรินทร์ แสงโชติ  อายุ 38 ปี อาชีพขายอาหารหลายประเภท แกงถุง ขนมจีน เป็นต้น  ขายบริเวณหน้าทางเข้าบ้านเอื้ออาทรสายใหม เขตสายใหม  อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคคือ รถเข็นแบบมีหลังคา  โต๊ะเหล็ก 2 ตัว,  เก้าอี้ 12 ตัว , หม้อหุงข้าว,  เครื่องปั่น,  คูลเลอร์เก็บร้อนเย็น,  กระติกน้ำแข็ง,  ตู้กระจก,  หม้อแกงจำนวน  4 ใบ,  มีดทำครัว 2 เล่ม, กะละมังหูเหล็ก 2 ใบ, ถังน้ำแข็ง, และโต๊ะพับขาดำ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  21,102  บาท  มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้กิจการและคุณภาพชีวิตของผู้ขอทุนดีขึ้น