Thursday, March 05, 2020

ส่งของบริจาค โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 จ.ตาก

วันที่ 5 มีนาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ส่งเสื้อมือสองและแฟ้มเอกสารที่ได้รับบริจาค ให้กับโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จำนวน 8 ลัง เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 791 คน และบุคลากร 35 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กจากชนเผ่าจากหมู่บ้านต่างๆ บริเวณใกล้เคียง และมาจากพื้นที่ห่างไกล โดยพักอาศัยอยู่ที่หอพักของโรงเรียนประมาณ 30 คน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กได้มากขึ้น


Monday, February 24, 2020

ส่งของบริจาค โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ส่งเสื้อมือสองและแฟ้มเอกสารที่ได้รับบริจาค ให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวน 8 ลัง เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 960 คน และบุคลากร 100 คน โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรการเรียนที่เน้นการสร้างอาชีพได้จริง เช่น คหกรรม,เกษตรกรรม,ธุรกิจการค้าตามแนวชายแดน,อุตสาหกรรม,เครื่องประดับเงิน เป็นต้น เมื่อสำเร็จการศึกษา นักเรียนสามารถประกอบอาชีพได้เลย

Friday, February 14, 2020

มอบทุนรักษาพยาบาล ผู้ขอรับทุนป่วยด้วยโรคหลอดเลือดในสมองแตก

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณงานสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ดำเนินการมอบทุนรักษาพยาบาล จำนวน 24,858 บาท ได้แก่เตียงผู้ป่วย, ที่นอนลมลดแผลกดทับ, เครื่องดูดเสมหะ และผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้กับผู้ขอรับทุนที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดในสมองแตก
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีต่อไป

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ คุณจริยา โกมินทร์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพของคุณจริยา โกมินทร์ ประกอบอาชีพขายน้ำแข็งใส เป็นระยะเวลา 3 ปี เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันสภาพเก่า และมีจำนวนน้อย ทั้งนี้จึงต้องการขอรับทุนประกอบอาชีพเป็นเครื่องทำน้ำแข็งใสไฟฟ้า, หม้อต้ม, กล่องโฟม, ถ้วยโฟม ,ช้อนพลาสติก, ท็อปปิ้ง และน้ำหวาน เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ใช้งานอยู่และให้มีจำนวนของที่เพียงพอต่อการขายให้ลูกค้า


สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ คุณวรนุช แซ่จิว

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพของคุณวรนุช แซ่จิว ประกอบอาชีพขายข้าวนึ่ง เป็นระยะเวลา 10 ปี เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันมีสภาพเก่า ผุพัง ทั้งนี้จึงต้องการขอรับทุนประกอบอาชีพเป็นหม้อนึ่งข้าว ,เตาแก๊สพร้อมขาตั้ง, โต๊ะ และข้าว เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ คุณเนตรนภา โกมินทร์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพของคุณเนตรนภา โกมินทร์ ประกอบอาชีพรับจ้างซักรีด เป็นระยะเวลา 2 ปี เนื่องจากเครื่องซักผ้าที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน ไม่ใช่ของตนเอง เป็นของน้องสาว ทำให้ไม่สะดวกในการใช้งาน จึงขอรับทุนประะกอบอาชีพเป็นเครื่องซักผ้า เพื่อนำมาใช้งานได้สะดวกมากขึ้น พร้อมทั้งได้ขอเตารีด ราวตากผ้า และน้ำยาซักผ้า ด้วย


สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ นายดรัณ จิตตวิสุทธิกุล

วันที่ 12 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่ซอยชิดลม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพของนายดรัณ จิตตวิสุทธิกุล ประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว ระยะเวลา 4 ปี เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการขาย และรถเข็นมีสภาพเก่า จึงต้องการขอรับทุนประกอบอาชีพเป็นรถเข็น, ถ้วยชาม และหม้อก๋วยเตี๋ยว เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันThursday, February 13, 2020

ส่งของบริจาค สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี

วันที่ 13 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ส่งเสื้อผ้ามือสองที่ได้รับบริจาค ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี จำนวน 2 ลัง เพื่อมอบให้กับเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิง อายุ 6-18 ปี ที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้หรือไม่มีครอบครัว เพื่อให้มีการศึกษาและดูแลตัวเองได้เมื่อออกสู่สังคม

ส่งของบริจาค โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ส่งเสื้อผ้ามือสองที่ได้รับบริจาค ให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก จำนวน 6 ลัง เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่ขาดแคลน
โรงพยาบาลอุ้มผางเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลตามแนวชายแดน ให้บริการกับผู้ป่วยที่หลากหลายเชื้อชาติ ทั้งมีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติ ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลอุ้มผางเป็นจำนวนมาก

มอบทุนประกอบอาชีพ คุณเวทิน แก้วกนก

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่ซอยชิดลม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อมอบทุนประกอบอาชีพให้คุณเวทิน แก้วกนก ประกอบอาชีพขายผัดไทยและหอยทอด เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้งานมีสภาพเก่าผุพัง ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้มอบทุนประกอบอาชีพเป็นรถเข็นแบบมีหลังคา, ป้ายรายการอาหาร, หม้อ, โต๊ะพับ, เก้าอี้, กระทะผัดไทย, ร่ม, ขาตั้งร่ม, ถังน้ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมมูลค่า 19,600 บาท
มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอรับทุนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Wednesday, February 05, 2020

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ นายสีหราช ทวีผล

วันที่ 28 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมะการักษ์ ที่ประสานขอทุนของนายสีหราช ทวีผล อายุ 48 ปี ประกอบอาชีพขายลูกชิ้นทอดและกาแฟโบราณ มีประสบการณ์มาแล้ว 1 ปี เนื่องจากปัจจุบันมีคนขายลูกชิ้นทอดและกาแฟโบราณจำนวนมาก ทำให้ผู้ขอรับทุนมีรายได้น้อยลง จึงต้องการเปลี่ยนเป็นขายน้ำแข็งใส แต่ผู้ขอรับทุนมีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ อีกทั้งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรในวัยเรียน 2 คน ทั้งนี้จึงต้องการขอรับทุนประกอบอาชีพเป็น เครื่องใสน้ำแข็ง, ถังน้ำแข็ง, โหลพลาสติก, น้ำหวาน, ท๊อปปิ้งผลไม้, นมข้น, ถ้วยโฟม, หลอดดูด และช้อนพลาสติก เพื่อประกอบอาชีพขายน้ำแข็งใส มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวต่อไปสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 28 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมะการักษ์ ที่ได้ประสานขอทุนรักษาพยาบาล โดยผู้ขอรับทุน อายุ 60 ปี ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดในสมองแตก หลังจากที่ผู้ขอรับทุนเข้ารับการผ่าตัดสมอง จำเป็นต้องรับประทานอาหารทางสายยาง และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายที่บ้าน ซึ่งแพทย์ได้นัดติดตามผลเดือนละครั้ง ทั้งนี้ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอที่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแลผู้ขอรับทุนได้เอง จึงต้องการขอรับทุนรักษาพยาบาลเป็นเตียงสำหรับผู้ป่วย, ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ, เครื่องดูดเสมหะ และผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อให้ผู้ขอรับทุนได้รับการดูแลที่ดีขึ้น และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Tuesday, February 04, 2020

ประชาสัมพันธ์ทุนรักษาพยาบาลโรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 28 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่โรงพยาบาลมะการักษ์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนรักษาพยาบาล โดยมีนายแพทย์อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, คุณฑิฆัมพร ตระกูลกิติไพศาล หัวหน้างานสังคมสงเคระห์, คุณศุภรัตนา สุนทรารักษ์ และคุณธิดารัตน์ วงษา นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมรับฟัง โดยให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับทุนรักษาพยาบาล ทุนการศึกษาและทุนประกอบอาชีพที่มูลนิธิฯ ได้นำเสนอ ทางโรงพยาบาลมีความประสงค์จะแจ้งให้ผู้ป่วยทราบและยินดีที่เป็นตัวกลางในการประสานงานในเรื่องการขอทุนให้กับผู้ป่วยอีกด้วย
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณโรงพยาบาลมะการักษ์ ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้มูลนิธิฯ เป็นอย่างดีด้วยค่ะ
เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดของคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ ประธานมูลนิธิฯ

วันที่ 30 มกราคม 2563 คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ ประธานมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล และคุณรจนา ทรรทรานนท์ ภรรยา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่กรรมการและพนักงานของมูลนิธิฯ พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณทีมงานทุกคนสำหรับการทำงานในรอบปีที่ผ่านมา และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณศิวะพร ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ มูลนิธิฯ โดยพลเอกสมชาย อุบลเดชประชารักษ์ ประธานคณะที่ปรึกษา และกรรมการมูลนิธิฯ ประกอบด้วย คุณวรรณี อุบลเดชประชารักษ์ คุณศรีสุดา บุญ-หลง คุณภัทธิรา วัฒนวรางกูร พร้อมทั้งทีมงาน ได้มอบกระเช้าดอกไม้พร้อมกับอวยพรวันเกิดล่วงหน้าแก่คุณศิวะพร
มูลนิธิฯ ขอให้คุณศิวะพร คุณรจนา ทรรทรานนท์และครอบครัว มีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะ

Friday, January 24, 2020

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ นางสาวหนูพิน นรชาญ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่บริเวณหน้าวัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพของนางสาวหนูพิน นรชาญ อายุ 49 ปี อาชีพขายส้มตำและอาหารอีสาน กับสามี อายุ 56 ปี ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพขายส้มตำและอาหารอีสานมาแล้วเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยลูกค้าเป็นคนในชุมชนบริเวณพื้นที่นั้น ซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันมีสภาพเก่า ผุพัง และผู้ขอรับทุนมีรายได้น้อย มีค่าใช้จ่ายในการดูแลพ่อแม่สูงอายุด้วย ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ได้ ทั้งนี้ผู้ขอรับทุนจึงต้องการขอรับบริจาคทุนประกอบอาชีพเป็นรถเข็น, ถังแก๊ส, กระติก, ถาด, ร่มแม่ค้า, โต๊ะพับ, เก้าอี้, ตะแกรง, หม้อ, หวดนึ่งข้าว และตู้กระจก เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันเยี่ยมติดตามผลทุนประกอบอาชีพ นางสาวสมปอง พลธรรม

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่ซอยรามอินทรา 39 เขตบางเขน กรุงเทพฯ เพื่อเยี่ยมติดตามผลทุนประกอบอาชีพของนางสาวสมปอง พลธรรม อาชีพขายข้าวเหนียวไก่ทอด หลังจากที่มูลนิธิฯ ได้มอบรถเข็นแบบมีหลังคา, เตาแก๊สพร้อมชุดและถังแก๊ส, ตัวหนีบ, ถาด, กระชอน, ตู้โชว์กระจก, ตู้แช่กระจก, กระทะ, กะละมัง, กระติก, เก้าอี้, โต๊ะพับ และหวดนึ่งข้าว เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา เครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับสามารถใช้งานได้เกิดประโยชน์ ทำให้ครอบครัวผู้รับทุนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยคุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ