Thursday, February 13, 2020

ส่งของบริจาค โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ส่งเสื้อผ้ามือสองที่ได้รับบริจาค ให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก จำนวน 6 ลัง เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่ขาดแคลน
โรงพยาบาลอุ้มผางเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลตามแนวชายแดน ให้บริการกับผู้ป่วยที่หลากหลายเชื้อชาติ ทั้งมีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติ ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลอุ้มผางเป็นจำนวนมาก

มอบทุนประกอบอาชีพ คุณเวทิน แก้วกนก

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่ซอยชิดลม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อมอบทุนประกอบอาชีพให้คุณเวทิน แก้วกนก ประกอบอาชีพขายผัดไทยและหอยทอด เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้งานมีสภาพเก่าผุพัง ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้มอบทุนประกอบอาชีพเป็นรถเข็นแบบมีหลังคา, ป้ายรายการอาหาร, หม้อ, โต๊ะพับ, เก้าอี้, กระทะผัดไทย, ร่ม, ขาตั้งร่ม, ถังน้ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมมูลค่า 19,600 บาท
มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอรับทุนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Wednesday, February 05, 2020

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ นายสีหราช ทวีผล

วันที่ 28 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมะการักษ์ ที่ประสานขอทุนของนายสีหราช ทวีผล อายุ 48 ปี ประกอบอาชีพขายลูกชิ้นทอดและกาแฟโบราณ มีประสบการณ์มาแล้ว 1 ปี เนื่องจากปัจจุบันมีคนขายลูกชิ้นทอดและกาแฟโบราณจำนวนมาก ทำให้ผู้ขอรับทุนมีรายได้น้อยลง จึงต้องการเปลี่ยนเป็นขายน้ำแข็งใส แต่ผู้ขอรับทุนมีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ อีกทั้งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรในวัยเรียน 2 คน ทั้งนี้จึงต้องการขอรับทุนประกอบอาชีพเป็น เครื่องใสน้ำแข็ง, ถังน้ำแข็ง, โหลพลาสติก, น้ำหวาน, ท๊อปปิ้งผลไม้, นมข้น, ถ้วยโฟม, หลอดดูด และช้อนพลาสติก เพื่อประกอบอาชีพขายน้ำแข็งใส มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวต่อไปสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 28 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมะการักษ์ ที่ได้ประสานขอทุนรักษาพยาบาล โดยผู้ขอรับทุน อายุ 60 ปี ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดในสมองแตก หลังจากที่ผู้ขอรับทุนเข้ารับการผ่าตัดสมอง จำเป็นต้องรับประทานอาหารทางสายยาง และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายที่บ้าน ซึ่งแพทย์ได้นัดติดตามผลเดือนละครั้ง ทั้งนี้ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอที่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแลผู้ขอรับทุนได้เอง จึงต้องการขอรับทุนรักษาพยาบาลเป็นเตียงสำหรับผู้ป่วย, ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ, เครื่องดูดเสมหะ และผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อให้ผู้ขอรับทุนได้รับการดูแลที่ดีขึ้น และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Tuesday, February 04, 2020

ประชาสัมพันธ์ทุนรักษาพยาบาลโรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 28 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่โรงพยาบาลมะการักษ์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนรักษาพยาบาล โดยมีนายแพทย์อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, คุณฑิฆัมพร ตระกูลกิติไพศาล หัวหน้างานสังคมสงเคระห์, คุณศุภรัตนา สุนทรารักษ์ และคุณธิดารัตน์ วงษา นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมรับฟัง โดยให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับทุนรักษาพยาบาล ทุนการศึกษาและทุนประกอบอาชีพที่มูลนิธิฯ ได้นำเสนอ ทางโรงพยาบาลมีความประสงค์จะแจ้งให้ผู้ป่วยทราบและยินดีที่เป็นตัวกลางในการประสานงานในเรื่องการขอทุนให้กับผู้ป่วยอีกด้วย
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณโรงพยาบาลมะการักษ์ ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้มูลนิธิฯ เป็นอย่างดีด้วยค่ะ
เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดของคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ ประธานมูลนิธิฯ

วันที่ 30 มกราคม 2563 คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ ประธานมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล และคุณรจนา ทรรทรานนท์ ภรรยา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่กรรมการและพนักงานของมูลนิธิฯ พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณทีมงานทุกคนสำหรับการทำงานในรอบปีที่ผ่านมา และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณศิวะพร ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ มูลนิธิฯ โดยพลเอกสมชาย อุบลเดชประชารักษ์ ประธานคณะที่ปรึกษา และกรรมการมูลนิธิฯ ประกอบด้วย คุณวรรณี อุบลเดชประชารักษ์ คุณศรีสุดา บุญ-หลง คุณภัทธิรา วัฒนวรางกูร พร้อมทั้งทีมงาน ได้มอบกระเช้าดอกไม้พร้อมกับอวยพรวันเกิดล่วงหน้าแก่คุณศิวะพร
มูลนิธิฯ ขอให้คุณศิวะพร คุณรจนา ทรรทรานนท์และครอบครัว มีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะ

Friday, January 24, 2020

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ นางสาวหนูพิน นรชาญ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่บริเวณหน้าวัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพของนางสาวหนูพิน นรชาญ อายุ 49 ปี อาชีพขายส้มตำและอาหารอีสาน กับสามี อายุ 56 ปี ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพขายส้มตำและอาหารอีสานมาแล้วเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยลูกค้าเป็นคนในชุมชนบริเวณพื้นที่นั้น ซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันมีสภาพเก่า ผุพัง และผู้ขอรับทุนมีรายได้น้อย มีค่าใช้จ่ายในการดูแลพ่อแม่สูงอายุด้วย ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ได้ ทั้งนี้ผู้ขอรับทุนจึงต้องการขอรับบริจาคทุนประกอบอาชีพเป็นรถเข็น, ถังแก๊ส, กระติก, ถาด, ร่มแม่ค้า, โต๊ะพับ, เก้าอี้, ตะแกรง, หม้อ, หวดนึ่งข้าว และตู้กระจก เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันเยี่ยมติดตามผลทุนประกอบอาชีพ นางสาวสมปอง พลธรรม

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่ซอยรามอินทรา 39 เขตบางเขน กรุงเทพฯ เพื่อเยี่ยมติดตามผลทุนประกอบอาชีพของนางสาวสมปอง พลธรรม อาชีพขายข้าวเหนียวไก่ทอด หลังจากที่มูลนิธิฯ ได้มอบรถเข็นแบบมีหลังคา, เตาแก๊สพร้อมชุดและถังแก๊ส, ตัวหนีบ, ถาด, กระชอน, ตู้โชว์กระจก, ตู้แช่กระจก, กระทะ, กะละมัง, กระติก, เก้าอี้, โต๊ะพับ และหวดนึ่งข้าว เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา เครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับสามารถใช้งานได้เกิดประโยชน์ ทำให้ครอบครัวผู้รับทุนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยคุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ


Thursday, January 23, 2020

มอบทุนรักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปมอบทุนรักษาพยาบาลให้กับผู้ขอรับทุน เป็นผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 24 ห่อ, กระดาษชำระ จำนวน 2 ห่อ และค่าเดินทางไปพบแพทย์ จำนวน 1,800 บาท เพื่อให้ผู้ขอรับทุนได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนรักษาพยาบาลที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีต่อไป

มอบทุนรักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปมอบทุนรักษาพยาบาลให้กับผู้ขอรับทุน เป็นรถเข็นสำหรับเด็กพิการทางสมอง เพื่อให้ผู้ขอรับทุนได้รับการดูแลที่เหมาะสม
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนรักษาพยาบาลที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีต่อไป

รับมอบเงินบริจาค บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

วันที่ 22 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล รับมอบเงินจำนวน 917,965 บาท จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด โดยคุณภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการอำนวยการ และคุณสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดเป็นผู้มอบ โดยเงินจำนวนนี้เป็นค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการบริหารกองทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม ซึ่งเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
รับมอบโดยคุณภัทธิรา วัฒนวรางกูร กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้เป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ มาโดยตลอด

Monday, January 20, 2020

ประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 20 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล จัดประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ โดยในที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 2562 และพิจารณางบประมาณสำหรับปี 2563
ขอขอบพระคุณประธานมูลนิธิฯ และกรรมการทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ส่งของขวัญ ของเล่น และขนม สำหรับจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 และ 7 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ส่งของขวัญ ของเล่น และขนม สำหรับจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับ
ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย กรุงเทพฯ
โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง จ.ขอนแก่น
โรงเรียนชุมชนศิลาแลง จ.น่าน
โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนปูลากาป๊ะ จ.นราธิวาส
โรงเรียนวัดเจ้าปลุก(เติมรัฐประชาสรรค์) จ.พระนครศรีอยุธยา
ตามที่ได้ขอความอนุเคราะห์มายังมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของสำหรับเด็กๆ ในครั้งนี้

Thursday, December 26, 2019

คุณไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เป็นตัวแทนมอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ของคุณชือ-เหา ซุน และคุณฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณคุณไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เป็นตัวแทนมอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ของคุณชือ-เหา ซุน กรรมการบริหาร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และคุณฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้กับมูลนิธิฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ต่อไป
รับมอบโดยคุณภัทธิรา วัฒนวรางกูร กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณค่ะ