Thursday, February 07, 2019

สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาลด.ช.พลวัตน์ ลันทาลุนัย และมอบทุนรักษาพยาบาลแก่ ด.ญ.สุจิตรา พึ่งทรัพย์

          เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปสัมมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  และมอบทุนรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ดังนี้
          1. สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาลด.ช.พลวัตน์ ลันทาลุนัย อายุ 6 ปี ผู้ขอรับทุนป่วยเป็น โรคเบาหวาน ชนิดที่ 1 (ตั้งแต่ปี 2560) พ่อแม่หย่าร้าง ผู้ขอทุนพักอาศัยอยู่กับตาและยาย ที่จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ดูแลหลักเป็นยาย(อายุ 65 ปี)  ซึ่งยายประกอบอาชีพรับจ้างทำด้ามไม้กวาด รายได้ด้ามละ 2 บาท ตา(66ปี) ประกอบอาชีพ หาปลา หากเหลือจากการนำมาบริโภคก็จะขายพอได้เงิน  แพทย์นัดมาตรวจในแต่ละเดือน ยายจะเป็นคนพามาพบแพทย์ตามนัด ส่วนแม่และพ่อของผู้ขอรับทุนจะเดินทางมาหาบ้างเป็นบางครั้งที่โรงพยาบาล ขอรับบริจาค แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด ราคากล่องละ 510 บาท จำนวน 30 กล่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี รวมเป็นเงิน 15,300 บาท มูลนิธิฯ ได้รับการประสานงานจากนักสังคมสงเคราะห์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี          2. มอบทุนรักษาพยาบาลแก่ เด็กหญิง สุจิตรา พึ่งทรัพย์ ผู้บป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 มูลนิธิฯ มอบเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 2,556 บาท และ แผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 12 กล่อง มูลค่า 7,704 บาท รวมมูลค่า 10,260  บาท โดยมีนักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน  คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ

          มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีสุขภาพดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีต่อไปWednesday, February 06, 2019

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ นางสาว เพ็ญศรี ชิณวงษ์, นายบุญเสริม ว่องประพิณกุล และนางเกตุมณี เอกวงศ์

            เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เดินทางไปสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3 ราย ที่หมู่บ้านเอื้ออาทร คลอง 7/1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี  และหน้าวัดโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จากข้อมูลการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้

           1. สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ  นางสาว เพ็ญศรี ชิณวงษ์ อายุ 45 ปี ประกอบอาชีพค้าขายน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ สามี อายุ 45 ปี ขายปลาท่องโก๋ และขับรถแทกซี่ตอนกลางคืน มีบุตรด้วยกัน 1 คน อายุ 12 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดนาบุญ ผู้ขอทุนอาศัยอยู่ในโครงการบ้านเอื้ออาทรคลอง 7/1 ผ่อนเดือนละ 3,900 บาทลักษณะเป็นบ้านปูน 2 ผู้ขอรับทุนขายน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋มาตั้งแต่ปี 2549 เปิดขาย 06.00 - 10.00 น. ขายบริเวณถนนส่วนกลางของหมู่บ้าน กำไรประมาณ 400 - 500บาท/วัน ปัจจุบันเครื่องผลิตน้ำเต้าหู้เสีย ผู้ขอรับทุนไม่มีทุนทรัพย์ในการจัดหา จึงซื้อเครื่องปั่นผลไม้มาใช้แทน แต่ประสิทธิ์ภาพไม่สามารถเทียบเท่ากับเครื่องผลิตน้ำเต้าหู้ได้ ทำให้ผลิตน้ำเต้าหู้ได้น้อยลงต่อวัน ขอรับบริจาค เครื่องผลิตน้ำเต้าหู้, รถเข็ญที่มีหลังคา, รถเข็ญขนาดเล็ก, กะละมัง, กระทะ, ถังน้ำ มูลค่าประมาณ 28,900 บาท
           2. สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ  นาย บุญเสริม ว่องประพิณกุล 42 ปี อาชีพรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ อดีตเคยประกอบอาชีพ รับราชการทหารอากาศ แต่ปัจจุบันลาออกจากราชการ เนื่องจากต้องดูแลบุตรที่ป่วยเป็นโรคออทิสติกและสมาธิสั้น ปัจจุบันรับจ้าง ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน ผู้ขอรับทุนแยกทางกับภรรยา ปัจจุบันอาศัยอยู่กับมารดาและบุตร มารดาของผู้ขอรับทุน อายุ 73 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างซ่อมผ้า เช่าบ้าน เดือนละ 4,000 บาท บุตรชาย อายุ 7 ปี กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนเพื่อเด็กพิเศษ โรงเรียนวัดอัยยิการาม  ผู้ขอรับทุนมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ประมาณ 3 ปี โดยไม่ได้มีหน้าร้านแต่อย่างใด ลูกค้าส่วนใหญ่ เคยนำของมาซ่อมและบอกต่อๆกัน ชาวบ้านในหมู่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียนและครูที่โรงเรียนของบุตร  ขอรับบริจาค ปั๊มลม 50 ลิตร, หัวแร้งบัดกรี 100 วัตต์, มัลติมิเตอร์ มูลค่าประมาณ 7,495 บาท
          3. สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ  นางเกตุมณี เอกวงศ์ อายุ 53 ปี ประกอบอาชีพ ขายอาหารอีสาน  สามี อายุ 54 ปี มีบุตรด้วยกัน 2 คน บุตรคนแรก อายุ 29 ปี ประกอบอาชีพ รับจ้าง มีครอบครัว มีบุตร 1 คน บุตรคนที่ 2 อายุ 19 ปี กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยราชมงคล ผู้ขอรับทุนอาศัยอยู่ห้องเช่า 1,000 บาท/เดือน อาศัยอยู่รวมกัน  ขายอยู่บริเวณหน้าวัดโคก ระยะเวลาในการประกอบอาชีพมากกว่า 10 ปี เปิดขายตั้งแต่เวลา 07.00 - 21.00 น. กลุ่มลูกค้าเป็นชาวบ้านในละแวกนั้น พนักงานโรงงาน ลูกค้าทั่วไป อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพเริ่มเก่าและผุพัง แต่ผู้ขอรับทุนขาดทุนทรัพย์ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์เองได้  ขอรับบริจาค 1) เคาว์เตอร์ขนาด จำนวน 2 ตัว 2) ถังน้ำแข็ง จำนวน 1 ใบ 3) โต๊ะพับ 4 ขา จำนวน 1 ตัว 5) เก้าอี้ พลาสติก จำนวน 4 ตัว 6) กระติกน้ำ 7)หม้อ จำนวน 2 ใบ 8) ตะแกรงยางไก่ รวมมูลค่าประมาณ 10,000 บาท
สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล เด็กหญิง ชลธิชา มากน้อย

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เดินทางไปสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล เด็กหญิง ชลธิชา มากน้อย อายุ 3 ขวบ ป่วยด้วยโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ (ตั้งแต่แรกเกิด) ร่วมกับอาการสมองเล็กกว่าเด็กปกติ ทำให้ผู้ขอรับทุนพิการ ไม่สามารถสื่อสารหรือช่วยเหลือตนเองได้ ต้องใส่ผ้าอ้อมของเด็กตลอดเวลา ต้องให้อาหารทางสายยาง โดยจะต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด อาศัยอยู่บ้านเช่ากับบิดาและมารดา บิดาอายุ 50 ปี ขับจักรยานยนต์รับจ้าง รายได้ประมาณ 400 - 500 บาท/วัน  มารดาไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ เนื่องจากต้องดูแลผู้ขอรับทุนอย่างใกล้ชิด ผู้ขอทุนใช้สิทธิ์การรักษาบัตรผู้พิการ  แพทย์รักษาตามอาการ และเตรียมจะทำการผ่าตัด เพื่อรักษาโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ เมื่อผู้ขอรับทุนมีสภาพร่างกายที่แข็งแรง มีภูมิต้านทาน ปัจจุบันแพทย์นัดติดตามผลการรักษา เดือนละ 1 ครั้ง แต่จะต้องไปเปลี่ยนสายหยอดอาหารทุกๆ 2 สัปดาห์ ผู้ขอทุนขอรับบริจาค รถเข็นเด็กสำหรับผู้พิการทางสมอง รุ่น CP 1 คัน มูลค่าประมาณ 15,000 บาท มูลนิธิฯได้รับการปะสานงานจากนังสังคมสงเคราะห์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี


Monday, January 28, 2019

สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล ด.ญ.สุจิตรา พึ่งทรัพย์

          วันนี้ (28 มกราคม 2562) มูลนิธิฯเดินทางไปสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาลที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผู้ขอทุน ชื่อ ด.ญ.สุจิตรา พึ่งทรัพย์ อายุ 10 ปี ศึกษาอยู่ชั้นป.5 ป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ขอทุนมีอาการปวดศรีษะขั้นรุนแรง ปัสสาวะบ่อยผิดปกติ ผู้ปกครองจึงพาไปพบแพทย์ตรวจพบว่าผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงเข้ารับการรักษาโรคตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 ผู้ขอรับทุนอาศัยอยู่กับบิดา มารดาและพี่สาวต่างมารดา(อายุ11ปี) โดยบ้านที่ครอบครัวอาศัยเป็นบ้านของย่า บิดาประกอบอาชีพรับจ้าง(เป็นช่างทำเหล็กดัด) บางครั้งขาดรายได้ เนื่องจากต้องพาผู้ขอรับทุนไปพบแพทย์ตามนัด ส่วนมารดาไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เนื่องจากป่วยด้วยโรคไต ต้องเข้ารับการฟอกไต สัปดาห์ละ 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งที่ไป จะมีค่าใช้จ่ายครั้งละประมาณ 350 บาท (รวมค่าเดินทาง) มารดาเป็นคนดูแลหลักทั้ง การจัดอาหาร การจัดยา การฉีดอินซูลิน จากการที่บิดาหารายได้เพียงคนเดียวทำให้รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย แพทย์มีความจำเป็นต้องให้ผู้ป่วยเจาะเลือดตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด 2 เวลา เช้าและเย็น ขอรับบริจาคเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ราคา 2,556 บาท และแผ่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 12 กล่อง มูลค่าประมาณ 7,704 บาท  มูลนิธิฯได้รับการประสานงานจากนักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


Thursday, January 24, 2019

มูลนิธิฯ ส่งเสื้อผ้า หนังสือ และของขวัญให้กับโรงเรียนต่างจังหวัด

          มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ขอขอบคุณ บริษัท เคอรี่ เอกซ์เพลส ประเทศไทย จำกัด  ที่จัดให้มี โครงการ "ส่งสุขใส่กล่อง ส่งต่อรอยยิ้ม" เพื่อส่งสิ่งของให้กับมูลนิธิและโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
          โดยมูลนิธิฯได้ใช้บริการนี้ส่งเสื้อผ้า หนังสือ และของขวัญ ที่พนักงานธนาคารทิสโก้ บริจาค ส่งต่อให้กับน้อง ๆ ตามโรงเรียนต่างๆ ในต่างจังหวัด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
          ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เคอรี่ เอกซ์เพลส สาขาสีลม ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดส่งครั้งนี้ด้วย  ขอบคุณมากค่ะThursday, January 17, 2019

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล รับมอบเงินจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

          มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล รับมอบเงินจำนวน 1,146,861.53 บาท จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด โดยคุณภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการอำนวยการ และคุณสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดเป็นผู้มอบ โดยเงินจำนวนนี้เป็นค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการบริหารกองทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม ซึ่งเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณบลจ.ทิสโก้เป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิ ฯ มาโดยตลอดTuesday, January 15, 2019

ประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ครั้งที่ 1/2562

          เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 มูลนิธิฯ จัดประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ โดยในที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 2561 และพิจารณางบประมาณสำหรับปี 2562 ขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ด้วยดีตลอดมา


Monday, January 14, 2019

มอบของขวัญสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติให้กับ ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย กรุงเทพฯ

         วันนี้ (14 มกราคม 2562) มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล  มอบของขวัญสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติให้กับ ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย กรุงเทพฯ ตามที่ศูนย์ขอความอนุเคราะห์มายังมูลนิธิฯ โดยศูนย์ฯจะมีการจัดงานวันเด็กในวันที่ 19 มกราคม 2562 ที่จะถึงนี้ และมูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนของขวัญให้กับเด็กๆ ในครั้งนี้


มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับ นายธงชัย แซ่เตียว สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล ด.ช.ภัทรพล สุขสมัย

          เมื่อวันที่ (11 มกราคม 2562) มูลนิธิฯ เดินทางไปที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อมอบทุนรักษาพยาบาลให้กับ นายธงชัย แซ่เตียว อายุ 42 ปี ผู้ป่วยโรคนอนหลับหยุดหายใจขั้นรุนแรง มูลนิธิฯ มอบเครื่องช่วยหายใจ (CPAP)  มูลค่า 20,000 บาท โดยผู้ขอทุนและญาติสามารถช่วยสมทบได้ 2,000 บาท มูลนิธิฯ บริจาคจำนวน 18,000 บาท มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ โดยมีนักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลสมุทรปราการร่วมเป็นพยาน         จากนั้นมูลนิธิฯ เดินทางไปสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาลซึ่งได้รับการประสานงานจากสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยผู้ขอทุน ชื่อ ด.ช.ภัทรพล  สุขสมัย อายุ 3 ปี ผู้ป่วยโรคสมองพิการตั้งแต่อายุประมาณ 4 เดือน ทำให้สมองบางส่วนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ส่งผลให้กลายเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว สติปัญญา การเรียนรู้ และการได้ยิน อาศัยอยู่กับบิดา มารดา และพี่ชาย อายุ 5 ขวบ รวม 4 คน มารดาต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลผู้ป่วย บิดาเป็นผู้หารายได้หลักเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ประมาณ 50,000 บาท/เดือน ผู้ขอรับทุนมีโรคประจำตัวอื่นร่วมด้วย เป็นโรคลมชัก มีสิทธิ์การรักษาพยาบาลบัตรผู้พิการ ตามความเห็นของแพทย์ ผู้ป่วยมีความพิการทางสมอง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นสำหรับเด็กพิการทางสมอง (รถเข็นซีพี) โดยแพทย์ผู้ทำการรักษามีความประสงค์ให้ผู้ป่วยออกไปรับแสงแดดด้านนอกบ้าง เพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินจากแสงแดด ซึ่งเป็นการลดภาวะเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนในอนาคต ปัจจุบัน คณะแพทย์สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้การรักษาแบบประคับประคอง ดูแลรักษาตามอาการและนัดพบแพทย์เดือนละ 1 ครั้ง  ผู้ป่วยขอรับบริจาครถเข็นเด็กพิการทางสมอง (รถเข็นซีพี) มูลค่า 15,000 บาท