Tuesday, May 31, 2022

รับบริจาคหนังสือ จาก ด.ช.อนุตร โค้งเลิศลักษณ์

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณ ด.ช.อนุตร โค้งเลิศลักษณ์ บุตรชายของคุณอัญชนา โค้งเลิศลักษณ์ ที่ได้บริจาคหนังสือให้กับมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เพื่อร่วมสนับสนุนเป็นสื่อความรู้ ส่งต่อให้กับนักเรียนและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ที่มีความต้องการหนังสือ ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
มูลนิธิฯ ขอให้ ด.ช.อนุตร โค้งเลิศลักษณ์ และครอบครัว มีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะ
รับมอบโดยคุณธรรมนิตย์ เบญจาภิบาล ผู้จัดการมูลนิธิฯ


Wednesday, May 18, 2022

มอบทุนประกอบอาชีพ คุณสุทัชชา มีปลอด โดยหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณ ร.ท.หญิง ณฐพร เยี่ยมฉวี นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. เนื่องจากเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ดำเนินการมอบทุนประกอบอาชีพให้กับคุณสุทัชชา มีปลอด อายุ 48 ปี ประกอบอาชีพขายเครื่องดื่ม น้ำหวาน น้ำอัดลม ชา กาแฟ ลูกชิ้นทอด ยำมะม่วง ที่หน้าโรงเรียน เป็นระยะเวลา 4 ปีแล้ว อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ชำรุด และผู้ขอรับทุนไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบอาชีพใหม่ด้วยตนเอง เนื่องจากผู้ขอรับทุนเป็นเสาหลักของครอบครัว อาศัยอยู่กับลูกเพียงลำพัง ต้องเลี้ยงดูส่งเสียลูกเรียนด้วย มูลนิธิฯ จึงได้พิจารณามอบทุนประกอบอาชีพเป็น รถเข็นแบบมีหลังคา, หม้อต้มน้ำชา, กระป๋องชงชา และเงินทุน 2,000 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 11,300 บาท เพื่อให้ผู้ขอรับทุนมีรายได้มากขึ้นและสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอรับทุนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
Tuesday, April 12, 2022

มอบทุนประกอบอาชีพ คุณจิระ ยุทธภัย โดยหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพฯ

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณ คุณพฤกษาชล เหล่าสกุลศิริ นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพฯ เนื่องจากเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ดำเนินการมอบทุนประกอบอาชีพให้กับคุณจิระ ยุทธภัย อายุ 47 ปี ประกอบอาชีพขายขนมเปียกปูนที่ตลาดนัด เป็นระยะเวลา 10 ปีแล้ว มีอุปกรณ์บางส่วนชำรุดแล้ว และผู้ขอรับทุนไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบอาชีพใหม่ด้วยตนเอง เนื่องจากผู้ขอรับทุนเป็นเสาหลักของครอบครัว ต้องดูแลภรรยาและมีลูกวัยเรียน 3 คน ทำให้ครอบครัวมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก มูลนิธิฯ จึงได้พิจารณามอบทุนประกอบอาชีพเป็น กระทะทองเหลือง, ถาดขนม, เครื่องมอเตอร์กวนขนม, โต๊ะพับ, ชุดเตาแก๊สพร้อมถังแก๊ส, ป้ายร้านค้า, และเงินทุนซื้อวัตถุดิบจำนวน 3,000 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 12,850 บาท เพื่อให้ผู้ขอรับทุนมีรายได้มากขึ้นและสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Friday, February 18, 2022

รับบริจาคถุงเท้ากีฬา จากคุณวนการ กอนุประพันธ์ และบริษัท โอเวอร์ซีส์ เรยอง อินดัสเตรียล จำกัด

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบพระคุณ คุณวนการ กอนุประพันธ์ และบริษัท โอเวอร์ซีส์ เรยอง อินดัสเตรียล จำกัด ที่ได้บริจาค ถุงเท้ากีฬา จำนวน 360 คู่ ให้กับมูลนิธิฯ เพื่อนำไปสนับสนุนกิจกรรมโครงการที่เป็นประโยชน์ของมูลนิธิฯ ต่อไป
รับมอบโดยคุณธรรมนิตย์ เบญจาภิบาล กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิฯ


Wednesday, February 02, 2022

มอบทุนรักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณ หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. เนื่องจากเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ดำเนินการมอบทุนรักษาพยาบาล จำนวน 18,704.76 บาท ได้แก่เครื่องดูดเสมหะ อุปกรณ์ทำแผล และผ้าอ้อมสำเร็จสำหรับเด็ก ให้กับผู้ขอรับทุนอายุ 3 ปี ป่วยด้วยโรคหัวใจแต่กำเนิด โดยแพทย์ได้ทำการผ่าตัด เพื่อแก้ไขเส้นเลือดใหญ่ หลังการผ่าตัดเกิดภาวะออกซิเจนต่ำ ทำให้มีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจต้องเจาะคอ มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องดูดเสมหะ และอุปกรณ์ทำแผล มูลนิธิฯ จึงได้พิจารณาช่วยเหลือทุนรักษาพยาบาล เพื่อให้ผู้ขอรับทุนได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องและแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของครอบครัว
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอรับทุนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปมอบกระเช้าดอกไม้ อวยพรวันคล้ายวันเกิดคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ ประธานมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ ประธานมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล มูลนิธิฯ นำโดยพลเอกสมชาย อุบลเดชประชารักษ์ ประธานคณะที่ปรึกษา และกรรมการมูลนิธิฯ ประกอบด้วย คุณวรรณี อุบลเดชประชารักษ์ คุณภัทธิรา วัฒนวรางกูร และคุณชุตินธร ไวกาสี พร้อมทั้งทีมงาน ได้มอบกระเช้าดอกไม้พร้อมกับอวยพรวันเกิดคุณศิวะพร ทรรทรานนท์
และขอขอบพระคุณ คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ ที่ได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิฯ จำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา ทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ ขอให้คุณศิวะพร คุณรจนา ทรรทรานนท์และครอบครัว มีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะ


Friday, January 28, 2022

ส่งของบริจาคให้โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จ.พัทลุง

วันที่ 28 มกราคม 2565 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้ส่งแฟ้มเอกสาร หนังสือทั่วไป สมุดโน๊ต ถุงผ้า และถุงเท้า ให้กับโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จ.พัทลุง จำนวน 7 กล่อง ตามที่ได้ขอความอนุเคราะห์มายังมูลนิธิฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการของโรงเรียน
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนประมาณ 500 คน โดยเป็นนักเรียนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงเรียน
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของสำหรับเด็กๆ ในครั้งนี้ด้วยนะคะ


Tuesday, January 25, 2022

ส่งของบริจาคให้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 24 มกราคม 2565 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้ส่งของเบ็ดเตล็ด สมุดโน๊ต ถุงผ้า ถุงเท้า และเสื้อผ้ามือสอง ให้กับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 6 กล่อง ตามที่ได้ขอความอนุเคราะห์มายังมูลนิธิฯ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กและวันปีใหม่ ประจำปี 2565 แก่นักเรียน ในวันที่ 28 มกราคม 2565 นี้ค่ะ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประมาณ 500 คน นักเรียนส่วนใหญ่มากจากชนเผ่า พื้นที่ห่างไกล จึงต้องพักอาศัยอยู่ในหอพักประจำที่โรงเรียน
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของสำหรับเด็กๆ ในครั้งนี้ด้วยนะคะ