Thursday, February 13, 2020

ส่งของบริจาค โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ส่งเสื้อผ้ามือสองที่ได้รับบริจาค ให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก จำนวน 6 ลัง เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่ขาดแคลน
โรงพยาบาลอุ้มผางเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลตามแนวชายแดน ให้บริการกับผู้ป่วยที่หลากหลายเชื้อชาติ ทั้งมีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติ ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลอุ้มผางเป็นจำนวนมาก

มอบทุนประกอบอาชีพ คุณเวทิน แก้วกนก

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่ซอยชิดลม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อมอบทุนประกอบอาชีพให้คุณเวทิน แก้วกนก ประกอบอาชีพขายผัดไทยและหอยทอด เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้งานมีสภาพเก่าผุพัง ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้มอบทุนประกอบอาชีพเป็นรถเข็นแบบมีหลังคา, ป้ายรายการอาหาร, หม้อ, โต๊ะพับ, เก้าอี้, กระทะผัดไทย, ร่ม, ขาตั้งร่ม, ถังน้ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมมูลค่า 19,600 บาท
มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอรับทุนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Wednesday, February 05, 2020

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ นายสีหราช ทวีผล

วันที่ 28 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมะการักษ์ ที่ประสานขอทุนของนายสีหราช ทวีผล อายุ 48 ปี ประกอบอาชีพขายลูกชิ้นทอดและกาแฟโบราณ มีประสบการณ์มาแล้ว 1 ปี เนื่องจากปัจจุบันมีคนขายลูกชิ้นทอดและกาแฟโบราณจำนวนมาก ทำให้ผู้ขอรับทุนมีรายได้น้อยลง จึงต้องการเปลี่ยนเป็นขายน้ำแข็งใส แต่ผู้ขอรับทุนมีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ อีกทั้งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรในวัยเรียน 2 คน ทั้งนี้จึงต้องการขอรับทุนประกอบอาชีพเป็น เครื่องใสน้ำแข็ง, ถังน้ำแข็ง, โหลพลาสติก, น้ำหวาน, ท๊อปปิ้งผลไม้, นมข้น, ถ้วยโฟม, หลอดดูด และช้อนพลาสติก เพื่อประกอบอาชีพขายน้ำแข็งใส มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวต่อไปสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 28 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมะการักษ์ ที่ได้ประสานขอทุนรักษาพยาบาล โดยผู้ขอรับทุน อายุ 60 ปี ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดในสมองแตก หลังจากที่ผู้ขอรับทุนเข้ารับการผ่าตัดสมอง จำเป็นต้องรับประทานอาหารทางสายยาง และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายที่บ้าน ซึ่งแพทย์ได้นัดติดตามผลเดือนละครั้ง ทั้งนี้ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอที่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแลผู้ขอรับทุนได้เอง จึงต้องการขอรับทุนรักษาพยาบาลเป็นเตียงสำหรับผู้ป่วย, ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ, เครื่องดูดเสมหะ และผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อให้ผู้ขอรับทุนได้รับการดูแลที่ดีขึ้น และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Tuesday, February 04, 2020

ประชาสัมพันธ์ทุนรักษาพยาบาลโรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 28 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่โรงพยาบาลมะการักษ์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนรักษาพยาบาล โดยมีนายแพทย์อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, คุณฑิฆัมพร ตระกูลกิติไพศาล หัวหน้างานสังคมสงเคระห์, คุณศุภรัตนา สุนทรารักษ์ และคุณธิดารัตน์ วงษา นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมรับฟัง โดยให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับทุนรักษาพยาบาล ทุนการศึกษาและทุนประกอบอาชีพที่มูลนิธิฯ ได้นำเสนอ ทางโรงพยาบาลมีความประสงค์จะแจ้งให้ผู้ป่วยทราบและยินดีที่เป็นตัวกลางในการประสานงานในเรื่องการขอทุนให้กับผู้ป่วยอีกด้วย
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณโรงพยาบาลมะการักษ์ ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้มูลนิธิฯ เป็นอย่างดีด้วยค่ะ
เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดของคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ ประธานมูลนิธิฯ

วันที่ 30 มกราคม 2563 คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ ประธานมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล และคุณรจนา ทรรทรานนท์ ภรรยา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่กรรมการและพนักงานของมูลนิธิฯ พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณทีมงานทุกคนสำหรับการทำงานในรอบปีที่ผ่านมา และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณศิวะพร ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ มูลนิธิฯ โดยพลเอกสมชาย อุบลเดชประชารักษ์ ประธานคณะที่ปรึกษา และกรรมการมูลนิธิฯ ประกอบด้วย คุณวรรณี อุบลเดชประชารักษ์ คุณศรีสุดา บุญ-หลง คุณภัทธิรา วัฒนวรางกูร พร้อมทั้งทีมงาน ได้มอบกระเช้าดอกไม้พร้อมกับอวยพรวันเกิดล่วงหน้าแก่คุณศิวะพร
มูลนิธิฯ ขอให้คุณศิวะพร คุณรจนา ทรรทรานนท์และครอบครัว มีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะ