Thursday, July 31, 2014

จากใจนักเรียนทุน จ.ลพบุรี

น้องนุ่น.จากวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล.ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิสโก้มา.3.ปีติดต่อกันแล้ว น้องนุ่นกล่าวสั้นๆ.ว่า.“รู้สึกดีใจที่ได้รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้มากค่ะ.และดิฉันก็ขอสัญญาว่าจะนำทุนการศึกษานี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ.ขอให้ท่านคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ทุกท่านมีแต่ความสุข.และขอให้มูลนิธิอยู่คู่กับสังคมไทยไปนานๆ ค่ะ”
น้องนุ่นมีความฝันอยากจะเป็นครู.เพราะอยากจะสอนหนังสือให้กับเด็กๆ.ให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่ทั้งเก่ง.ฉลาด.และเป็นคนดี.และที่สำคัญ.ครูเป็นอาชีพที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม.เป็นที่พึ่งของชุมชนได้มาก

This is Noon from Chaibadan Vocational School. She's been a TISCO Foundation scholarship student for 3 years. “I'm very happy to receive a scholarship from TISCO Foundation once again. This gives me an opportunity to continue my study to a higher level.” Noon is determined to become a teacher as she believes it is a very important profession by teaching new generations to become smart and good. It's also a profession that serves the society and helps local community. It's her dream job.Wednesday, July 30, 2014

ติดตามผลทุนประกอบอาชีพ จ.ลพบุรี - ร้านเสริมสวย Start-up Grant Follow-up in Lopburi - Beauty Salon

เมื่อวันที่.27.มิถุนายนที่ผ่านมา.มูลนิธิทิสโก้ได้เดินทางไปยังจังหวัดลพบุรีเพื่อติดตามผลทุนประกอบอาชีพ ที่มูลนิธิฯ ได้มอบให้นางสาวรุจี กาลจะนา เป็นอุปกรณ์เสริมสวยต่างๆ เพื่อให้นางสาวรุจีได้ขยายธุริกิจร้านเสริมสวยต่อไป จากการติดตามผล เราทราบว่านางสาวรุจียังคงประกอบอาชีพนี้อยู่ ลูกค้าเก่าก็ยังคงไว้วางใจมารับบริการอย่างสม่ำเสมอ.และมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นบ้าง.ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในชุมชนใกล้ๆ กัน

อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ มอบให้ยังอยู่ในสภาพดี ช่วยให้นางสาวรุจีทำงานได้เร็วขึ้นและสะดวกขึ้นมาก

On June 27, TISCO Foundation made a visit to Rujee Kanjana, a start-up grant recipient who received beauty salon equipment from the foundation earlier in March. We found out that she was still running the business. It actually keeps her very busy because of more number of customers come to her salon.
Friday, July 25, 2014

จากใจนักเรียนทุน จ.ลพบุรี

น้องเม.จากวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล.ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิสโก้มา.4.ปีติดต่อกันแล้วน้องเมกล่าวสั้นๆว่า.“รู้สึกดีใจที่ได้รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้เพราะจะช่วยให้ดิฉันได้ศึกษาต่อ.มีอนาคตที่ดี.ดิฉันขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการมูลนิธิทุกท่านสำหรับโอกาสนี้.ดิฉันจะตั้งใจเรียนให้จบ.และจะเป็นคนดีของสังคมต่อไป”
น้องเมมีความฝันอยากจะเป็นครู.เพราะเชื่อว่าเป็นอาชีพที่สำคัญ.เป็นแม่พิมพ์ของชาติ.และมุ่งมั่นที่จะเป็นครูที่ดีเพื่อสังคมให้ได้

This is Mei from Chaibadan Vocational School. She's been a TISCO Foundation scholarship student for 4 years. “I'm very happy to receive a scholarship from TISCO Foundation once again. This gives me an opportunity to continue my study to a higher level.” Mei is determined to become a teacher as she believes it is a very important profession by teaching new generations to become smart and good. It's her dream job.


Thursday, July 24, 2014

ติดตามผลทุนประกอบอาชีพ สมหมาย พิมพ์ประไพ จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 มูลนิธิทิสโก้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมนางสมหมาย พิมพ์ประไพ จังหวัดลพบุรี อาชีพรับจ้างซักรีด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานหลังจากที่นางสมหมายได้รับบริจาคเครื่องซักผ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ไปเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา
นางสมหมายกล่าวว่า.เครื่องซักผ้าใหม่ช่วยให้ทำงานเสร็จเร็วขึ้น.มีความสะดวกมากขึ้น.จึงสามารถรับลูกค้าเพิ่มขึ้นได้ และยังมีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะปรับราคาให้บริการ จาก 350 บาท/เดือน เป็น 500 บาท/เดือน ส่วนลูกค้าที่เป็นขาจร ยังคิดราคาเท่าเดิม ที่สำคัญคือ ลูกค้าเหล่านี้ยินดีจ่ายเงินค่าบริการซักรีดต่อเดือนเพิ่มขึ้นทุกราย เพราะเชื่อมั่นในเครื่องไม้เครื่องมือและบริการของนางสมหมายนั่นเอง

TISCO Foundation had a chance to visit Sommai Pimprapai, a beneficiary of our start-up grant program who received a washing machine and other equipment to expand her laundry service business in Lopburi. She said that she could finish work faster, giving her more time to get new customers. She also increased a service fee from THB 350/month to THB 500/month.

Tuesday, July 22, 2014

จากใจนักเรียนทุน กรุงเทพฯ

น้องมีน จากโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ หนึ่งในนักเรียนทุนของมูลนิธิทิสโก้ ซึ่งมาร่วมงานพิธีมอบทุนเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา กล่าวกับมูลนิธิว่า “ดีใจมากที่ได้รับทุน หนูจะเก็บไว้เรียน ไว้ศึกษาต่อๆ.ไป.ขอบพระคุณค่ะที่ให้ทุนการศึกษาแก่พวกเรา.หนูจะตอบแทนท่านด้วยการตั้งใจเรียน.เพื่อไปพัฒนาสังคม และเป็นนักเรียนที่ดี”
มูลนิธิทิสโก้ขอเป็นกำลังใจให้น้องมีนประสบความสำเร็จต่อไป
Meen from Anurajprasit School, a scholarship student in 2014, would like to thank the foundation committee and TISCO for this opportunity to continue her study. In return, she is determined to focus on her study and use her skills to help the society.


Friday, July 18, 2014

ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิทิสโก้ Dr. Suvarn Valaisathian Making Contribution to TISCO Foundation

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม2557 ดร.สุวรรณ วลัยสเถียร กรรมการมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิทิสโก้

Dr. Suvarn Valaisathian made a donation to TISCO Foundation on July 16, 2014.Tuesday, July 15, 2014

จากใจนักเรียนทุน กรุงเทพฯ

วันนี้พบกับ.“น้องมอส”.จากโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ.ซึ่งเป็นหนึ่งในนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิสโก้ในปีนี้
น้องมอสมาร่วมงานพิธีมอบทุนการศึกษาเมื่อวันที่.17.มิถุนายน.2557.พร้อมกับเพื่อนๆ.อีกหลายคนน้องกล่าวว่า.“อยากขอบคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ทุนการศึกษาแก่พวกเรา หนูจะนำทุนที่ได้นี้ไปศึกษาต่อจนจบ รู้สึกดีใจที่ได้รับทุนมูลนิธิทิสโก้ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ”

ยังมีอีกหลายๆ.เสียงเล็กๆ.จากนักเรียนทุนที่ส่งผ่านความขอบคุณไปยังท่านคณะกรรมการมูลนิธิและพี่ๆ พนักงานทิสโก้อีกมากมายและมูลนิธิฯ จะขอเป็นสื่อกลางเพื่อถ่ายทอดความปราถนาดีสู่กันและกัน

This is Moss, from Pracharajbampen School, a TISCO Foundation scholarship student. She came to pick up her scholarship on June 17. “I'd like to thank the foundation committee for this opportunity. This helps me continue my schooling to high school level and hopefully to higher education.”


Thursday, July 10, 2014

จากใจนักเรียนทุน จ.ลพบุรี

น้องพลอย จากวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิสโก้มา 3 ปีติดต่อกันแล้ว น้องพลอยกล่าวสั้นๆ.ว่า“รู้สึกดีใจมากที่ได้รับโอกาสจากมูลนิธิทิสโก้อีกครั้งหนึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้ดิฉันได้เรียนในระดับที่สูงขึ้น.ดิฉันอยากจะขอขอบคุณท่านคณะกรรมการมูลนิธิเป็นอย่างยิ่ง.ดิฉันขอสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีและตั้งใจเรียนค่ะ”
น้องพลอยมีความฝันอยากจะเป็นนักธุรกิจ.เพราะชอบค้าขายคิดหาสินค้าใหม่ๆสู่ตลาด.และเธอยังมุ่งมั่นว่าเงินที่ได้จากการทำธุรกิจนี้จะนำมาใช้เลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวต่อไป

This is Ploy from Chaibadan Vocational School. She's been a TISCO Foundation scholarship student for 3 years. “I'm very happy to receive a scholarship from TISCO Foundation once again. This gives me an opportunity to continue my study to a higher level.” Ploy is determined to become a business woman as she loves the concept of marketing new products. It's her dream job.


Wednesday, July 09, 2014

ติดตามผล ธนพล แอมยูนุช Follow-up Visit – Watchsmith

มูลนิธิทิสโก้ได้ทำการติดตามผลผู้รับทุนประกอบอาชีพ นายธนพน แอมยูนุช ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอุปกรณ์ซ่อมนาฬิกาในเดือนพฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมาซึ่งผลจากการติดตามงานพบว่านายธนพนยังคงประกอบอาชีพช่างซ่อมนาฬิกาอยู่ โดยใช้อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ ได้มอบให้และได้มีการจัดทำป้ายราคาค่าบริการให้เป็นที่ดึงดูดลูกค้าอีกด้วย
ในแง่ของคุณภาพชีวิตนายธนพนกล่าวว่าการดำเนินชีวิตดีขึ้น.ตอนเช้าไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วมาทำงานซ่อมนาฬิกาจนกระทั่งเวลา.15:00..จึงไปรับลูกๆ.ที่โรงเรียนแล้วกลับบ้านพร้อมกันทำงาน วัน หยุดวันอาทิตย์ ถึงแม้ว่าตอนนี้เงินออมสำหรับครอบครัวจะยังไม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเพิ่งเปลี่ยนมาทำงานซ่อมนาฬิกา แต่ได้ใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นสมาชิกในครอบครัวมีความสุขกัน
มากขึ้น

After TISCO Foundation donated watchsmith tools and equipment to Tanapon Amyunuch in May, we made a visit to see how he was doing last week. We found that Tanapon is still using what the foundation contributed to serve his occupation as a watchsmith. Tanapon says, “My life is doing so much better. I bring my children to the school in the morning. After that, I come to work until about 3 pm. Then, I pick up my children from the school and we all go home together.” Although his savings is yet growing as he just started this occupation, the most positive progress is that he has more time with his family than before.


Tuesday, July 08, 2014

หนึ่งในภาพความประทับใจจากงานมอบทุนการศึกษาประจำปี 2557

ภาพอันงดงามจากพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2557 โดยมูลนิธิทิสโก้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557
One of the most beautiful pictures from the annual scholarship event on June 17.Monday, July 07, 2014

มอบทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า จ.ขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครูเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน คน ขอขอบคุณ ผอ.สุทธิพงศ์ ที่ได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆ ให้กับมูลนิธิ

Ban Nong Ya Plong Nong Wa School, Khon Kaen, shared photos from the teachers' day. Seven students also received a scholarship on that day too. Many thanks to Dir. Sutthipong for sharing this wonderful story.Friday, July 04, 2014

จากใจนักเรียนทุน จ.ลพบุรี

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิทิสโก้ได้มีโอกาสไปจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2557 สำหรับนักเรียนในเขตจังหวัดลพบุรีและได้พบกับน้องๆ ที่มีข้อคิดดีๆ และมีความฝันซึ่งบางส่วนเราได้นำเสนอไปบ้างแล้วแต่ยังมีข้อความจากน้องๆอีกหลายคนเราจึงขอนำมาแบ่งปันเพิ่มเติมน้องส้มจากวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิสโก้มา.6.ปีติดต่อกันแล้ว.น้องส้มกล่าวสั้นๆ.ว่า.“รู้สึกดีใจมากที่ได้รับโอกาสจากมูลนิธิทิสโก้อีกครั้งหนึ่ง.เป็นโอกาสที่ทำให้ดิฉันได้เรียนหนังสือเหมือนคนอื่นๆได้เรียนในระดับที่สูงขึ้น ดิฉันอยากจะขอขอบคุณท่านคณะกรรมการมูลนิธิ     และพี่ๆ ที่ทิสโก้ทุกคนค่ะ”
ปัจจุบัน.น้องส้มมุ่งมั่นตั้งใจเรียนเพื่อที่จะเป็นพยาบาล.เธอเชื่อว่ามันจะเป็นอาชีพที่ทำให้เธอสามารถดูแลพ่อแม่ยามที่พวกท่านแก่เฒ่าได้ และจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้มีสุขภาพแข็งแรง

This is Som (orange) from Chaibadan Vocational School. She's been a TISCO Foundation scholarship student for 6 years. “I'm very happy to receive a scholarship from TISCO Foundation once again. This gives me an opportunity to continue my study to a higher level.” Som is determined to become a nurse. It's her dream job.
Thursday, July 03, 2014

จากใจนักเรียนทุน กรุงเทพฯ

น้องกุ๊กไก่.จากโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า.นักเรียนทุนได้มาเข้าร่วมพิธีมอบุทนเมื่อวัที่.17.มิถุนายน.2557 ณ กรมประชาสัมพันธ์ น้องกุ๊กไก่ได้พูดถึงความรู้สึกว่า “ดีใจมากค่ะที่ได้ทุนนี้ หนูได้รับทุนมา ปีแล้ว จะนำทุนที่ได้ไว้ไปเรียนต่อจนจบหนูจtตอบแทนโดยการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมค่ะ”.น้องกุ๊กไก่ได้กล่าวขอบคุณท่านกรรมการมูลนิธิฯต่อด้วยค่ะ.“ขอขอบคุณท่านกรรมการมูลนิธิทิสโก้ฯมากค่ะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ที่มอบโอกาสให้แก่เด็กๆ ที่ยากจนค่ะ”

This is Kookkai, a TISCO Foundation scholarship student from Bangkok.  She would like to pass her gratefulness and best wishes to the foundation committee for giving her this great opportunity to continue her schooling.


Wednesday, July 02, 2014

มอบทุนประกอบอาชีพ อัมพร ผ่ามะนาว ขายก๋วยเตี๋ยว Start-up Grant Donation – Noodle Shop, Lopburi

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 มูลนิธิทิสโก้ได้เดินทางไปจังหวัดลพบุรี เพื่อมอบทุนประกอบอาชีพให้กับนางอัมพร ผ่ามะนาว เป็นอุปกรณ์สำหรับร้านขายก๋วยเตี๋ยว เช่น หม้อต้มน้ำ ชาม โต๊ะ เก้าอี้ รวมมูลค่าประมาณ.6,000.บาท.ก่อนหน้านี้.นางอัมพรประกอบอาชีพขายลูกชิ้นปิ้งโดยต้องเข็นรถไปรอบๆรอบๆหมู่บ้านและตามตลาดอย่างไรก็ตาม.เนื่องจากอายุที่มากขึ้น.และสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงจากโรคนิ่ว.ทำให้นางอัมพรไม่สามารถเข็นรถหนักๆได้อย่างเดิมจึงตัดสินใจเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว.โดยใช้บริเวณหน้าบ้านตนเองเป็นพื้นที่ตั้งร้าน.แต่ยังต้องการการสนับสนุนเป็นอุปกรณ์สำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวจึงได้ขอความช่วยเหลือมายังมูลนิธิฯ
On June 27, TISCO Foundation donated cooking utensils to Amporn Phamanao, Lopburi, to restart her occupation as a noodle shop owner, value about THB 6,000. In the past, Amphorn used to move around with her trolley to sell food in the village and market. However, due to the kidney disease, she cannot move around like before. So, she decided to open a noodle shop at the front of her house. But she needed support for equipment and utensils from TISCO Foundation.