Thursday, August 28, 2014

เยี่ยมนางแสงเดือน ผู้รับทุนประกอบอาชีพ Follow up Start-up Grant Beneficiary – Saengdeun Thaiprasert

ช่วงนี้มูลนิธิทิสโก้เยี่ยมผู้รับทุนประกอบอาชีพในตรอกพระเจน ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนไปเป็นสิบปีแล้ว นางแสงเดือน ไทยประเสริฐ คือหนึ่งในผู้รับทุนจากมูลนิธิฯ.รุ่นแรกๆ.ขอตรอกพระเจน.ขณะนั้นนางแสงเดือนไม่มีอาชีพแน่นอน.แต่เริ่มมีภาระเลี้ยงดูลูก.จึงต้องหาอาชีพเพื่อสร้างรายได้.และคิดว่าตนเองสามารถขายก๋วยเตี๋ยวได้.จึงติดต่อมาที่มูลนิธิฯ.นางแสงเดือนเล่าว่า.“ตอนแรกขอรถเข็นและอุปกรณ์ขายก๋วยเตี๋ยว.ซึ่งก็ขายอยู่หลายปีจนเริ่มอยากเปลี่ยนมาขายอย่างอื่นบ้าง.จึงลองเปลี่ยนมาขายส้มตำไก่ย่าง ก็ขายได้ดี ได้กำไรพอจะส่งลูกเรียนหนังสือได้”
ปัจจุบันนางแสงเดือนยังคงขายส้มตำไก่ย่างอยู่.ขายทุกวันมีลูกค้าประจำเป็นคนในชุมชนและมีขาจรบ้าง มีรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอนในแต่ละวัน และได้รับรถเข็นอีกหนึ่งคันจากมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นรถเข็นของผู้รับทุนคนอื่นที่ไม่ได้ใช้แล้ว จึงนำมาดัดแปลงเป็นพื้นที่สำหรับเตรียมย่างไก่
ตอนนี้ชีวิตก็ปกติสุขดี.ไม่ได้รวยล้นฟ้าแต่ก็ไม่อด.มีเงินเหลือเก็บบ้าง.พอลูกเรียนจบน่าจะสบายขึ้น” นางแสงเดือนกล่าว

This week, TISCO Foundation still follows up start-up grant beneficiaries in Soi Prajane, Rama IV area, Bangkok. We talked to Saengdeun Thaiprasert, who received a noodle stall about 10 years ago, and learned that she was doing fine now. She started with selling noodles at the beginning, then changed to somtum and grilled chicken.
Monday, August 25, 2014

มอบทุนประกอบอาชีพ ยุพิน พุกอุบล Start-up Grant – Yupin Pugubol

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557.มูลนิธิทิสโก้ได้มอบทุนสนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับนางยุพิน.พุกอุบล เป็นรถเข็น.หม้อต้มกาแฟ.และชุดโต๊ะเก้าอี้ รวมมูลค่าประมาณ.7,500 บาท ปัจจุบัน.นางยุพินอายุ 68 ปี และขายกาแฟโบราณมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว มีลูกค้าประจำและขาจรมากมาย
On August 18, 2014, TISCO Foundation donated a stall and coffee pot to Yupin Pugubol, 68 years old, about 7,500 Baht in value. Yupin has been selling coffee in Soi Prajane, Rama IV, for more than 20 years.

Wednesday, August 20, 2014

จากใจนักเรียนทุน จ.ลพบุรี

น้องวา.จากวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล.ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิสโก้มา.4.ปีติดต่อกันแล้ว.น้องวากล่าวสั้นๆ.ว่า.“รู้สึกดีใจมากที่ได้รับโอกาสจากมูลนิธิทิสโก้อีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นทุนที่ทำให้ดิฉันไดศึกษาต่อดิฉันอยากจะขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการมูลนิธิทุกท่านค่ะดิฉันขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีและตั้งใจเรียนค่ะ”.น้องวามีความฝันอยากจะเป็นครู.เพราะเชื่อว่าเป็นอาชีพที่สำคัญและได้ช่วยให้เด็กๆ รุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถ.และน่าจะเป็นอาชีพที่ได้เงินเดือนสูงเพียงพอที่จะช่วยเลี้ยงดูครอบครัวได้ดีต่อไปในอนาคต

This is Wa from Chaibadan Vocational School. She's been a TISCO Foundation scholarship student for 4 years. “I'm very happy to receive a scholarship from TISCO Foundation once again. This gives me an opportunity to continue my study to a higher level.” Wa is determined to become a teacher as she believes it is a very important profession by teaching new generations to become smart and good. It's her dream job.


Thursday, August 14, 2014

มอบทุนรักษาพยาบาล อภิญญา พรวนทอง Medical Care Grant – Apinya Pruanthong

เมื่อวันที่.5.สิงหาคม2557มูลนิธิทิสโก้ได้มอบเงินให้แก่ด..อภิญญา.พรวนทอง.ผู้ป่วยโรคไตของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า.เป็นจำนวนกว่า.20,000.บาท.สำหรับใช้เป็นค่าเดินทางมารับการตรวจรักษาและรับยาจากแพทย์
..อภิญญา.หรือน้องแบม.เป็นหนึ่งในผู้ป่วยเด็กโรคไตที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายไตไปเมื่อไม่นานมานี้โดยได้รับไตจากสภากาชาดไทย.ซึ่งหลังจากที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายไตนั้น.น้องแบมจะต้องมาพบแพทย์เป็นประจำ.สัปดาห์ละ.1-2.ครั้งเพื่อรับการตรวจรักษาให้แน่ใจไตใหม่จะทำงานร่วมกับร่างกายของน้องแบมได้อย่างปกติ คนไข้แต่ละคนจะใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับไตใหม่ไม่เท่ากัน

แต่เนื่องจากครอบครัวของน้องแบมมีฐานะยากจน.และอยู่ต่างจังหวัด.การเดินทางเข้ามารับการรักษาในกรุงเทพฯ.จึงเป็นเรื่องที่ยากมาก.ทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจึงทำเรื่องมายังมูลนิธิฯ.เพื่อขอรับบริจาคเงินให้เป็นค่าเดินทางของน้องแบม.ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิฯ.ได้อนุมัติให้การช่วยเหลือไปในวันที่.16.กรกฎาคม.2557
Thursday, August 07, 2014

My Internship at TISCO Foundation by Thanya Chat


For the past month, I have, as intern, been the youngest and newest addition to the TISCO Foundation team at TISCO Tower. I went into the internship not really knowing what to expect, but found myself pleasantly surprised by the friendly people, incredible opportunities, and delightful experiences there. I enjoy designing things like posters, brochures, and websites. TISCO Foundation provided me with the perfect opportunity to put the skills I have gained over the years of working in school publications to good use in a real-world setting. I spent my first week working on a poster, while my last few were focused on designing TISCO Foundation’s new brochure.
I would like to thank Khun Nim (manager) and her coworkers for providing me with lots of guidance, support, and kind words during my internship here. Everyone at the office was very welcoming and inclusive, and I truly felt like a real member of the team. This experience was everything I could have expected, and more. Besides working with designs for projects, I also enjoyed visiting small businesses and hospitals to witness the true meaning and impact of TISCO Foundation’s work. This first-hand experience was truly an eye-opener for me, as I saw the direct improvements TISCO Foundation was able to make in the lives of the less fortunate.


I really learned a lot during my internship, from professional to social skills. TISCO Foundation has a very cozy, comfortable environment, and their team is as close-knit as a second family. Everyone helps one another to accomplish tasks and improve the foundation, and I believe that it is through this that they will continue to grow and succeed. I feel sad to leave, but also proud of what I have been able to accomplish during my time at TISCO Foundation. I also hope that in coming years, I will be able to return to help further promote this important cause.

Wednesday, August 06, 2014

ประชุมทีมพัฒนาระบบใบสมัครขอทุนการศึกษาแบบออนไลน์ Online Scholarship Application Project Meeting

ประชุมทีมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557

Team meeting on July 29, 2014Tuesday, August 05, 2014

ภาพมอบทุน ร.ร. มหิธรวิทยา สุรินทร์

โรงเรียนมหิธรวิทยา จังหวัดสุรินทร์ แจ้งให้มูลนิธิทราบว่า ได้มอบทุนการศึกษาประจำปี 2557 ให้กับน้องสุรศักดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาทเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณโรงเรียนมหิธรวิทยา ที่ส่งข้อมูลกิจกรรมดีๆ ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

Mahithornwittaya School, Surin, shared news with TISCO Foundation – Surasak, Mattayom 2, already received a scholarship for 2014. Thank you for sharing.Monday, August 04, 2014

ทุนรักษาพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรปราการMedical Grant Donation at Samutprakarn Hospital

เมื่อวันที่.30.กรกฎาคม2557.มูลนิธิทิสโก้ได้มอบทุนรักษาพยาบาลแก่นายมนตรี.อายุ.44.ปี..โรงพยาบาลสมุทรปราการ รวมมูลค่าประมาณ.6,000.บาท
นายมนตรีเป็นผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการมาระยะหนึ่งแล้ว ขณะนี้.สามารถล้างไตทางช่องท้องเองที่บ้านได้.และในช่วงแรกนี้.ต้องล้างทุก.4.ชั่วโมง.อย่างไรก็ตามทีมแพทย์ผู้รักษากล่าวว่า.อาการของนายมนตรีดีขึ้นเป็นลำดับ.แต่โรคไตวายเรื้อรังนั้น.เป็นโรคที่ต้องใช้เวลาและความอดทนในการดูแลรักษาเป็นอย่างมาก.และเมื่อร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้ว.ทางโรงพยาบาลจะประสานงานการลงทะเบียนขอรับไตบริจาคต่อไป
ก่อนหน้านี้นายมนตรีมีอาชีพขับรถรับจ้างและขับแท็กซี่.แต่หลังจากที่ป่วยเป็นโรคไตวาย.ก็ไม่สามารถทำงานได้อีก ไม่มีรายได้มาระยะหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาพยาบาล.ซึ่งช่วยลดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายไปได้บ้าง.นายมนตรีหวังว่าหลังจากที่อาการดีขึ้นแล้ว.จะกลับไปทำงานตามเดิมอีกครั้ง

On July 30, TISCO Foundation donated a medical grant to support Montri, 44 years old, at Samutprakarn Hospital. Montri has been suffering from kidney disease for a while. But after treatment and care, he is recovering at a good speed. He wishes to go back to work after the disease is under control.