Thursday, February 26, 2015

สัมภาษณ์ผู้ขอทุนนางสาวรุ่งนภา โคกกรวด รับทำของชำร่วย Start-up Grant Rungnapha Khonkgroad Meatball Vending Trolley

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 มูลนิธิทิสโก้ได้เข้าเยี่ยมนางรุ่งนภา โคกกรวด อายุ 31 ปี เพื่อสัมภาษณ์ขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับใบสมัครขอรับทุนประกอบอาชีพขายลูกชิ้นทอดในเขตบางบัวทอง

ปัจจุบันนางรุ่งนภามีอาชีพรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่จะเป็นการรับงานเล็กๆ น้อยๆ มาทำที่บ้าน เช่น บรรจุหีบห่อของชำร่วย ได้เงินเพียงวันละ 80 - 100 บาท ส่วนสามีก็ทำงานหนักไม่ได้ เนื่องจากเป็นโรคกระเพาะและกรดไหลย้อน นางรุ่งนภามีลูก    2 คน อยู่บ้านของตนเองแต่เช่าที่สุเหร่าอยู่ เสียค่าเช่าปีละ 400 บาท ในบริเวณบ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด 16 คน ซึ่งล้วนเป็นญาติทางฝั่งสามี

ก่อนหน้านี้ นางรุ่งนภาและสามีมีอาชีพขายลูกชิ้นทอด ทำมาเป็นเวลา 5 ปี แต่ต้องหยุดไปเนื่องจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ๋ในปี 2554 ทั้งรถเข็นและอุปกรณ์ต่างๆ สูญหายไปกับน้ำท่วม ที่เหลืออยู่ก็เสียหายจนใช้การไม่ได้อีกจึงอยากขอรับการสนับสนุนเป็นรถเข็นและอุปกรณ์ขายลูกชิ้นทอดเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวอีกครั้งหนึ่งค่ะ ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิจะรีบดำเนินการพิจารณาต่อไป

TISCO Foundation team visited Rungnapa Koggruad and her family to interview for more information about her application for a start-up grant. Rungnapa used to have a vending trolley selling fried meatballs, an occupation that she held for five year. However, in 2011 when Thailand had a big flood disaster, she lost all of her equipment and utensils. Now, she has some petty work, like packing souvenirs, making about only THB 80-100 per day.

 


Tuesday, February 24, 2015

สัมภาษณ์ผู้ขอทุนนางสุพัตรา บริสุทธิ์ ขายอาหารตามสั่ง Start-up Grant Suphattra Borisud Food Shop

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 มูลนิธิทิสโก้ออกสัมภาษณ์และเยี่ยมผู้ขอทุนประกอบอาชีพ ได้แก่ นางสุพัตรา บริสุทธิ์ อายุ 50 ปี อาชีพขายอาหาร นางสุพัตราอาศัยอยู่กับครอบครัว ซึ่งประกอบด้วยสามี บุตรสาว 1 คน บุตรชาย 2 คน และหลานชาย 1 คน ในเขตบางบัวทอง ก่อนหน้านี้ทำงานในโรงงานทอผ้า แต่ต้องลาออกจากงานเนื่องจากสามีล้มป่วย ต้องออกจากงานมาพักรักษาตัว นางสุพัตราจึงต้องออกจากงานประจำมาดูแลสามีและครอบครัวที่บ้าน จึงหาเวลาว่างทำขนมขาย ซึ่งขายมาได้ 1 ปีแล้ว มีรายได้วันละประมาณ 200 บาท

ขั้นตอนต่อไป ทางกรรมการมูลนิธิจะเป็นคนพิจารณาในการขอทุนประกอบอาชีพของนางสุพัตราต่อไป

Another start-up grant applicant that TISCO Foundation team met is Supattra Borisut, 50 years old. There are 7 members in her family, including herself. But since her husband is sick, she has to quit her job at a textile factory to start a small business at her place, selling snacks (e.g. curry puff, Chinese buns, fried meatballs) to children in the area. Her marketing strategy is to keep changing the snack menu to draw children's attention to her snack trolley.Thursday, February 19, 2015

สัมภาษณ์ผู้ขอทุน นางผกามาศ สุขสบาย ขายอาหารตามสั่ง Start-up Grant Phakamart Sooksabai Food Shop

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 มูลนิธิทิสโก้ได้เข้าเยี่ยมนางผกามาศ สุขสบาย ผู้ขอทุนประกอบอาชีพในเขตบางบัวทอง ปัจจุบันประกอบอาชีพขายอาหารตามสั่ง เป็นร้านเพิงริมถนนเล็กๆ แต่ต้องเสียค่าเช่าที่เดือนละ 2,500 บาท

นางผกามาศแต่งงานแล้ว อาศัยอยู่บ้านตนเองกับสามีและบุตรธิดา คน ซึ่งกำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา ซึ่งมีค่าเทอมเทอมละประมาณ 4,000 บาท และยังต้องเสียค่ารถไปโรงเรียนอีกวันละ 60 บาท นางผกามาศ มีน้องสาวอายุ 22 ปี เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและทางสติปัญญา อาศัยอยู่กับบิดามารดาบ้านข้างๆซึ่งนางผกามาศต้องช่วยเหลือทางด้านการเงินและต้องแบ่งเวลาไปดูแลช่วงเย็นๆอีกด้วย

ขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการมูลนิธิจะพิจารณาใบสมัครขอรับทุนประกอบอาชีพแล้วจะแจ้งให้ผู้ขอทุนทราบผลต่อไป

Another start-up grant applicant in Bang Buathong, Phakamart Sooksabai, is seeking help from TISCO Foundation for cooking utensils. Currently, Phakamart has a small food shop on a roadside. Most of her customers are factory workers in the area. Phakamart lives with her husband and two daughters who are in a primary education level. She also has a 22-year old sister who is physically and mentally handicapped.


Wednesday, February 18, 2015

เข้าพบโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต Visit to Thammasat Chaleomprakiat Hospital to Promote Medical Grant Program

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์.2558 มูลนิธิทิสโก้ได้เข้าพบ.ดร.ขนิษฐา บูรณพันศักดิ์..หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์และคณะนักสังคมสงเคราะห์.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.ศูนย์รังสิตพื่อประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์การดำเนินงานของมูลนิธิและรายละเอียดโครงการทุนทั้ง 3 ประเภท โดยเฉพาะทุนรักษาพยาบาล 

ทางโรงพยาบาลได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาหลักที่โรงพยาบาลพบคือผู้ป่วย 80% ของ รพ.เป็นแรงงานต่างด้าว รองลงมาคือผู้ป่วยที่ไม่มีบัตรประชาชน ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ยากจน ไม่สามารถรับสวัสดิการต่างๆ ที่ภาครัฐจัดหาให้ได้ โรงพยาบาลจึงต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ถึงปีละ 6-9 ล้านบาท ซึ่งโรงพยาบาลมีแหล่งช่วยเหลืออีก เช่น มูลนิธิโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต ที่มอบเงินช่วยเหลือให้ปีละประมาณ 1.6 ล้านบาท และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ อย่างมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ศูนย์โรคหัวใจ เป็นต้น

On 4 February 2015, TISCO Foundation team visited Thammasat Chaleomprakiat Hospital to promote the medical grant program. We learned from the social work team that 80% of patients are immigrant labor and undocumented Thai citizens who are not eligible for any government's social welfare. The hospital has to absorb the costs for these patients,6-9 million Baht per year. Many thanks to Dr.Kanitta Buranapansak and her team for the time and useful information.


Tuesday, February 17, 2015

สัมภาษณ์ผู้ขอทุน นายอนน ขอนทอง อาชีพนวดแผนไทย Start-up Grant Anon Khonthong Thai Massage Therapist

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 มูลนิธิทิสโก้ได้เข้าเยี่ยมนายอนน ขอนทอง ในเขตบางบัวทอง เพื่อสัมภาษณ์ขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการสมัครขอรับทุนประกอบอาชีพซึ่งนายอนนต้องการขอรับการสนับสนุนเป็นเตียง และอุปกรณ์การนวดแผนไทยต่างๆ เพื่อประกอบอาชีพหมอนวดแผนไทยที่บ้าน

นายอนน ขอนทอง เป็นผู้พิการทางสายตา ภูมิลำเนาจากจังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบันอายุ 38 ปี แต่งงานแล้วและมีบุตรธิดา 1 คน อายุ 10 ปี ภรรยาของนายอนนเป็นผู้พิการเช่นกัน โดยมีอาการขาและเท้าลีบ ไม่สามารถเดินได้ตามปกติ 

ปัจจุบันนายอนนทำงานอยู่ที่ศูนย์นวดเพื่อสุขภาพบัวทองแลนด์มี รายได้วันละประมาณ 200 บาท ส่วนภรรยาทำงานเย็บผ้าที่บ้าน โดยรับงานจากผู้ว่าจ้าง มีรายได้วันละประมาณ 150 บาท นายอนนผ่านการอบรมหลักสูตรการนวดแผนไทยมาแล้ว 300 ชั่วโมง จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพแพทย์แผนไทยจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรแล้ว

ขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการมูลนิธิจะพิจารณาใบสมัครขอรับทุนประกอบอาชีพ แล้วจะแจ้งให้ผู้ขอทุนทราบผลต่อไป

On Feb 10, TISCO Foundation team visited Anon Khonthong in Bang Buathong area to interview for more information for his start-up grant application. Anon is blind, but he has passed training courses to be a Thai massage therapist. Currently, he works at Buathong Land Massage Center and earns about 200 Baht per day. Now, he's ready to open up his own message business at his home which will allow him to make more earnings and cut down transportation and other living expenses.