Tuesday, March 31, 2015

มอบทุนประกอบอาชีพ นางสุดใจ เขียวพุ่มพวง อาชีพรับจ้างเย็บผ้า Start-Up Grant Donation Sudjai Keawpoompuang

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 มูลนิธิทิสโก้ได้เดินทางไปมอบทุนประกอบอาชีพแก่นางสุดใจ เขียวพุ่มพวง อายุ 41 ปี เป็นจักรโพ้ง 4 เส้น 1 หลัง มูลค่า 12,000 บาท โดยมีคุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิร่วมมอบ
ปัจจุบันนางสุดใจอายุ 41 ปี แต่งงานแล้ว มีบุตรธิดา 2 คน ครอบครัวมีหนี้สินมาก เนื่องจากต้องหาเงินมาใช้ในการรักษาพยาบาลลูกๆ ลูกคนโตเป็นโรคไตวายเรื้อรัง ต้องล้างไตวันละหลายครั้ง ส่วนคนเล็กพิการแต่กำเนิด เดินไม่ได้ ทั้งสองจึงไม่ค่อยได้ไปโรงเรียน และนางสุดใจต้องอยู่ดูแลลูกที่บ้านอย่างใกล้ชิด

ก่อนหน้านี้นางสุดใจประกอบอาชีพเย็บเสื้อผ้าและชุดตุ๊กตา มีความสามารถในการตัดเย็บ ออกแบบ ทำแพทเทิร์น ฯลฯ โดยจะรับงานจากโรงงานร้านค้ามาทำที่บ้าน แต่ต่อมาจำเป็นต้องขายจักรเย็บผ้าที่มีอยู่เพื่อนำเงินมาเป็นค่ารักษาพยาบาลให้ลูกๆ แต่ตอนนี้นางสุดใจพร้อมที่จะกลับมาทำงานหารายได้อีกครั้ง และการรับงานมาทำที่บ้านก็จะช่วยให้นางสุดใจสามารถหารายได้ได้พร้อมกับดูแลลูกๆ ในเวลาเดียวกัน

On Mar 19, TISCO Foundation donated a start-up grant to Sudjai Keawpoompuang - a sewing machine, THB 12,000 in value. Sudjai has two children. Both of them do not go school as one has severe kidney disease and another is physically disabled. The sewing machine will help Sudjai make money from home while taking care of her children.

Wednesday, March 25, 2015

การประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2558

วันนี้มีการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2558 ณ อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ท่านประธานมูลนิธิคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ และกรรมการท่านอื่นๆ มาเข้าร่วมประชุมเพื่อพูดคุยกันเรื่องแนวทางกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและผู้ที่ขาดแคลน ขอขอบคุณกรรมการทุกๆ ท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะ
Tuesday, March 24, 2015

มอบทุนรักษาพยาบาล ด.ช.อัมรินทร์ และ ด.ญ.ธีนิตา ที่ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ พัทยา Medical Grant for Children with Disabilities Amarin and Teenita

มูลนิธิได้มอบทนรักษาพยาบาลให้้อีก 2 ราย และมอบให้เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ด.ช.อัมรินทร์  ปัจจุบันฝึกกายภาพบำบัดที่ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ พัทยา อาศัยอยู่กับมารดา ส่วนบิดาขาดการติดต่อ มารดามีอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่แน่นอน โดยจะได้ไปรับจ้างในวันที่ผู้ขอทุนมาศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษเท่านั้น เพราะผู้ขอทุนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา มูลนิธิได้มอบกายอุปกรณ์ให้ คือ รถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการเด็ก ราคา 18,000 บาท 

รายสุดท้ายที่เป็นเด็กพิเศษที่ได้รัทุนรักษาพยาบาลเป็นกายอุปกรณ์จากมูลนิธิ คือ ด.ญ.ธีนิตา ปัจจุบันฝึกกายภาพบำบัดและเรียนที่ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ พัทยา เช่นกัน อาศัยอยู่กับตาและยาย บิดามารดาแยกทาง ธนิตาสมองพิการ พัฒนาการช้าและพิการทางการเคลื่อนไหว กายอุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคคือ เครื่องช่วยเดิน (Walker) ราคา 4,800 บาท ทางมูลนิธิได้อนุมัติและมอบให้เป็นที่เรียบร้อย โดยกรรมการมูลนิธิและที่ปรึกษามูลนิธิ ร่วมมอบ และขอขอบคุณบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์และคุณเกรียงไกร มุลตรี ผู้จัดการฝ่ายประสานงานความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ให้การต้อนรับ 

Let's continue with another two medical grant recipients from Pramatai Foundation - Amarin, and Teenita, Amarin received a wheelchair for a child with physical disability, THB 18,000 in value, which was specifically designed to increase safety and comfort to small children. Teenita has a different situation. She in fact has a chance to be able to walk again if she receives proper physical therapy. So, TISCO Foundation donated a walker, THB 4,800 in value, to her so she can exercise her leg muscles.

Monday, March 23, 2015

มอบทุนประกอบอาชีพ นางสาวรุ่งนภา โคกกรวด Start-up Grant Donation to Rungnapha Khonkgroad

วันที่ 3 มีนาคม 2558 มูลนิธิได้มอบทุนประกอบอาชีพให้กับนางสาวรุ่งนภา โคกกรวด อายุ 31 ปี อาศัยอยู่กับสามี บุตรชาย 2 คน และฐาติสามี รวม 16 คน สามีนางสาวรุ่งนภา สุขภาพไม่แข็งแรง เป็นโรคกระเพาะและกรดไหลย้อน ทำงานรับจ้างทั่วไป บุตรชาย 2 คน อายุ 10 ขวบและ 5 ขวบกำลังศึกษาอยู่ระดับอนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 4 บ้านที่อาศัยอยู่นั้นเป็นบ้านของตนเองแต่ที่ดินเป็นของสุเหร่า จ่ายค่าเช่าปีละ 400 บาท อาศัยอยู่กที่นี้มาเป็นเวลา 23 ปี ลักษณะบ้านที่อยู่อาศัยเป็นบ้าน 2 ชั้น ด้านบนเป็นไม้ ด้านล่างเป็นปูน ผู้ขอทุนประกอบอาชีพขายลูกชิ้นทอด มาเป็นเวลา 5 ปี 

ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพนี้ เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี 2554 ทำให้อุปกรณ์หลายอย่างเสียหาย ณ ตอนนี้รับจ้างบรรจุของชำร่วย รายได้ 80 – 100 บาทต่อวัน และรับจ้างทั่วไป ของที่ขอรับบริจาคคือ รถเข็นแบบมีหลังคา 1 คัน ชุดเตาแก๊ส 1 ชุด ชุดแบตเตอรี่เสียบไฟ 1 ชุด ถังแช่ 1 ถังและกระทะ 1 ใบ รวมเป็นเงิน 14,332 บาท ทางมูลนิธิได้พิจารณาอนุมัติและทำการมอบเป็นที่เรียบร้อย โดยมีคุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิเป็นผู้ร่วมมอบ

The fourth start-up grant recipient in 2015 is Rungnapa Kokgruad. She has received a vending trolley, a portable stove and cooking utensils for her fried meatball trolley, THB 14,332 in value. Rungnapa has experience in selling meatballs already. She was having such occupation for almost 6 years before she lost all of her equipment due to the big flood in 2011.


Friday, March 20, 2015

มอบทุนรักษาพยาบาลมูลนิธิพระมหาไถ่ พัทยา ศิรา และ อนาวิน Medical Grant for Children with Disabilities Sira Saitalay and Anawin Boonserm

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 นั้น มูลนิธิทิสโก้ได้อนุมัติมอบทุนรักษาพยาบาลเป็นกายอุปกรณ์ให้กับเด็กพิเศษจำนวน 4 ราย รายแรกคือนายศิรา ปัจจุบันฝึกกายภาพบำบัดที่ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่งเป็นศูนย์แบบไปเช้า เย็นกลับ มารดามีอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่แน่นอน ผู้ขอทุนเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและสติปัญญา ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มารดาต้องอุ้มลงจากรถเข็นขณะที่อาบน้ำหรือขับถ่าย สิ่งที่ขอคือ รถเข็นสำหรับอาบน้ำผู้พิการ และแผ่นเจลรองนั่งป้องการ รวมเป็นเงิน 26,536 บาท

อีกหนึ่งรายที่มูลนิธิพิจารณาอนุมัติให้ คือ ด..อนาวิน ปัจจุบันฝึกกายภาพบำบัดและเรียนที่ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ พัทยา เช่นกัน อาศัยอยู่กับมารดา ตาและยาย เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและการได้ยินตั้งแต่กำเนิด กายอุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคเป็นรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการเด็ก รวมราคา 18,000 บาท ยังมีอีก 2 รายที่ทางกรรมการมูลนิธิพิจารณาอนุมัติให้ มูลนิธิจะสรุปให้ในครั้งต่อไป

TISCO Foundation donated four medical grants to children with disabilities. The first one is Sira , who is physically and mentally challenged. We gave him a wheelchair made of water-proof materials for cleaning and excretion purposes together with a gel cushion, THB 26,536 in value. The second recipient is Anawin, who is also physically and mentally challenged. He received a wheelchair for handicapped kid that comes with safety belts for head and body, THB 18,000 in value. Both of them are having physical therapy and muscle training at the Pramahatai Special Education Center for Children. Please stay tuned for stories of the last two medical grant recipients.
Thursday, March 19, 2015

มอบทุนรักษาพยาบาล น.ส.เมทินี ทิพย์ทอง Medical Fund For Methinee Thiptong

นางสาวเมทินี ทิพย์ทอง ทำงานที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ ผู้ขอทุนเป็นผู้มีแขนทั้ง 2 ข้างและขาทั้ง 2 ข้างอ่อนแรง โดยเป็นตั้งแต่อายุ 3 ปี ณ ตอนนี้ผู้ขอทุนยืมรถเข็นไฟฟ้าของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการใช้ ซึ่งรถเข็นมีสภาพชำรุดเป็นบางส่วนและมีน้ำหนักมากทำให้ไม่คล่องตัว จึงได้ขอรับบริจาคจากมูลนิธิทิสโก้ 

ทางกรรมการมูลนิธิได้ทำการพิจารณาอนุมัตเป็นที่เรียบร้อย คือ รถเข็นนั่งไฟฟ้าสำหรับผู้พิการ และแผ่นเจลรองนั่งกันการกดทับ รวมเป็นเงิน 43,436 บาท โดยมีคณะกรรมการและที่ปรึกษาของมูลนิธิทิสโก้ร่วมมอบ มูลนิธิได้เดินทางไปมอบเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558

Another medical grant recipient that TISO Foundation has approved the support is Metinee Tiptong. She received an electric wheelchair and a gel cushion, about THB 43,500 in value. Metinee has ALS since she was three years old. She cannot move her arms and her legs. So, she has to move around with the wheelchair only. มอบทุนประกอบอาชีพ นางผกามาศ สุขสบาย Start-up Grant Donation to Phakamart Sooksabai

มูลนิธิมอบทุนประกอบอาชีพให้กับนางผกามาศ สุขสบาย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา ผู้ขอทุนอยู่แถวบางบัวทอง นางผากมาศ ประกอบอาชีพขายอาหารตามสั่ง ปัจจุบันอยู่กับสามีและบุตรสาว 2 คน เป็นบ้านของตนเอง บุตรสาวอายุ 11 ขวบ และ 5 ขวบ กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามีทำงานรับจ้างขับรถให้กับห้างเทสโก้ โลตัส 

นางผกามาศ อายุ 31 ปี ขายอาหารตามสั่งมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว มีลูกค้าประจำ ซึ่งเป็นพนักงานโรงงานบริเวณใกล้เคียง อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาค คือ ชามก๋วยเตี๋ยว 20 ใบ จาน 12 ใบ ร่มสนาม 1 คัน ชุดเตาแก๊ส 1 ชุด เก้าอี้ 10 ตัว โต๊ะพับ 3 ตัว กระทะ 1 ใบ และช้อนส้อม 20 คู่

ซึ่งทางมูลนิธิได้ทำการมอบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมเป็นเงิน 6,700 บาท โดยมีคุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิเป็นผู้ร่วมมอบด้วย

We’re still in Bangbuathong, Nontaburi area. This time TISCO Foundation has donated a start-up grant to Pakamas Suksabai. She has received cooking utensils and dining table sets for her food stand business. The approximate value of this donation is THB 6,700.

Tuesday, March 17, 2015

 สัมภาษณ์และเยี่ยมทุนประกอบอาชีพ นางเสงี่ยม จงจิตร์

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 มูลนิธิได้เดินทางไปเขตบางบัวทองเพื่อมอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ขอทุน 4 ราย และได้เข้าสัมภาษณ์นางเสงี่ยม จงจิตร์ ซึ่งได้ส่งใบสมัครขอทุนประกอบอาชีพมายังมูลนิธิ ปัจจุบันนางเสงี่ยมอายุ 59 ปี มีอาชีพขายส้มตำ ไก่ย่าง และอาหารอีสานอื่นๆ สามีของนางเสงี่ยมไม่แข็งแรง มีโรค ผ่านการผ่าตัดไส้เลื่อนมาแล้ว 3 ครั้ง ไม่ได้ทำงาน มีลูก 3 คน ซึ่งต่างก็แยกย้ายไปมีครอบครัวทั้งหมดแล้ว นานๆ จะติดต่อมา นางเสงี่ยมจึงต้องเป็นผู้รับภาระหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว

TISCO Foundation met with Sangiam Jongjit, 59 years old, to interview for more information about the application. Sangiam has a vending trolley selling papaya salad and grilled chicken in Bangbuathong area. Her husband is sick and unable to work. So, she has to be responsible for finding incomes to support her family.


Monday, March 16, 2015

มอบทุนรักษาพยาบาล น.ส.วราภรณ์ ชัยชาญ  Medical Fund For Varaporn Chaichan

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 มูลนิธิทิสโก้ได้ไปมอบทุนรักษาพยาบาลที่มูลนิธิพระมหาไถ่ พัทยา ให้แก่ผู้รับทุนจำนวน 6 ราย หนึ่งในนั้นคือน.. วราภรณ์ ชัยชาญ เป็นรถเข็นคนพิการและแผ่นเจลรองนั่งกันแผลกดทับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,436 บาท

..วราภรณ์ อายุ 35 ปี แต่งงานแล้ว สามีอายุ 41 ปี ทำงานเป็นลูกจ้างที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน เงินเดือน 9,000 บาท มีบุตรชายอายุ ปี น..วราภรณ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีปัจจุบันผู้ขอทุนทำงานที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรี ในตำแหน่งลูกจ้าง โดยได้รับเงินเดือน 9,000 บาท ซึ่งมูลนิธิพระมหาไถ่มีสวัสดิการ ไดรับประกันสังคมและอาหารฟรี มื้อ แต่เนื่องจากผู้ขอทุนต้องเดินทางไปกลับจึงไม่ทันมื้ออาหารมื้อเช้าและมื้อเย็น

ในปี 2552 ..วราภรณ์ ประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์ชนเมื่อปี ทำให้เป็นผู้พิการร่างกายช่วงล่าง ขาอ่อนแรงทั้ง ข้าง และมีแผลกดทับบริเวณสะโพก เนื่องจากครอบครัวมีรายได้น้อยและมีหนี้สินมากมาย น..วราภรณ์ จึงต้องขอยืมรถเข็นของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการใช้  ซึ่งรถเข็นมีน้ำหนักมากทำให้ไม่คล่องตัว

ในการบริจาคครั้งนี้ มูลนิธิได้มอบรถเข็นสำหรับคนพิการ 1 คัน และแผ่นเจลรองนั่งกันแผลกดทับ 1 แผ่น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 26,436 บาท โดยมีคุณวรรณี อุบลเดชประชารักษ์ กรรมการและเลขานุการ คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิ และคุณภัทธิรา วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษาเป็นผู้แทนมูลนิธิมอบ

On Mar 12, TISCO Foundation donated a wheelchair and a gel cushion, about THB 26,000 in value, to Waraporn Chaicharn, 35 years old, a staff at Pramahatai Foundation in Pattaya.  Waraporn had a car accident in 2009 which severely injured her lower body.  She works at Pramahatai Foundation in Pattaya, and lives with her husband and a son.
Tuesday, March 10, 2015

มอบทุนประกอบอาชีพ นางสุพัตรา บริสุทธิ์ Start-up Grant Donation to Suphattra Borisud

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 มูลนิธิได้ทอบทุนประกอบอาชีพให้กับนางสุพัตรา บริสุทธิ์ เป็นอุปกรณ์ประกอบอาหาร เช่น ถาด ซึ้ง กระทะ เตาแก๊ส เป็นต้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,377 บาท เพื่อเสริมอาชีพขายอาหาร

ปัจจุบันนางสุพัตราอายุ 50 ปี อาศัยอยู่กับสามี บุตร และหลาน รวม 5 คน มีบุตร 3 คน บุตรสาวคนโตอายุ 23 ปี เรียนจบและทำงานแล้ว บุตรชายคนรองอายุ 21ปีเป็นทหารเกณฑ์ อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี และบุตรชายคนเล็กอายุ 12 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา สามีไม่ได้ทำงาน เพราะร่างกายไม่แข็งแรง เป็นหลายโรค เคยผ่าตัดมาแล้ว3 ครั้ง ก่อนที่จะออกมาประกอบอาชีพค้าขาย เคยทำงานโรงงานทอผ้า แต่เนื่องจากสามีต้องผ่าตัด ร่างกายไม่แข็งแรง ประกอบกับต้องเลี้ยงหลาน จึงออกมาประกอบอาชีพค้าขายเพื่อที่จะได้มีเวลาดูแลหลาน

อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาค คือ ถาดขนาดใหญ่ 2ใบ ซึ้ง 1 ใบ กระทะ 1 ใบ โต๊ะสำหรับทำขนม 1 ตัว และ เตาแก๊สแบบปิคนิค 1 ตัว ซึ่งทางกรรมการมูลนิธิได้อนุมัติแล้วเดินทางไปมอบ โดยมีคุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิร่วมมอบด้วย รวมเป็นเงิน 4,377 บาท

On March 3, 2015, TISCO Foundation donated a start-up grant to Supattra Borisud to support her food selling business. Supattra lives with husband, three children and one grandchild. While her children work and go to school, she’s the only person making incomes as her husband is very sick. She has received cooking utensils from the foundation, THB 4,377 in value. She wishes to grow her business a bit more to make more earnings for her family.Tuesday, March 03, 2015

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ นางสุดใจ เขียวพุ่มพวง Start-up Grant Applicant House Visit

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 มูลนิธิทิสโก้ได้ไปเยี่ยมนางสุดใจ เขียวพุ่มพวงและครอบครัว เพื่อสัมภาษณ์ขอข้อมูลเพิ่มเติมในสำหรับการสมัครขอรับทุนประกอบอาชีพ

ปัจจุบันนางสุดใจอายุ 41 ปี อาศัยอยู่ในย่านปากเกร็ดกับสามีและลูก 2 คน ลูกๆ ของนางสุดใจมีปัญหาด้านสุขภาพ โดยคนโตเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ส่วนคนที่สองพิการทางด้านการเคลื่อนไหว ไม่สามารถไปเรียนหนังสือตามปกติได้

ก่อนหน้านี้นางสุดใจมีอาชีพเย็บผ้า ซึ่งทำมา 6 ปีแล้ว รับงานจากนายจ้างมาเย็บที่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชุดตุ๊กตา แต่หลังจากที่ลูกๆ ป่วย มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมาก นางสุดใจต้องขายจักรเย็บผ้าเพื่อนำเงินไปรักษาลูกๆ ตอนนี้พร้อมที่จะกลับมาทำงานใหม่ และต้องการการสนับสนุนจากมูลนิธิเป็นจักรเย็บผ้า ซึ่งทางคณะกรรมการมูลนิธิกำลังพิจารณาอยู่

TISCO Foundation visited Sudjai Keawpoompuang on Feb 19 to interview for her start-up grant application. She lives with her family in Pakkred area. Her children are not well: one with severe kidney disease and another is physically disabled. So, she would like to have an occupation that allows her to take care of the children while making some earnings.

Monday, March 02, 2015

คูณวศิน ศิวสิริการุณย์ มอบกระเป๋าเป้สำหรับเด็ก

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา มูลนิธิทิสโก้ได้รับบริจาคกระเป๋าเป้สำหรับเด็กจำนวน 155 ใบ   จากคุณวศิน  ศิวสิริการุณย์  และคุณยุทธพงษ์     ศรีวงศ์จรรยา  ผู้ร่วมมอบ ซึ่งทางมูลนิธิจะจัดสรรและนำไปมอบให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป

On Feb 25, Khun Vasin Sivasirikarul donated backpacks for children to TISCO Foundation. We will distribute these backpacks to children who are in need.