Friday, July 31, 2015

จดหมายขอบคุณ และรูปการมอบทุนของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาเขตทับคล้อ - Photos of scholarship students from Pijit Community College, Tabklo Campus.

มูลนิธิได้รับจดหมายขอบคุณ และรูปการมอบทุนของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาเขตทับคล้อ สถานศึกษาแห่งนี้มีนักศึกษาที่ได้รับทุน 4 ราย คือ นางสาวขนิษฐา บุญคง  นางสาวสุพพัตรา พันธุ  นางสาวธนัชชา เขียวเนตร  และนางสาวศศิพร ปัญญาแจ่ม ทางมูลนิธิขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศลด้วย

TISCO Foundation received photos of scholarship students from Pijit Community College, Tabklo Campus.


Wednesday, July 29, 2015

มอบทุนประกอบอาชีพนายจักรายุ จังหวัดลพบุรี - TISCO Foundation donated a start-up grant to Jakrayu Chaloemmondop.

มูลนิธิได้มอบทุนประกอบอาชีพอีก 1 ราย ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้ขอทุนคือนายจักรายุ เฉลิมมณฑป อยู่จังหวัดลพบุรี มีอาชีพรับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ที่ขอและได้รับการอนุมัติ คือ เครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก 1 เครื่อง และเครื่องเชื่อมเหล็กยี่ห้อ เวล-ดี 1 เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,700 บาท โดยมีกรรมการมูลนิธิเป็นผู้มอบ  

Another start-up grant TISCO Foundation has recently donated was to Jakrayu Chaloemmondop, a carpenter in Lopburi. The grant included a steel cutting machine and a metal welding machine, total THB 10,700.


Tuesday, July 28, 2015

มอบทุนประกอบอาชีพนางคำมี พสุมาตร - TISCO Foundation donated a start-up grant to Kammee Pasumart.

นางคำมี พสุมาตร ผู้ขอทุนประกอบอาชีพอีก 1 ราย ที่ได้รับการอนุมัติจากกรรมการมูลนิธิ นางคำมีมีอาชีพรับจ้างซักรีด อุปกรณ์ที่ขอและได้รับการอนุมัติแล้วได้แก่ เครื่องซักผ้าแอลจีแบบ 2 ถัง ขนาด 9.5 กิโลกรัม และเตารีดไอน้ำฟิลลิปส์ 1 ตัว รวมเป็นมูลค่า 7,580 บาทค่ะ โดยมีพลเอกสมชาย อุบลเดชประชารักษ์ และกรรมการมูลนิธิเป็นผู้มอบ  

TISCO Foundation has donated a start-up grant to Kammee Pasumart whih included a laundry machine and an iron, THB 7,580 in value. This grant is to support her laundry business in Lopburi province.

Monday, July 27, 2015

มอบทุนประกอบอาชีพนางสาวสมใจ อยู่ประเสริฐ - TISCO Foundation donated a start-up grant to Somjai Yuprasert

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิได้มอบทุนประกอบอาชีพให้กับนางสาวสมใจ อยู่ประเสริฐ ผู้ขออทุนอาชีพรับจ้างซักรีดในจังหวัดลพบุรี ก่อนหน้านั้นมูลนิธิสัมภาษณ์นางสาวสมใจ และกรรมการพิจารณาอนุมัติแล้ว อุปกรณ์ที่มอบได้แก่ เครื่องซักผ้าฮิตาชิแบบ 2 ถัง ขนาด 14 กิโลกรัม 1 เครื่อง และเตารีดพานาโซนิค 1 ตัว รวมเป็นเงิน 11,780 บาท โดยมีพลเอกสมชาย อุบลเดชประชารักษ์ ประธานคณะที่ปรึกษามูลนิธิเป็นผู้มอบ.

Last Friday, TISCO Foundation donated a start-up grant to Somjai Yuprasert which included a laundry machine and an iron, THB 11,780 in value, to support her laundry service in Lopburi.
Friday, July 24, 2015

มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับ ด.ญ.วิภาธิพย์ - TISCO Foundation has donated a medical care grant to Wipathip Suriwong.

ทุนรักษาพยาบาลอีก 1 รายที่มูลนิธิทิสโก้ได้มอบในช่วงที่ผ่านมา คือ ด.ญ.วิภาธิพย์ อายุ 2 ปีเท่านั้น ป่วยเป็นโรคตับแข็งตั้งแต่กำเนิด ปัจจุบันไม่สามารถรับประทานอาหารใดๆ ได้เลย นอกจากอาหารทางการพทย์เท่านั้น  มูลนิธิจึงมอบนมทางการแพทย์ Panteral สำหรับบริโภคได้ประมาณ 7 เดือน มูลค่าประมาณ 24,000 บาท ขอขอบคุณคุณเพียงใจ ไชยาคำ นักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นอย่างยิ่งสำหรับการประสานงานในครั้งนี้

Another medical grant that TISCO Foundation has recently donated is for Wipathip Suriwong, 2 years old. She has cirrhosis of the liver since she was born. Currently, her body cannot digest any regular food. So, the foundation has donated Panteral, the only medical food that she can take, in an amount that lasts for about seven months, about THB 24,000 in value.
Thursday, July 23, 2015

มอบทุนประกอบอาชีพนางรัชนี มัตสุรีย์ - Start-up grant to Ratchanee Matsuree.

มูลนิธิทิสโก้มอบทุนประกอบอาชีพให้แก่นางรัชนี มัตสุรีย์ เป็นรถเข็นขายอาหารและเครื่องครัวสำหรับอาชีพขายทอดมัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,000 บาท นางรัชนีเป็นโรคไตวายระยะสุดท้ายและโรคกระเพาะ ซึ่งต้องได้รับการฟอกไตทางเส้นเลือดสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งไปตลอดชีวิต การช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพนี้จะช่วยให้นางรัชนีสามารถมีรายได้สำหรับการรักษาพยาบาลต่อไป

Earlier this month, TISCO Foundation donated a start-up grant to Ratchanee Matsuree, 50 years old.  She sells fish cakes and steamed curried fish in Mo Leng area. However, she has a severe kidney disease that requires her to receive hemodialysis 2-3 times per week. The start-up grant includes a vending trolley and cooking utensils, about THB 4,000 in value, so she can make more earnings to cover her medical expenses.
Wednesday, July 22, 2015

มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับ ด.ญ.ณิชาภัทร - TISCO Foundation has donated a medical care grant to Nichapat Phochaila.

มูลนิธิทิสโก้ได้มอบทุนรักษาพยาบาลให้แก่เด็กหญิงณิชาภัทรในช่วงที่ผ่านมาณิชาภัทรเป็นผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วยโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งมูลนิธิได้สนับสนุนเป็นเครื่องคบคุมการให้ยาใต้ชั้นผิวหนัง มูลค่า 25,000 บาท แต่ครอบครัวของน้องสามารถสมทบได้ 10,000 บาท มูลนิธิจึงช่วยส่วนที่เหลือ มูลนิธิหวังว่าณิชาภัทรจะสุขภาพดีขึ้น แข็งแรงขึ้น สามารถรับการรักษาขั้นต่อไปได้ในอนาคต

TISCO Foundation has donated a medical care grant to Nichapat Phochaila. She was born with thalassemia and has been a patient at Chulalongkorn Hospital.The foundation donated an infusion pump, THB 25,000 in value. But her family could contribute THB 10,000. So, we covered the rest of the expense.

Tuesday, July 21, 2015

สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพนางสาววิริยา สิริยากร - TISCO Foundation, to interview Wiriya Siriyakorn

มูลนิธิได้เดินทางไปที่ชุมชนซอยพระเจนย่านพระราม 4 เพื่อสัมภาษณ์นางสาววิริยา สิริยากร ผู้ขอทุนประกอบอาชีพขายไส้กรอกและลูกชิ้นทอด ผู้ขอทุนอายุ 52 ปี มีบุตร 2 คน นางสาววิริยาประกอบอาชีพนี้มาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว มีลูกค้าประจำ อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาค คือ รถเข็น หม้อ 2 หู ถาดวางของ ถังแช่ กระทะ มีด และเตาแก๊สปิคนิค ทางกรรมการมูลนิธิจะเป็นผู้พิจารณาต่อไป

TISCO Foundation went to Prajane Community, Rama IV area, to interview Wiriya Siriyakorn, who has recently submitted an application for a start-up grant.  Wiriya is 52 years old and has two children. She has been selling snacks, like fried meatballs and hotdogs, for 15 years to support her family.

Monday, July 20, 2015

มอบทุนรักษาพยาบาลให้ ด.ญ.ธิณดา - TISCO Foundation has recently donated a medical care grant to Thiyada.

ช่วงที่ผ่านมา มูลนิธิทิสโก้ได้มอบทุนรักษาพยาบาลมาหลายทุนเลยทีเดียว ทุนแรกคือ ด.ญ.ธิญดา อายุเพียง 6 ปี เป็นโรคธาลัสซีเมีย ได้รับเครื่องควบคุมการให้ยาใต้ชั้นผิวหนัง หรือเครื่องขับธาตุเหล็ก รวมมูลค่า 25,000 บาท ซึ่งปัจจุบัน ด.ญ.ธิญดา รับการรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

TISCO Foundation has recently donated a medical care grant to Thiyada, 6 years old.  She has thalassemia and is a patient at Chulalongkorn Hospital.  The treatment process requires her to use an infusion pump to continuously and timely feed medication to bring the ferrous level in her body.  So, we donated an infusion pump to Thiyada, THB 25,000 in value.

Friday, July 17, 2015

มอบทุนประกอบอาชีพ นางหนูพง สีสงคราม - Start-up grant to Noopong Seesongkram

นางหนูพง สีสงคราม อาชีพขายถั่วต้ม มันต้ม ณ ตอนนี้กรรมการมูลนิธิอนุมัติทุนประกอบอาชีพให้แล้ว นางหนูพงอยู่แถวถนนรัชาภิเษก–ท่าพระ อุปกรณ์ที่มอบคือรถเข็น 1 คัน หม้อ กะละมัง เตาแก๊สปิคนิค กระทะ ถาด 2 ใบ และร่ม 1 คัน รวมเป็นเงิน 8,230 บาท โดยมีคุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิเป็นผู้มอบ 

TISCO Foundation has donated a start-up grant to Noopong Seesongkram. Noopong sells steamed sweet potatoes, peanuts, etc. around Rahadapisek-Tha Phra area. She has received a vending trolley and other utensils, THB 8,230 in value, to support her occupation. Khun Srisuda Boon-long, a foundation committee, represents the foundation to handover the grant.Thursday, July 16, 2015

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพนางสาวสมใจ อยู่ประเสริฐ อาชีพรักจ้างซักรีด – Start-up Fund Ms.Somjai Yuprasert

มูลนิธิทิสโก้ได้รับใบสมัครจากผู้ขอทุนรายใหม่ คือ นางสาวสมใจ อยู่ประเสริฐ อาชีพรับจ้างซักรีด อายุ 45 ปี มบุตร 2 คน คนโตประกอบอาชีพรับจ้างและมีครอบครัวแล้ว ส่วนคนเล็กกำลังศึกษาอยู่ นางสาวสมใจทำอาชีพรับจ้างซักรีดมาเป็นเวลากว่า 15 ปีแล้ว อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคคือ เครื่องซักผ้าขนาด 14 กิโลกรัมแบบ 2 ถัง และเตารีดไฟฟ้าทางกรรมการมูลนิธิจะพิจารณาต่อไป

Somjai Yuprasert, 45 years old from Lopburi, has sent an application requesting for a start-up grant from TISCO Foundation. Somjai has a small laundry service business. She has two children who she barely sees as one has her own family and another is studying in Bangkok. Most of her earnings go to support her little child’s eduation.


Wednesday, July 15, 2015

เรื่องของนายวิริยะ ปาลวัฒน์ นักเรียนทุนของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล - Meet Wiriya Palawat, grade 12 from Pakthongchai Prachanitamit School

อีกหนึ่งความภูมิใจของมูลนิธิทิสโก้ นายวิริยะ ปาลวัฒน์ หรือ น้องคลาส อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต นักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิ ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทานจากในหลวง เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ใน 5 จังหวัด จะได้รับทุนเพียง 1 คนเท่านั้น และยังเป็นประธานชมรมหุ่นยนต์ของโรงเรียนด้วยค่ะ เคยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์โลก WRO 2013: World Robot Olympiad 2013 ที่อินโดนีเซีย ประเภทโครงงานความคิดสร้างสรรค์มีหัวข้อว่า World Heritage : หุ่นยนต์กับการอนุรักษ์มรดกโลก ได้รางวัลลำดับที่ 5 ของโลกเลยทีเดียว ใช้ชื่อทีมว่า หลานย่าโมในรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี นอกจากนี้ยังเป็นแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์ของประเทศไทย 3 ปีซ้อนอีกด้วย น้องคลาสได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิสโก้ต่อเนื่องมา 5 ปีแล้ว มูลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องคลาสจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่น้องๆ รุ่นหลังต่อไป

Meet Wiriya Palawat, grade 12 from Pakthongchai Prachanitamit School, a TISCO Foundation scholarship student.  He’s the only student in five e-san provinces selected to receive the King’s Scholarship.  Wiriya is also the president of the robot science club at his school.  In 2013, he joined the national team to compete in the World Robot Olympiad in Indonesia.  The team won the 5th place for its robotics in world heritage preservation initiative.  Wiriya has been receiving a scholarship from TISCO Foundation for five years.  We wish him all the best, and for him to be a role model for other young students in Nakornrathasima.


Tuesday, July 14, 2015

ภาพพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ของทาง จ.นครสวรรค์ - Photos from the scholarship granting ceremony in Nakornsawan.

พิธีมอบทุนของที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยคุณนิรันดร์  บริบูรณ์ศักดิ์  ผู้จัดการธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สาขานครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบทุน และขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ทำให้พิธีมอบทุนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอีกครั้ง
Photos from the scholarship granting ceremony in Nakornsawan, hosted by TISCO Bank Nakornsawan Branch.
Thursday, July 09, 2015

ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้จาก จ.เชียงใหม่ - Photos from the scholarship granting ceremony in Chiangmai

ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล จากจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้สถานที่โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ในงานนี้มีคุณสุรพล.ศรีวีระสกุล ที่ปรึกษาธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานมอบทุนให้กับนักเรียนที่ได้รับทุน.ขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่สาขาเชียงใหม่ทุกๆ ท่านและขอขอบคุณโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยมา ณ ที่นี้ด้วย  
Photos from the scholarship granting ceremony in Chiangmai, hosted by TISCO Bank Chiangmai Branch.