Monday, October 19, 2015

สัมภาษณ์ผู้ขอทุนประกอบอาชีพ นางสาวพัชรี ยิ้มใหญ่ - TISCO Foundation visited Patcharee Yimyai at her house to interview.

มูลนิธิทิสโก้ได้ไปสัมภาษณ์ผู้ขอทุนประกอบอาชีพ 1 ราย คือ นางสาวพัชรี ยิ้มใหญ่ ปัจจุบันอายุ 60 ปี แยกกันอยู่กับสามี มีอาชีพขายขนมหวานในชุมชนซอยพระเจน ขอรับการสนับสนุนเป็นรถเข็น หม้อ เครื่องปั่น ถาดใส่ขนม ฯลฯ สำหรับการประกอบอาชีพ  
TISCO Foundation visited Patcharee Yimyai at her house to interview for more information for her start-up grant application. Patcharee is 60 years old, divorced. She has a vending trolley selling Thai desserts around Soi Prajane community, Rama IV road. Patcharee is requesting for a new trolley and cooking utensils.

Friday, October 16, 2015

มอบทุนรักษาพยาบาลให้แก่ เด็กชายพูนพิพัฒน์ เอี่ยมอ่ำ ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ - TISCO Foundation donated a medical grant at Thammasat Chaleomprakiat.

วันนี้มูลนิธิมอบทุนรักษาพยาบาลให้แก่ ด.ช.พูนพิพัฒน์ เอี่ยมอ่ำ ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผู้ป่วยมีภาวะสมองพิการตั้งแต่เกิด ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่สามารถกลืนอาหารเองได้จึงต้องให้อาหารทางสายยางทางช่องท้อง ซึ่งหากนั่งไม่ถูกท่า อาหารจะขย้อนออกทางปากขอขอบคุณ คุณธีระนิตย์ นักสังคึมสงเคราะห์ ที่ช่วยประสานงาน

Medical grant handover today at Thammasat Chaleomprakiat Hospital today.  Poonpipat has cerebral palsy since birth causing his disabilities and physical growth.  He's unable to swallow food by himself, so he must be fed through a percutaneous endoscopic gastronomy process.  If not sitting properly, he will spew up food.
Thursday, October 15, 2015

มอบทุนประกอบอาชีพ 2 ราย ที่ชุมชนตรอกบ้านครัว เขตราชเทวี - TISCO Foundation donates two start-up grants at Ban Krua community.

วันนี้มูลนิธิทิสโก้ได้มอบทุนประกอบอาชีพ 2 ทุนที่ชุมชนตรอกบ้านครัว เขตราชเทวี ผู้รับทุนรายแรกคือนางชนิดา หมั่นตระกูล ได้รับตู้อบ เตาแก๊ส และถาดใส่ขนม มูลค่า 13,440 บาท สำหรับอาชีพทำซาลาเปาและขนมปังขาย ทุนที่สองคือนางจันทรัสม์ กลั่นผล ได้รับเตียงสระผม ชุดทำเล็บ และอุปกรณ์เสริมสวยอื่นๆ รวมมูลค่า 6,765 บาท โดยมีคุณภัทธิรา วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษามูลนิธิ เป็นผู้มอบ

Today TISCO Foundation donates two start-up grants at Ban Krua community in Rachathevee District, Bangkok. The first grant is for Chanida Muntrakoon, including an oven, a stove and cooking trays, THB 13,440 in value, for her bakery business. The second grant is for Jantarat Klunphon, including a hair-wash bed, a mani-pedi set and other salon equipment, THB 6,765. Khun Pattira Wattanawarangkul handed over the grants on behalf of the foundation.

Wednesday, October 14, 2015

มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับนางอมรรัตน์ ฉุยยุเนย - TISCO Foundation donated a start-up grant to Amornrat Chuiyunoey.

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม มูลนิธิทิสโก้ได้มอบทุนประกอบอาชีพให้แก่นางอมรรัตน์ ฉุยยุเนย สำหรับอาชีพขายอาหารตามสั่ง เป็นเคาน์เตอร์สำหรับวางของ ตู้ก๋วยเตี๋ยว กันสาดผ้าใบ และถังแช่อาหาร รวมมูลค่า 11,000 บาท โดยมีคุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิเป็นผู้มอบ

TISCO Foundation donated a start-up grant to Amornrat Chuiyunoey for food shop business.  The grant includes cooking counter, food shelf, an awning and a food cooler, THB 11,000 in value.Tuesday, October 13, 2015

มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับนายนนทพันธ์ อ้ายแก้ว - TISCO Foundation donated a medial care grant to Nonthapan.

มูลนิธิทิสโก้ได้มอบทุนรักษาพยาบาลแก่นายนนทพันธ์ อายุ 19 ปี เป็นชุดถังออกซิเจนสำหรับช่วยหายใจ มูลค่า 5,000 บาท นายนนทพันธ์ ป่วยด้วยโรคภาวะสมองขาดออกซิเจนเนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นในหลอดลม ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ซึ่งในวันมอบนั้น นายนนทพันธ์ไม่สะดวกที่จะถ่ายรูปรับมอบด้วยตนเอง จึงให้ผู้ปกครองเป็นผู้แทนรับมอบค่ะ ขอขอบคุณ ร.อ.หญิงธวัลพร ชัยวิชา นักสังคมสงเคราะห์ รพ.พระมงกุฏเกล้าสำหรับการประสานงานเคสนี้

TISCO Foundation donated a medial care grant to Noppan, 19 years old.  The grant included a portable oxygen generator tank, THB 5,000, to help Noppan breathe more easily. Noppan's brain is malfunctioning from lacking of oxygen as his trahea is blocked by an object. He is disabled and has difficulties in breathing. On the grant handover day, it wasn't convenient for Noppan to be in the picture.  So, his parent received the grant on his behalf.Monday, October 12, 2015

มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบโล่เกียรติคุณแก่มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล - Silapakorn University has given a plaque to TISCO Foundation.

มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบโล่เกียรติคุณแก่มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ในฐานะที่มูลนิธิเป็นผู้มีอุปการคุณ สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรมาอย่างต่อเนื่อง ในวาระวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 72 ปี มูลนิธิขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

On its 72nd Anniversary, Silapakorn University has given a plaque to TISCO Foundation to recognize the foundation's continuous support of scholarships to students.
Wednesday, October 07, 2015

คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร มอบเงิน 1 ล้านบาทให้แก่มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล - Khun Paiboon Nalinthrangkun, donated THB 1,000,000 to TISCO Foundation.

คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ได้มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิทิสโก้เป็นเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบพระคุณคุณไพบูลย์เป็นอย่างยิ่ง เงินบริจาคนี้จะเป็นคุณประโยชน์สำหรับการศึกษาเด็กและเยาวชนได้อีกเป็นจำนวนมหาศาล ขอขอบคุณ
On 6 October 2015, Khun Paiboon Nalinthrangkun, donated THB 1,000,000 to TISCO Foundation to support scholarship program.