Friday, November 13, 2015

ติดตามผลทุนการศึกษาประจำปี 2558 ๗ังหวัดตรัง และ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หลังจากที่มูลนิธิทิสโก้ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา 2558 แล้ว คราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุน ซึ่งปีนี้มูลนิธิจะไปที่ตรังและนครศรีธรรมราช 15 โรงเรียนในวันที่ 16-20 พฤศจิกายน นี้ และจะไปสาธิตการใช้ใบสมัครขอทุนแบบออนไลน์ด้วย จังหวัดตรัง เจอกันที่สพป.เขต 1 อ. เมือง ส่วน จังหวัดนครศรีธรรมราช เจอกันที่ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อำเภอเมือง 
ส่วนสถานศึกษาที่มูลนิธิจะไปติดตามผลนั้นมีดังนี้

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา
โรงเรียนกันตังพิทยากร
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์      
โรงเรียนชะอวด
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
โรงแรมตระพังพิทยาคม
โรงเรียนโยธินบำรุง
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเสาธงวิทยา        
โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
  
It's time to follow-up 2015 scholarship students after TISCO Foundation has announced all scholarship recipients.  This year, we will go to Trang and Nakornsrithammarat provinces, planning to visit 15 schools during 16-20 Nov.  We will also demonstrate the online scholarship application system to the schools there.  Please stay tuned.


Monday, November 09, 2015

มอบทุนรักษาพยาบาลนางมาเรียม เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา - TISCO Foundation donates a medical care grant to Mariam Seneewong Na Ayuthya.

วันนี้มูลนิธิทิสโก้มอบทุนรักษาพยาบาลแก่นางมาเรียม เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา อายุ 60 ปี เป็นผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่จำนวน 17 ห่อสำหรับระยะเวลา 5 เดือน มูลค่า 6,290 บาท นางมาเรียมเป็นผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน มีอาการตั่วสั่นตลอดเวลา และปัจจุบันมีอาการโรคอัลไซเมอร์ร่วมด้วย ทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติได้ ปัจจุบันอยู่กับครอบครัวของน้องชายในเขตหนองจอก ขอขอบคุณคุณนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์สำหรับการประสานงาน

Today TISCO Foundation donates a medical care grant to Mariam Seneewong Na Ayuthya, 60 years old, at Vejkarunrasmi Hospital. The grant includes 17 packs of diapers, THB 6,290, that will last for about 5 months. Mariam has Parkinson and Alzheimer. She is unable to communicate or maintain a normal living.Thursday, November 05, 2015

มอบทุนรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลราชวิถี 1 ราย - TISCO Foundation is donating a medical care grant at Rajavithi Hospital.

วันนี้มูลนิธิได้มอบทุนรักษาพยาบาลอีก 1 ราย ที่โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่สำหรับระยะเวลา 3 เดือน มูลค่า 4,810 บาท ก่อนหน้านี้ผู้ขอทุนประสบอุบัติเหตุ โดนรถสิบล้อเฉี่ยวชน ทำให้เป็นอัมพาตที่ร่างกายท่อนล่าง ไม่สามารถเดินได้อีก ขอขอบคุณคุณภิรมย์ มากคำ นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลราชวิถีที่ช่วยประสานงาน และเป็นสักขีพยานในการมอบด้วย.
Today TISCO Foundation is donating a medical care grant at Rajavithi Hospital.  The grant includes 13 packs of diapers for adults that will last for three months, total value THB 4,810.  The grant recipient, 30 years old, had a road accident in July which caused him a paraplegia.  He will never be able to walk again.Wednesday, November 04, 2015

มอบหนังสือเข้าห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ - TISCO Foundation has donated books to Ban Lanka Prachasan, Lopburi.

มูลนิธิได้มอบหนังสือที่ได้รับบริจาคให้กับทางโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ จังหวัดลพบุรี เพื่อนำเข้าห้องสมุดโรงเรียนให้น้องๆ นักเรียน ได้อ่านได้ศึกษาหาความรู้กันกัน มูลนิธิขอขอบพระคุณพนักงานทิสโก้กรุ๊ป และท่านที่มีจิตเมตตาทุกท่าน ที่บริจาคหนังสือน่าอ่านมีสาระดีดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย.

TISCO Foundation has donated books to Ban Lanka Prachasan, Lopburi, to fill up the school's library.  Many thanks to TISCO Financial Group employees for donating these books to the foundation.


Tuesday, November 03, 2015

มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับนางสาววิไลวรรณ เณรพราย ที่สหคลินิกพลตรีจำลอง ศรีเมือง - TISCO Foundation is donating a medical care grant to Wilaiwan Nenprai.

วันนี้มูลนิธิทิสโก้ได้มอบทุนรักษาพยาบาลให้แก่ นางสาววิไลวรรณ เณรพราย ที่สหคลินิกพลตรีจำลอง ศรีเมือง เป็นค่าฟอกไตทางเส้นเลือดสำหรับระยะเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 19,200 บาท ผู้ขอรับทุนอายุ 25 ปี เป็นโรคไตวายระยะสุดท้าย ต้องได้รับการฟอกไตสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ขอขอบคุณคุณขจรศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปที่คอยประสานงาน

TISCO Foundation is donating a medical care grant to Wilaiwan Nenprai, 25 years old. The grant includes hemodialysis service fee for 3 months, total THB 19,200. Wilaiwan has severe kidney disease which requires her to receive hemodialysis twice a week.