Tuesday, August 30, 2016

มอบทุนประกอบอาชีพให้กับนางเยาวเรศ ทองอะนุ อาชีพค้าขาย ที่จังหวัดปทุมธานี

มูลนิธิมอบทุนประกอบอาชีพให้กับนางเยาวเรศ  ทองอะนุ อาชีพค้าขาย ที่จังหวัดปทุมธานี อุปกรณ์ที่มอบได้แก่ รถเข็นแบบมีหลังคา  ตู้กระจกสำหรับวางของ  และเตาสำหรับย่างไก่ รวมเป็นเงิน  10,450  บาท  โดยมีคุณศรีสุดา  บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิเป็นผู้มอบ   


Wednesday, August 24, 2016

มอบทุนประกอบอาชีพ และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ที่เขตหนองจอก

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันนี้ มูลนิธิมอบทุนประกอบอาชีพให้กับนางสมจิตร์  มั่งนาค อาชีพทำดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นเลื่อยวงเดือน  เครื่องปั้มลม  เครื่องเจียร และเครื่องขัดกระดาษทราย รวมเป็นเงิน 9,855 บาท ที่เขตหนองจอก หลังจากนั้นได้เดินทางไปมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับนางมาเรียม ผู้ที่เคยได้รับทุนรักษาพยาบาลจากมูลนิธิด้วย โดยมีคุณศรีสุดา  บุญ-หลง  กรรมการมูลนิธิเป็นผู้มอบ


Monday, August 22, 2016

ประชาสัมพันธ์ทุนประกอบอาชีพ ที่ศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรรยาวาส

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม มูลนิธิได้เข้าพบคุณณัฐนรี  อินทรลาวัณย์ หัวหน้าศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรรยาวาส เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ และประเภททุนที่มูลนิธิบริจาค ตลอดจนระเบียบในการขอทุนประเภทต่างๆ มูลนิธิได้ทราบข้อมูลว่าศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรรยาวาส เป็น 1 ใน 9 แห่ง ของศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพฯ สังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม ตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุง 72 เป็นศูนย์ฝึกอาชีพที่ใหญ่ที่สุดในจำนวนทั้ง 9 แห่ง โดยการจ้างวิทยากรจากภายนอกมาเป็นผู้บรรยาย สำหรับผู้ที่สนใจจะมาเรียนสามารถเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หลักสูตรที่มีผู้สนใจเรียนมากที่สุดได้แก่ นวดแผนไทย ตัดผมสุภาพบุรุษ เสริมสวย และการทำอาหารตามลำดับ ผู้ที่มาเรียนส่วนใหญ่ต้องการนำความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพเอง

Thursday, August 18, 2016

ติดตามผลทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันนี้มูลนิธิไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีนักศึกษาได้รับทุนมูลนิธิ  35  ราย นักศึกษาและอาจารย์ผู้ดูแลทุนมีความเข้าใจในเรื่องระเบียบของมูลนิธิดี และได้สัมภาษณ์นักศึกษาที่ได้รับทุนแต่ละรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทุน ความเข้าใจในระเบียบของมูลนิธิให้ทราบ  ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ดูแลทุนที่ให้การต้อนรับ
Wednesday, August 17, 2016

ติดตามผลทุนการศึกษา กรุงเทพฯ 2559

มูลนิธิมาติดตามผลทุนการศึกษาที่วิทยาลัยเพาะช่าง มหสวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์  มีนักศึกษาได้รับทุน 9 ราย  ส่วนใหญ่เป็นปีสุดท้ายแล้ว  นักศึกษามีความเข้าใจในระเบียบของมูลนิธิดี อีก 1 สถานศึกษาที่ไปติดตามผลคือโรงเรียนสวนอนันต์ เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชน นักเรียนประมาณ 300 กว่าคน มีการเปลี่ยนอาจารย์ในการดูแลทุนการศึกษาของมูลนิธิ แต่มูลนิธิได้อธิบายและแจ้งให้ทราบถึงระเบียบ กฏเกณฑ์ต่างๆ แล้ว มีนักเรียนได้รับทุนมูลนิธิ 4 ราย  ขอขอบคุณทางอาจารย์ผู้ดูแลทุน  ผู้อำนวยการ และท่านอธิการบดี รวมถึงทางสถานศึกษาที่ให้การต้อนรับ 


Thursday, August 11, 2016

มอบสิ่งของบริจาคเป็นผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และของอุปโภคให้กับนายเอก สันทะวิบูลย์

สายวันนี้มูลนิธิมอบสิ่งของบริจาค เป็นผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน  3  ลัง ที่ทางบริษัท  SCA HYGIENE (THAILAND) LTD  มอบให้มูลนิธิ ให้กับนายเอก ผู้ที่เคยได้รับทุนรักษาพยาบาลมูลนิธิ มีอาการเป็นอัมพาตท่อนล่าง และทให้เกิดแผลกดทับ ซึ่งตอนนี้ได้กลับมารักษาตัวที่บ้าน แถวหลังตลาดเขมา เขตบางซื่อ โดยมีคุณแม่เป็นผู้ดูแล รวมทั้งมอบเครื่องอุปโภคอื่นๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธาได้มอบให้


Friday, August 05, 2016

บริษัท SCA HYGIENE (THAILAND) LTD บริจาคผ้าอ้อมเด็กและผู้ใหญ่ให้กับมูลนิธิ

วันที่ 4 สิงหาคม มูลนิธิได้รับบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และ ผ้าอ้อมเด็ก จาก บริษัท SCA HYGIENE (THAILAND) LTD  เป็นจำนวน  13  ลัง มูลนิธิขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งและจะนำไปบริจาคให้กับผู้ขาดแคลนและเด็กยากไร้ต่อไป


Thursday, August 04, 2016

ส่งสิงของและเสื้ผ้าให้เด็กหญิงปิยะดา นักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

เด็กหญิงปิยะดา นักเรียนทุนมูลนิธิจากโรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา จังหวัดน่าน ซึ่งมูลนิธิเคยลงเรื่องราวของน้องตอนไปเยี่ยมบ้านมาแล้ว หลังจากนั้นมูลนิธิได้ส่งของไปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปิยะดามีน้องเล็กๆ ต้องดูแลอีก 3 คน เราหวังว่าสิ่งของที่มอบให้นั้น จะเป็นประโยชน์และช่วยเติมกำลังใจให้น้องสู้ต่อไปWednesday, August 03, 2016

มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับเด็กชายณัฐวัฒน์ โอษาติมากุล ที่โรงพยาบาลศิริราช

มูลนิธิมอบทุนรักษาพยาบาลให้กับเด็กชายณัฐวัฒน์  โอษาติมากุล อีกครั้งที่โรงพยาบาลศิริราช เป็น Ensure รสวานิลลา ขนาด  400  กรัม  จำนวน  30  กระป๋อง  รวมเป็นเงิน  9,450  บาท ก่อนหน้านี้มูลนิธิได้ลงเรื่องราวของน้องไปเบื้องต้นแล้วว่ามูลนิธิมอบ Ensure รสวานิลลาให้เป็นเวลา 3 เดือน น้องมีอาการภาวะหลอดอาหารตีบตันจากการกลืนสารเคมี ซึ่งวันนี้จึงเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยมีคุณอาภาพัณณ์  กุลพงษ์  ผู้จัดการมูลนิธิเป็นผู้มอบ


Tuesday, August 02, 2016

มอบทุนประกอบอาชีพให้กับนางสาววาสนา ประดิษฐ์ อาชีพขายขนม

นางสาววาสนา  ประดิษฐ์  อาชีพขายขนมในโรงเรียน อาศัยอยู่กับบุตรชาย  มารดา  และน้องสาว รวม 4 คน นางสาววาสนา ทำอาชีพนี้มาเป็นระยะเวลา 10 ปีแล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดศิริจันทราราม  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ก่อนหน้านี้ได้ส่งเรื่องเข้ามาทางกรรมการมูลนิธิได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์ที่มอบคือ รถเข็น 1 คัน  โต๊ะสำหรับวางขนมเตาแก๊สปิคนิค ตู้กระจกขนาดเล็ก  และอุปกรณ์อื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  10,050  บาท  เมื่อเดือนมีนาคมได้หยุดขายไป เนื่องจากมีอาการป่วย แต่ตอนนี้กลับมาขายของได้ตามเดิมแล้ว 

นางศรีสุดา  บุญ-หลง  กรรมการมูลนิธิ และ นางภัทธิรา  วัฒนวรางกูร  กรรมการมูลนิธิ เป็นผู้มอบในวันนี้