Monday, September 26, 2016

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิทสโก้ เพื่อการกุศล ครั้งที่ 1/2559

วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ครั้งที่ 1/2559  โดยในที่ประชุมได้รายงานถึงเรื่องการดำเนินงานของมูลนิธิที่ผ่านมาในปีนี้ และได้เสนอกิจกรรมรวมถึง plan การดำเนินงานในปี 2560 ด้วย ขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และให้การสนับสนุนมูลนิธิมาด้วยดีตลอด


Wednesday, September 21, 2016

สัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านนางสาวสมพร ประดิษฐ์ อาชีพขายส้มตำ – น้ำตก และ นายพรชัย วงษา อาชีพขายก๋วยเตี๋ยวไก่

นางสาวสมพร  ประดิษฐ์  อยู่แถวซอยเสรีไท  อาชีพขายส้มตำน้ำตก เป็นร้านแบบแผงลอยต้องเสียค่าเช่าด้วย  อาศัยอยู่บ้านเช่า มีลูก 2 คน อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคคือ เคาน์เตอร์วางของ  ตู้กระจก  ร่ม  ถ้วย  จาน มาต่อที่นายพรชัย  วงษา  อาชีพขายก๋วยเตี๋ยวไก่ ขายอยู่แถวทางเข้าองค์การโทรศัพท์ชิดลม เขตปทุมวัน ขายด้วยกันกับภรรยา มีลูก 1 คนกำลังเรียน อาศัยอยู่บ้านเช่าเช่นกัน ทำอาชีพนี้มาเป็นเวลา 7 ปีแล้ว อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคคือ รถเข็น  โต๊ะ  เก้าอี้  ร่ม  กระติกน้ำแข็ง ผู้ขอทุนทั้ง 2 รายนี้มูลนิธิได้ไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมและดูสถานที่ขายมาเมื่อช่วงสายวันนี้Tuesday, September 20, 2016

สัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพ 2 ราย แถวบางแวก

วันนี้มูลนิธิสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพ 2 ราย ได้แก่นางบุญเรือน ผ่องวรรณโน อาชีพขายน้ำแข็งใส รายได้ไม่แน่นอน นางบุญเรือนทำงานคนเดียว เนื่องจากบุตรชายประสบอุบัติเหตุโดนไฟช็อต กลายเป็นคนทุพพลภาพ ปัจจุบันอุปกรณ์ประกอบอาชีพได้ชำรุด ไม่มีกำลังซื้อ จึงจะขอรับบริจาคอุปกรณ์ประกอบอาชีพเป็นรถเข็น เครื่องไสน้ำแข็ง ถังน้ำแข็ง กระติกน้ำ  ร่ม โต๊ะ-เก้าอี้ 
อีกหนึ่รายคือ  นางศศิริรฏาพรรณ กันภัย อาชีพเสริมสวย แถวบางแวก มีบุตร 3 คน อาศัยอยู่บ้านญาติ และเปิดเป็นร้านเสริมสวย เพิ่งเปิดร้านได้ไม่นาน ยังคงขาดอุปกรณ์ในการเสริมสวยบางอย่าง อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาค คือ เครื่องอบไอน้ำ ไดร์เป่าผม ชั้นวางของ ผ้าขนหนู และเครื่องรีดผม กรรมการมูลนิธิจะเป็นผู้พิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

Monday, September 19, 2016

มอบทุนประกอบอาชีพ 2 ราย ที่ชุมชนซอยพระเจน เขตปทุมวัน

มอบทุนประกอบอาชีพ 2 ราย ที่ซอยพระเจน เขตปทุมวัน รายแรกนายพัฒนา บุญเชิญ อาชีพขายขนมหวาน อุปกรณ์ที่มอบได้แก่ หม้อขนาด 40 ซม., 38 ซม., และ 32 ซม. พร้อมหัวเตาแก๊ส รวมเป็นเงิน 5,970 บาท รายที่สองนางผ่องศรี เนาวรัตน์ อาชีพค้าขาย ขายพวกผักต่างๆ อุปกรณ์ที่มอบคือ เครื่องขูดมะพร้าว รวมเป็นเงิน 14,000 บาท โดยมีคุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิเป็นผู้มอบ Friday, September 16, 2016

เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศลโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

ช่วงที่ติดตามผลทุนการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลนั้น มูลนิธิยังได้เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนด้วยคือบ้านของนางสาวณิชาวีร์ ชั้น ม. 6  เด็กชายชยานันต์  ชั้น ม.2  และ เด็กชายชญานนท์  ชั้น ม.2 (ฝาแผด) เป็น นร.ของโรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองปทุมธานี  นักเรียนทั้ง 3 คน เป็นพี่น้องกัน อยู่กับพ่อแม่และน้าสาว รวมสมาชิกทั้งหมด 8 คน พ่ออาชีพขับแท็กซี่ แม่ทำงานโรงงาน พื้นที่โดยรอบเป็นบ้านพักคนงานปลูกติดกันคล้ายชุมชนค่อนข้างแออัด ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงหลังคาสังกะสี ภายในบ้านแบ่งเป็น 3 ห้องนอน นางสาวณิชาวีร์ เป็นพี่สาวคนโต ช่วงปิดเทอมต้องทำงานพิเศษเป็นผู้ช่วยกุ๊กและเตรียมอาหาร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ในช่วงเปิดเทอม นร.ทั้ง 3 คน มีความตั้งใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และอาชีวศึกษาต่อไป

Thursday, September 15, 2016

ติดตามผลทุนการศึกษา ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

หมดช่วงการติดตามผลทุนการศึกษาแล้วสำหรับในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มูลนิธิติดตามผลทุนการศึกษาที่โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นที่สุดท้าย มีนักเรียนได้รับทุน 29 ราย โรงเรียนแห่งนี้ค่อนข้างไกลจากตัวเมือง นักเรียนส่วนใหญ่ครอบครัวหย่าร้าง ฐานะยากจน จากการสอบถามและสัมภาษณ์เพิ่มเติม ส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่ เมื่อจบการศึกษาบางคนไม่มีงานทำ ทางโรงเรียนจะหางานในโรงเรียนให้ทำเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้นักเรียนมีรายได้ด้วย ขอขอบคุณอาจารย์อภิญญาและทางโรงเรียนที่ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ


Tuesday, September 13, 2016

ติดตามผลทุนการศึกษาโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ติดตามผลทุนการศึกษาที่โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 มีนักเรียนได้รับทุน 18 ราย อาจารย์และนักเรียนเข้าใจในเรื่องระเบียบ และวิธีการใช้จ่ายเงินทุนของมูลนิธิได้ดี ยังคงมีส่วนน้อยที่มีการส่งเอกสารล่าช้าในการขอรับทุนแต่ละรอบ ซึ่งอาจารย์ก็ตักเตือน ดูแล และช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ขอขอบคุณทางโรงเรียนและอาจารย์พัชร์สมา ที่ให้การต้อนรับ
Tuesday, September 06, 2016

มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับเด็กชาย สุทธิพงศ์ ที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

เด็กชายสุทธิพงศ์ ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ต้องเข้ารับการบำบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือด 3 ครั้ง/สัปดาห์ ซึ่งระยะห่างจากบ้าน (จ.สุพรรณบุรี) มาโรงพยาบาลใช้เวลาเดินทางนาน และมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ในวันนี้มูลนิธิได้มอบทุนรักษาพยาบาลเป็นค่าเดินทางในการมาฟอกไต เป็นเวลา 6 เดือน รวมเป็นเงิน 9,360  บาท  โดยแบ่งจ่ายเป็นเดือนๆ ไป ขอขอบคุณ ร.อ.ญ.ธวัลพร เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า คอยประสานงาน
Thursday, September 01, 2016

ติดตามผลทุนการศึกษา มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

มูลนิธิไปติดตามผลทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ที่นี่มี นักศึกษาได้ทุน 11 ราย ส่วนมากจะเป็นทุนใหม่ มูลนิธิได้อธิบายระเบียบ และเกณฑ์การให้ทุนให้ทราบ รวมถึงอธิบายรายละเอียดให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทุนด้วย เนื่องจากมารับหน้าที่ตรงนี้ไม่นานนัก นักศึกษาบางคนยังไม่ทราบว่าการยื่นขอรับทุนนั้นต้องยื่นแบบฟอร์มทุกปี มูลนิธิจึงชี้แจงอย่างละเอียดว่าการสมัครขอรับทุนนั้นต้องทำอย่างไรซึ่งนักศึกษารับทราบและเข้าใจดีวย ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยและคุณดวงใจ สิงห์ประยูร นักวิชาการศึกษา (ผู้ดูแลทุน) ที่ให้การต้อนรับ