Monday, October 31, 2016

รับมอบเงินจากโครงการค่ายวางแผนการเงิน รุ่นที่ 9 และ รุ่นที่ 10 ของทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

มูลนิธิได้รับมอบเงินจากโครงการค่ายวางแผนการเงิน  รุ่นที่ 9  และ รุ่นที่ 10 ของทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป  จำนวน 100,000  บาท ขอขอบพระคุณทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป เป็นอย่างยิ่งWednesday, October 26, 2016

ประชาสัมพันธ์ที่โรงพยาบาลตำรวจ เกี่ยวกับโครงการทุนทั้ง 3 ประเภทของมูลนิธิ

วันนี้มูลนิธิไปประชาสัมพันธ์ที่โรงพยาบาลตำรวจ เกี่ยวกับโครงการทุนทั้ง 3 ประเภทของมูลนิธิ ซึ่งได้แก่ทุนรักษาพยาบาล  ทุนประกอบอาชีพ  ทุนการศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้หลายท่าน ขอขอบคุณTuesday, October 25, 2016

ประชุมย่อยคณะทำงาน (ทีมพนักงานทิสโก้กรุ๊ปจากแผนกต่างๆ ที่อาสามาช่วยงานมูลนิธิ)

วันนี้ที่มูลนิธิได้มีการประชุมย่อยคณะทำงาน(ทีมพนักงานทิสโก้กรุ๊ปจากแผนกต่างๆ ที่อาสามาช่วยงานมูลนิธิ) โดยพูดคุยถึงเรื่องกิจกรรมต่างๆ ในปี 2560 ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ร่วมประชุม


Friday, October 14, 2016

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล


Wednesday, October 12, 2016

มอบทุนประกอบอาชีพให้กับนางบุญเรือน ผ่องวรรณโน อาชีพขายน้ำแข็งใส ที่เขตภาษรีเจริญ

วันนี้มอบทุนประกอบอาชีพให้กับนางบุญเรือน ผ่องวรรณโน  อาชีพขายน้ำแข็งใส แถวบางแวก เขตภาษีเจริญ เป็นรถเข็นขนาดเล็ก 1 คัน  ถังน้ำแข็ง 40 ลิตร 1 ถัง  เครื่องไสน้ำแข็งพร้อมจานรอง 1 เครื่อง  โต๊ะสแตนเลส  1  ตัว และอุปกรณ์อื่นๆ รวมเป็นเงิน  8,790  บาท โดยมีคุณศรีสุดา  บุญ-หลง  กรรมการมูลนิธิเป็นผู้มอบ
Friday, October 07, 2016

มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับเด็กชายปิยะพงษ์ สุเทพ ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ผู้ป่วยมีภาวะปอดติดเชื้อ

เด็กชายปิยะพงษ์  สุเทพ  อายุ 4 ปี  ผู้ป่วยมีภาวะปอดติดเชื้อ  โรคลมชัก  และพิการทางสมอง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มูลนิธิได้มอบทุนรักษาพย่าบาลเป็นรถเข็นสำหรับเด็กพิการขนาด 13 นิ้ว  มูลค่า  9,500 บาท โดยมีคุณอาภาพัณณ์  กุลพงษ์ ผู้จัดการมูลนิธิ เป็นตัวแทนมอบ ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก)Wednesday, October 05, 2016

มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับเด็กหญิงศิรินญา ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหารินี

คุณอาภาพัณณ์  กุลพงษ์ ผู้จัดการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เป็นตัวแทนมอบทุนรักษาพยาบาลเป็นเครื่องดูดเสมหะ  มูลค่า 3,880 บาท ให้แก่เด็กหญิงศิรินญา อายุ 8 เดือน ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก)  ผู้ป่วยมีภาวะปอดติดเชื้อ ปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน และเนื่องจากผู้ป่วยมีปัญหาทางเดินหายใจ เมื่อถอดท่อช่วยหายใจออกแล้ว แต่ยังพบว่ามีเสมหะเยอะ จึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องดูดเสมหะเพื่อไปใช้ที่บ้าน  
ขอขอบคุณคุณสมฤดี  ทองรวม 
เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ที่คอยประสานงาน