Tuesday, December 27, 2016

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ นางสมจิตร จีนภู่ อาชีพขายไก่ปิ้ง ที่สุขุมวิท 50

วันนี้มูลนิธิไปที่สุขุมวิท 50 เพื่อสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพ คือ นางสมจิตร จีนภู่ ภูมิลำเนาอยู่ จ.กำแพงเพชร ปัจจุบันอยู่แคมป์คนงานก่อสร้างแถวสุขุมวิท 50 กับสามีและน้องบุญธรรมที่ป่วยเป็นมะเร็งกล่องเสียง สามีเป็นลูกจ้างก่อสร้าง นางสมจิตรอาชีพขายไก่ปิ้ง อยู่ที่ริมทางรถไฟสายเก่ามีความประสงค์จะขายน้ำปั่นเพิ่ม อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคคือเตาแก๊ส เครื่องปั่นผลไม้ รถเข็น ตะแกรงปิ้ง มูลนิธิจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปTuesday, December 20, 2016

มอบทุนรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในวันนี้มูลนิธิได้มอบทุนรักษาพยาบาลเป็นเครื่องดูดเสมหะ 1 เครื่อง  เครื่องช่วยหายใจแบบบีบมือสำหรับเด็ก  1  เครื่อง  ที่นอนลมแบบลอนลูกระนาด 1 ชุด  รถเข็นสำหรับเด็กพิการ 1 คัน รวมเป็นเงิน 23,760 บาท ให้กับ เด็กชายธนโชติจิรภาส  อายุ 3 ปี มีภาวะสมองขาดออกซิเจนเนื่องจากหัวใจหยุดเต้น ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องนอนติดเตียงตลอด จึงต้องมีคนดูแลตลอดเวลา อยู่กับบิดารมารดา มอบโดยคุณอาภาพัณณ์  กุลพงษ์ ผู้จัดการมูลนิธิ และบิดาของผู้ขอทุนเป็นผู้รับมอบแทน ขอขอบคุณคุณธีระนิตย์ นักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ที่คอยประสานงาน


Monday, December 19, 2016

มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับนายนนทพันธ์ ที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

วันนี้มูลนิธิมอบทุนรักษาพยาบาลให้กับนายนนทพันธ์ ที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ผู้ป่วยมีภาวะหลอดลมอุดกั้นจากการมีสิ่งแปลกปลอมอุดในหลอดลม และภาวะสมองขาดออกซิเจน ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องให้อาหารทางสายยาง มีมารดาคอยดูแล ส่วนบิดาต้องทำงานหารายได้มาเลี้ยงในครอบครัว ทุนรักษาพยาบาลที่มอบนี้เป็นยากันชัก levetiracetam ขนาด 300 ml. จำนวน 3 ขวด มูลค่า 7,290 บาท โดยมีคุณอาภาพัณณ์ กุลพงษ์ ผู้จัดการมูลนิธิเป็นผู้มอบ และมารดาของผู้ขอทุนเป็นผู้รับมอบแทน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ทางโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า


Friday, December 16, 2016

แผนก Custodian Service ของธนาคารทิสโก้ฯ บริจาคเงินเข้ามูลนิธิทิสโก้ฯ

วันนี้ทางคุณลัดดา  กุลชาติชัย และทีมงานแผนก Custodian Service ของธนาคารทิสโก้ฯ ได้บริจาคเงินเข้ามูลนิธิ จำนวน  19,800  บาท  ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้


Thursday, December 15, 2016

เปิดตู้บริจาคของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี ครั้งที่ 2/2559

ครบรอบที่มูลนิธิเปิดตู้บริจาคอีกครั้ง  เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จะเป็นทุนช่วยเหลือน้องๆ ที่ขาดแคลนต่อไป ตู้บริจาคนี้มีที่ธนาคารทิสโก้ฯ ทุกสาขา ท่านใดสนใจร่วมบริจาคได้ตลอด ขอขอบพระคุณท่านผู้ให้ทุกๆ ท่าน ณ ที่นี้
Wednesday, December 14, 2016

มอบทุนประกอบอาชีพให้กับนางสาวอรดิน มหาชัย ที่เจริญกรุง

วันนนี้มูลนิธิไปมอบทุนประกอบอาชีพที่ ซ.เจริญกรุง 79  ให้กับ น.ส.อรดิน  มหาชัย  อาชีพขายอาหารสำเร็จรูป อุปกรณ์ประกอบอาชีพที่มอบ คือ หม้อหุงข้าวขนาด 2.8 ลิตร  , หม้อ 2 หู ขนาด 32,34,38,40  และ  45 ซม. อย่างละ 1 ใบ รวมเป็นเงิน  3,810  บาท  พร้อมร่มสนามอีก 2 คัน ของธนาคารทิสโก้ โดยมีกรรมการมูลนิธิเป็นผู้มอบ
Thursday, December 08, 2016

ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 2/2559

วันนี้มีประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ครั้งที่ 2 ของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิเข้าร่วมประชุม และได้เชิญคณะทำงาน  หัวหน้างาน  และพนักงานจากแผนกต่างๆ ที่เป็นอาสาสมัครช่วยงานมูลนิธิมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันเพื่อเป็นการขอบคุณ รวมถึงเชิญน้องๆ ที่ได้ทุนการศึกษาจากมูลนิธิเป็นตัวแทนกล่าวถึงเงินทุนการศึกษาที่ได้รับ  และเชิญผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพมาร่วมด้วย ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่มาร่วมงานในครั้งนี้
Friday, December 02, 2016

มอบทุนรักษาพยาบาลนางสาวกนกกรณ์ สมณะ ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันนี้มูลนิธิไปมอบทุนรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้กับ น.ส.กนกกรณ์  สมณะ เป็นเครื่องช่วยหายใจ ชนิด CPAP มูลค่า 20,000 บาท ผู้ขอทุนป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับ ระดับรุนแรง มอบโดยคุณอาภาพัณณ์  กุลพงษ์  ผู้จัดการมูลนิธิ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่คอยประสานงาน