Friday, May 19, 2017

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพและติดตามผล ที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

มูลนิธิไปสัมภาษณ์ผู้ขอทุนประกอบอาชีพที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี คือ นายมาโนช โง้วเกล็ด อาชีพรับจ้างซักรีด อาศัยอยู่บ้านญาติกับภรรยาและบุตร พร้อมมารดาของตนเอง ประกอบอาชีพนี้มา 7 ปีแล้ว จะคิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายรายเดือน 300-400 บาท  แต่เนื่องจากเครื่องซักผ้าเก่า และชำรุด พร้อมทั้งโต๊ะรีดผ้ายังไม่มี ต้องใช้โต๊ะเก่าๆ ที่คนอื่นให้มาเป็นโต๊ะรีดผ้า และขาดทุนทรัพย์ในการซื้อ จึงมีความประสงค์จะขอรับทุนประกอบอาชีพเป็นเครื่องซักผ้า  เตารีด และโต๊ะรีดผ้า
จากนั้นได้ไปติดตามผลทุนประกอบอาชีพ 2 ราย คือ นางคำมี พสุมาตร อาชีพซักรีด ได้รับทุนประกอบอาชีพเมื่อปี 2558 เนื่องจากผู้ขอทุนติดภารกิจมูลนิธิจึงไม่ได้พบ แต่ได้เห็นเครื่องซักผ้าที่มอบไปนั้นยังอยู่ในสภาพดี
และได้ติดตามผลอีก 1 รายคือนางแพงศรี  ฮาดไชย อาชีพซักรีด เมื่อได้รับทุนผู้ขอทุนรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม และอุปกรณ์ที่มอบให้ยังอยู่สภาพดีเช่นกัน 
Tuesday, May 16, 2017

มอบทุนประกอบอาชีพ 1 ราย และติดตามผลทุนประกอบอาชีพ 4 ราย ที่ชุมชนซอยพระเจน

มูลนิธิมอบทุนประกอบอาชีพให้กับ นางวิชญา  ขำรักษ อาชีพขายข้าวเหนียวหมูย่าง ตับย่าง อุปกรณ์ที่มอบเป็นรถเข็นแบบมีหลังคา  เตาปิ้งย่างแก๊ส  ชุดหัวปรับแรงดันต่ำพร้อมสาย  ถังแก็ส 1.5 กิโล  รวมเป็นมูลค่า  12,950  บาท ที่ซอยปลูกจิต ถนนพระราม 4
จากนั้นได้ติดตามผลทุนประกอบอาชีพ 4 ราย ที่ชุมชนซอยพระเจน รายแรกคือ น.ส.ไพลิน โสภาวรรณ อาชีพขายเครื่องดื่ม ได้รถเข็นแบบล้อตัน  หม้อต้มกาแฟ อุปกรณ์ยังคงอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
น.ส.วันเพ็ญ  เจียมสมัย อาชีพขายอาหาร ได้เตาแก๊สชุดใหญ่และอุปกรณ์อื่น ๆ อุปกรณ์อยู่ในสภาพดีเช่นกัน 
นางสุวรรณ  ศรีบุญเรือง  ขายอาหารและส้มตำ ได้เตาแก๊สชุดใหญ่  ตู้กระจก  กะทะ  ถาดสแตนเลส  ตะแกรง ซึ้ง และกระชอน อุปกรณ์ที่มอบใช้งานได้ดี 

จากการติดตามผลนั้นผู้ขอทุนทุกรายกำลังทำการขายจริง  และมีขายหมดไปแล้ว 1 ราย เพราะขายตั้งแต่ตี 5 คือ น.ส.ชนากานต์ อาชีพขายสาคูไส้หมู ข้าวเกรียบ ปากหม้อ อุปกรณ์ที่ได้คือเตาพร้อมขาตั้ง และหม้อสำหรับทำข้าวเกรียบปากหม้อ อุปกรณ์ยังใช้งานได้ดีเช่นเดียวกันMonday, May 15, 2017

มอบสิ่งของบริจาคให้กับศูนย์พัฒนาเยาวชนปนัดดา จันทร์อุดร

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเยาวชนปนัดดา  จันทร์อุดร มารับของบริจาคที่ทางพนักงานทิสโก้ และบุคคลทั่วไปบริจาคมา สิ่งของเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเด็กที่ขาดแคลนต่อไป


Thursday, May 11, 2017

มอบทุนรักษาพยาบาล 1 ราย ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

มูลนิธิมอบทุนรักษาพยาบาลให้กับเด็กชายอติพัตน์ (มารดาเป็นผู้รับมอบแทน) มีภาวะปอดอักเสบเรื้อรัง เสมหะมาก ทุนรักษาพยาบาลที่มอบเป็นชุดช่วยหายใจแบบมือบีบสำหรับเด็กโต และเครื่องพ่นยา 403รวมมูลค่า 5,500 บาท โดยมีคุณธรรมนิตย์ เบญจาภิบาล ผู้จัดการมูลนิธิเป็นผู้มอบ ขอขอบคุณคุณธีระนิตย์ อุ่นหล้า นักสังคมสงเคราะห์ของทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ที่ประสานงาน