Friday, July 14, 2017

รับหนังสือบริจาคที่อาคารจามจุรี สแควร์ และแถวศรีนครินทร์

มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามได้บริจาคหนังสือประเภทนิตยสารและหนังสือแบบเรียนให้กับมูลนิธิเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้มูลนิธิจะส่งต่อให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ที่ขาดแคลนต่อไป ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

Thursday, July 13, 2017

สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล 1 ราย ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

มูลนิธิสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล 1 ราย ที่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี คือน้องมัณฑิตา พวงเพชร ป่วยเป็นโรคมะเร็งกระดูกที่เข่าซ้าย ซึ่งรักษาตัวตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2560 จนถึงปัจจุบัน มีมารดาคอยอุปการะดูแลค่าใช้จ่ายภายในบ้านเพียงคนเดียว มารดาประกอบอาชีพพนักงานโรงงาน รายได้ 10,000 บาท/เดือน มีบุตร 2 คน และมีตายายอาศัยอยู่ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการลุกลามของโรค จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ชุดข้อเทียมทางมะเร็งกระดูกหน้าแข้ง จึงมีความประสงค์ขอบริจาคเงินสนับสนุนจากมูลนิธิต่อไป มูลนิธิจะรีบดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป