Wednesday, August 30, 2017

มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับ น.ส.ฐานรัตน์ นรินทร์สุขสันติ ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ในวันนี้มูลนิธิได้มอบทุนรักษาพยาบาล 1 ราย ให้กับ น.ส.ฐานรัตน์ นรินทร์สุขสันติ ผู้ขอทุนมีภาวะเข้ารับการปลูกถ่ายตับ ทุนรักษาพยาบาลที่มอบได้แก่ ค่าใช้จ่ายตรวจรังสีวิทยาวินิจฉัย (MRI) จำนวน 14,500 บาท ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
น.ส.ฐานรัตน์ อายุ 20 ปี กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรี อาศัยอยู่กับบิดา มารดา พี่ชายและพี่สาว รวม 5 คน ผู้ขอทุนเป็นคนสุดท้อง
ผู้ขอทุนเข้ารับการปลูกถ่ายตับครั้งแรกเมื่อตอนอายุ 1 ปี 4 เดือน เนื่องจากทางเดินท่อน้ำดีตีบตัน ส่งผลกระทบต่อตับ ทำให้ตับแข็ง หลังจากปลูกถ่ายตับไปครั้งแรกต้องกินยากดภูมิคุ้มกันตลอดทุกวัน

เมื่อปี 2558 แพทย์ตรวจพบว่าตับของ น.ส.ญานรัตน์ มีสภาพแย่ลง คณะแพทย์ลงความเห็นว่าต้องทำการปลูกถ่ายตับอีกครั้ง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ได้ทำการปลูกถ่ายตับเป็นที่เรียบร้อย แพทย์ให้ความเห็นว่า น.ส.ฐานรัตน์ ยังเยาว์วัย การฟื้นฟูร่างกายทำได้ดีกว่าผู้สูงอายุ หากได้รับการดูแลและการรักษาอย่างต่อเนื่อง ผู้ขอทุนจะมีโอกาสสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ 

ขอขอบคุณ คุณเพียงใจ  ไชยรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ประสานงาน   


ติดตามผลทุนการศึกษาโรงเรียนวัดราชโกษา และ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

ยังคงเป็นช่วงติดตามผลทุนการศึกษา 2560 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลกันนะคะ มูลนิธิไปแถวลาดกระบังและหนองจอก โรงเรียนแรกตือโรงเรียนวัดราชโกษา ซึ่งได้ทุนจากมูลนิธิมาทุก ๆ ปี อาจารย์ดูแลเรื่องทุนดีค่ะ อาจารย์สนใจที่จะให้นักเรียนกรอกสมัครขอทุนแบบออนไลน์ด้วย มูลนิธิได้ชี้แจงและอธิบายถึงการสมัครแบบออนไลน์ และติดตามผลดเรื่องทุนการศึกษาว่านักเรียนใช้เงินถูกต้องตามวัคถุประสงค์หรือไม่ โรงเรียนนี้มีนักเรียนประมาณ 1,300 คน นักเรียนที่ได้ทุนมูลนิธิ 27 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ม.3 โรงเรียนสังกัด สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีอาหารเช้า และอาหารกลางวันให้นักเรียนฟรี พร้อมชุดนักเรียน 1 ชุด อาจารย์มีความเข้าใจในเรื่องทุนของมูลนิธิดี 
จากนั้นไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้ทุนคือ ด.ญ.อาภัสรา ศรีเพชร ได้รับทุนปีนี้ปีแรก พ่อแม่แยกทาง นักเรียนอยู่กับแม่ 2 คน เช่าบ้านอยู่ ทางเข้าบ้านค่อนข้างลำบาก แม่เพิ่งทำงานที่ใหม่ได้ 3 เดือน เป็นโรงงาน ค่าแรง 300 บาท/วัน
ช่วงบ่ายติดตามผลโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เขตหนองจอก มีนักเรียนประมาณ 2,653 คน นักเรียนที่ได้ทุนมูลนิธิ 12 คน เปิดสอน ม.1ม.6 สังกัด เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร อาจารย์ผู้ดูแลทุนมีความสนใจจะกรอกสมัครขอทุนแบบออนไลน์เช่นกัน มูลนิธิได้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเรียบร้อย พร้อมทั้งให้นักเรียนทำแบบสอบถามเพื่อทราบถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของเงินทุนการศึกษาด้วย อาจารย์ดูแลทุนดี 
จากนั้นไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับทุน 1 ราย คือ น.ส.เรียม สุขรักษา อาศัยอยู่กับลุง และยาย แต่อยู่บ้านคนละหลัง ลุงมีอาชีพขับรถโดยสาร รายได้น้อย ทางเข้าบ้านค่อนข้างลึก เป็นบ้านไม้หลังเล็ก ๆ

จากการติดตามผลทั้งสองโรงเรียนมีความเข้าใจในทุนการศึกษาของมูลนิธิดี ขอขอบพระคุณทั้งสองสถานศึกษาที่ให้การต้อนรับ

Thursday, August 24, 2017

ติดตามผลทุนการศึกษาโรงเรียนสามโคก และ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ยังอยู่ในช่วงติดตามผลทุนการศึกษา วันนี้มูลนิธิไปติดตามผล 2 สถานศึกษาด้วยกัน ที่แรกคือโรงเรียนสามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี มีนักเรียนได้ทุนมูลนิธิ 30 ราย แต่เนื่องจากมีการย้ายที่เรียนกลางคัน ลาออก และมีเสียชีวิตด้วย 1 คน ทำให้ได้พบนักเรียนทุนไม่ครบจำนวน โรงเรียนนี้เปิดสอนตั้งแต่ ม.1-ม.6 สังกัด อบจ. ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่มีครอบครัวไม่สมบูรณ์และย้ายมาจากต่างจังหวัดมากพอสมควร มีนักเรียนทั้งหมดสี่พันกว่าคนเลยทีเดียว เนื่องจากทาง ผอ.มีนโยบายรับเด็กทุกประเภทไม่มีเงื่อนไขใดเพราะเห็นใจนักเรียนที่ขาดโอกาสด้วย ที่นี่มีรถรับส่งฟรี ไม่เสียค่าเทอม และมูลนิธิได้ขอเยี่ยมบ้านนักเรียนทุน 1 ราย คือ น.ส.พิมลวรรณ  ปิ่นมี ได้รับทุนเป็นปีแรก อาศัยอยู่กับอา พ่อแม่แยกทางกัน อาเป็นผู้หาเลี้ยง อาชีพทำนา และเลี้ยงจิ้งหรีดขาย รายได้ไม่แน่นอน

จากนั้นไปที่โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี อ.เมือง มีนักเรียนได้รับทุน 23 ราย แต่เนื่องจาก ม.ปลายติดกิจกรรมจึงพบนักเรียนไม่ครบเช่นกัน เป็นโรงเรียนสังกัด อบท. ที่นี่เสียค่าเทอม โดยแต่ระดับชั้นจะไม่เท่ากัน เปิดสอนตั้งแต่ ม.1-ม.6 มีรถรับส่งฟรี อาจารย์ดูแลการใช้จ่ายเงินทุนดี ส่วนใหญ่จะยังไม่ได้ถอนเงินไปใช้ และได้เยี่ยมบ้านนักเรียนทุน 1 ราย คือ น.ส.สุวิชาดา  โพธิ์แก้ว อยู่กับพ่อแม่ พ่อทำงานหาเลี้ยงคนเดียว เนื่องจากแม่ต้องดูแลลูกคนเล็กซึ่งยังไม่เข้าโรงเรียน วันหยุดนักเรียนจะหารายได้เสริมทำด้วย นักเรียนเป็นเด็กดี ขยันเรียน


ทั้ง 2 โรงเรียนนี้มูลนิธิได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครขอทุนแบบออนไลน์ และชี้แจงวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของมูลนิธิด้วย ขอขอบคุณทั้ง 2 สถานศึกษาและอาจารย์ผู้ดูแลทุนที่ให้การต้อนรับ


Thursday, August 10, 2017

ติดตามผลทุนการศึกษาโรงเรียนปากเกร็ด และ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี และเยี่ยมบ้านนักเรียนทุน 1 ราย

มาแถวนนทบุรีอีกครั้งกับการติดตามผลทุนการศึกษาประจำปี 2560 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล วันนี้ได้ติดตามผล 2 สถานศึกษาเช่นกัน ที่แรกคือโรงเรียนปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เปิดสอนระดับ ม.1-ม.6 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีนักเรียนได้ทุนจากมูลนิธิทิสโก้ฯ 49 ราย อาจารย์แนะแนวดูแลทุนได้ดี และได้เยี่ยมบ้านนักเรียนทุน 1 ราย คือ น.ส.มุกริน มณีนิล อยู่ชั้น ม.4 น้องอยู่กับแม่ พ่อไม่ได้อยู่ด้วย แม่อาชีพรับจ้างร้อยพวงมาลัย รายได้ 300 บาท แม่สุขภาพไม่ดีด้วย อาศัยอยู่บ้านเช่า 1,700 บาท/เดือน น้องมุกรินได้ทุนการศึกษาปีนี้เป็นครั้งแรก นักเรียนเป็นคนขยัน เรียนดี
จากนั้นไปที่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี มีนักเรียนได้ทุน 7 ราย เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล1ม.6 ทางมูลนิธิได้ให้ทำแบบสอบถามเพื่อให้ทราบถึงความเข้าใจในการใช้เงินทุนการศึกษา และได้ประชาสัมพันธ์ในส่วนของการสมัครขอทุนการศึกษาแบบออนไลน์ด้วย ขอขอบคุณทั้งสองสถานศึกษาที่ให้การต้อนรับ