Thursday, September 21, 2017

สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล 1 ราย คือ ด.ช.อนันตชัย ปานทุ่ง จ.สมุทรปราการ

วันนี้มูลนิธิสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาลที่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ คือ ด.ช.อนันตชัย  ปานทุ่ง ผู้ป่วยพิการแต่กำเนิด พิการทางการเห็น การได้ยินหรือสื่อความหมาย และทางสติปัญญา ปัจจุบันอยู่กับแม่ และแม่บุญธรรม ผู้ป่วยเข้าพบแพทย์หลายระบบ คณะแพทย์จะทำการรักษาโดยตัดต่อมอดินอยด์ และต่อมทอนซิล, ภาวะปอดติดเชื้อในกระแสเลือด,ตับอักเสบ ปัจจุบันคณะแพทย์ทำการรักษาตามอาการของผู้ป่วย และนัดพบแพทย์ประมาณ 2 เดือนครั้ง
นักสังคมฯ ให้ความเห็นว่า รถเข็นที่มีอยู่ สภาพเก่า ทรุดโทรม และมีขนาดเล็ก มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ รถเข็นผู้พิการทางสมองจะช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากกรณีต้องเดินไปพบแพทย์  ระหว่างรอพบแพทย์  ผู้แกครองของผู้ป่วยไม่สามารถจัดหาได้ เนื่องจากมีรายได้น้อย ทุนรักษาพยาบาลที่ขอเป็นรถเข็นผู้พิการทางสมอง (CP) มูลค่า 15,000 บาท
ขอขอบคุณ น.ส.ศศิเมษ  มีศิริ นักสังคมสงเคราะห์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่ประสานงาน
Wednesday, September 20, 2017

สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล 2 ราย

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล 2 ราย รายแรก ด.ช.ศรัณย์ภัทร อายุ 5 ปี พ่อแม่หย่าร้าง ปัจจุบันพ่อและย่าเป็นผู้เลี้ยงดู พ่อรับจ้างทั่วไป ย่าไม่ได้ทำงานเนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วย  ผู้ป่วยพิการซ้ำซ้อน  พิการทางการได้ยิน,สื่อความหมาย,การเคลื่อนไหวร่างกาย,การเรียนรู้ และทางสติปัญญา ปัจจุบันคณะแพทย์ทำการรักษาตามอาการของผู้ป่วยและนัดพบแพทย์ประมาณ 3 เดือนครั้ง นักสังคมสงเคราะห์ให้ความเห็นว่ารถเข็นผู้พิการจะช่วยผู้ป่วยได้มาก กรณีต้องเดินไปพบแพทย์ และช่วยส่งเสริมสุขภาพทางร่างกาย ลดการแผลกดทับด้วย  ทุนรักษาพยาบาลที่ขอบริจาคเป็น รถเข็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ มูลค่า 6,693 บาท
รายที่สองคือ ด.ช.วรพงษ์  สวนฉ่ำ อายุ 5 ปี ผู้ป่วยพิการทางการเคลื่อนไหวร่างกาย และสติปัญญา ผู้ป่วยอาศัยอยู่กับพ่อแม่ พี่ชาย และญาติ พ่อแม่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป  ถ้าวันไหนจะสลับกันดูแลผู้ป่วย มีย่าที่ป่วยเป็นอัมพาต นอนติดเตียงต้องคอยดูแลอยู่ด้วย ปัจจุบันคณะแพทย์ทำการรักษาตามอาการของผู้ป่วยเช่นกัน แพทย์จะนัดพบประมาณ 6 เดือนครั้ง นักสังคมสงเคราะห์ให้ความเห็นว่ารถเข็นผู้พิการทางสมอง จะมีส่วนรับของศีรษะและสามารถปรับเบาะรองนั่งพนักพิงได้มากกว่ารถเข็นผู้พิการทั่วไป จึงขอทุนรักษาพยาบาลเป็น รถเข็นผู้พิการทางสมอง (CP) มูลค่า 15,000 บาท

ขอขอบคุณ น.ส.ชนิตา สกุลธนบูรณ์ และ น.ส.ศศิเมษ  มีศิริ นักสังคมสงเคราะห์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่ประสานงาน
Thursday, September 14, 2017

สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล 1 ราย คือ ด.ญ.กชลิตา จำปา ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 1

สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนรักษาพยาบาล  1 ราย คือ ด.ญ.กชลิตา  จำปา  อายุ 3 ปี  ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ชนิดที่ 1 (ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้) และพิการทางการได้ยิน อยู่กับพ่อแม่ เช้าห้องพักอยู่ในเคหะชุมชนหนองจอก พ่ออาชีพรับจ้าง ส่วนแม่ไม่ได้ทำงาน เนื่องจากต้องออกมาดูแลผู้ขอรับทุน 
ตามความเห็นของแพทย์ ผู้ป่วยต้องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด และใช้ยาฉีดอินซูลินต่อเนื่อง เพื่อควบคุมระดับน้ำตาล จำนวน 8 ครั้ง/วัน ผู้ป่วยมีอาการหูดับ พิการทางการได้ยิน จากคำบอกเล่าของแม่ เกิดจากผลข้างเคียงการให้ยาเคมีบำบัด คณะแพทย์ทำการรักษาโดยให้ผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยฟัง และกระตุ้นพัฒนาการ
ปัจจุบันแพทย์ทำการรักษาตามอาการของผู้ป่วย และนัดพบแพทย์เดือนละประมาณ 2 ครั้ง แพทย์ทำการรักษาพยายามช่วยเหลือหาแผ่นเจาะน้ำตาลให้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอเนื่องจากต้องใช้ปริมาณมาก จึงขอความอนุเคราะห์ทางมูลนิธิขอทุนรักษาพยาบาลเป็นแผ่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจำนวน  30 กล่อง เป็นเงิน 18,000 บาท 
ขอขอบคุณ น.ส.ศศิเมษ  มีศิริ นักสังคมสงเคราะห์ของทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่ประสานงาน
Tuesday, September 12, 2017

ติดตามผลทุนการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี และเยี่ยมบ้านนักเรียนทุน 1 ราย

มูลนิธิมาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี อำเภอลำลูกกา โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา ตั้งอยู่บริเวณถนนเลียบคลองสิบสาม  มีนักเรียนจำนวนพันกว่าคน ครู 70 คน มีครูต่างชาติมาสอนภาษา 3 คน นักเรียนที่ได้ทุนมูลนิธิทิสโก้ฯ 28 คน อาจารย์ดูแลการใช้จ่ายเงินทุนของมูลนิธิดี นักเรียนจะถอนเงินไปจ่ายค่าเทเทอมเป็นหลัก มีนักเรียนที่เป็นอิสลามจำนวนหนึ่งด้วย ทางโรงเรียนมีห้องไว้ให้ละหมาดเรียบร้อย ส่วนใหญ่เป็นเด็กในพื้นที่ ผู้ปกครองจะรับจ้างทั่วไปและทำอาชีพเกษตร มูลนิธิได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครขอทุนแบบออนไลน์ด้วย แต่อาจารย์ผู้ดูแลทุนแจ้งว่าสนใจจะทำเรื่องทางระบบออนไลน์แต่ internet ค่อนข้างมีปัญหา กลัวว่าข้อมูลจะไม่ถึงมูลนิธิ ในการสมัครขอทุนรอบปี 2561 อาจารย์จะลองทำระบบออนไลน์ดูอีกครั้ง ถ้ายังไม่ได้คงต้องขอส่งเป็นเอกสารแทน 
จากนั้นไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับทุน คือ นางสาวกานดา เรียนรังษี อยู่กับลุง ป้า พี่ชาย เนื่องงจากมีปัญหาทางครอบครัว ป้าเป็นผู้หาเลี้ยง ลุงทำงานหนักไม่ค่อยได้ บ้านอยู่ห่างจากโรงเรียนพอสมควร เป็นบ้านชั้นเดียว นักเรียนไปโรงเรียนด้วยรถโดยสาร  อาจารย์แจ้งว่าเป็นเด็กดี ขยัน ช่วงปิดเทอมจะไปทำงานพิเศษ เป็นแคตดี้ด้วย

ขอขอบคุณทางโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ที่ให้การต้อนรับในวันนี้

Thursday, September 07, 2017

มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับนายธีรภัทร บุญมั่น ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันนี้มูลนิธิไปมอบทุนรักษาพยาบาลให้กับนายธีรภัทร บุญมั่น ผู้ขอทุนป่วยเป็นมะเร็งกระดูกเข่าขวา ก่อนหน้านี้มูลนิธิได้สัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ทุนรักษาพยาบาลที่มอบเป็นเงินสมทบทุนกับทางโรงพยาบาลในการจัดซื้ออุปกรณ์ชุดข้อเทียมทางมะเร็งกระดูกเข่าขวา จำนวน 30,000 บาท โดยมีคุณธรรมนิตย์ เบญจาภิบาล ผู้จัดการมูลนิธิเป็นผู้มอบ และขอขอบคุณ คุณอภิชาติ จิณะไชย นักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่ประสานงาน
ติดตามผลทุนการศึกษาโรงเรียนพรตพิทยพยัต และ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

มูลนิธิไปแถวลาดกระบังอีกครั้งเพื่อติดตามผลทุนการศึกษา โรงเรียนแรกคือโรงเรียนพรตพิทยพยัต เป็นหนึ่งใน 500 โรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ม.1-ม.6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัํธยมศึกษา เขต 2  มีนักเรียนประมาณ 3,000 คน นักเรียนที่ได้ทุนมูลนิธิ 17 คน ทางโรงเรียนจะมีโควต้าให้กับนักเรียนที่จะต่อมหาวิทยาลัยด้วยคือที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในส่วนของการดูแลการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาอาจารย์ดูแลการใช้จ่ายทุนดี 
มูลนิธิได้ประชาสัมพันธ์การสมัครขอทุนแบบออนไลน์ให้ด้วย นักเรียนระดับ ม.ปลาย มีความเข้าใจในเรื่องการขอทุนต่อเนื่องเมื่อจะต้องย้ายที่เรียนใหม่ดี
จากนั้นไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุน 1 ราย คือ น.ส.วิไลวรรณ คำวันดี อาศัยอยู่กับ ตา ยาย และน้า ตาเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังส่วนยายประกอบอาชีพขายไส้กรอกอีสาน น้าทั้ง 2 คน ทำงานโรงงาน พ่อแม่นักเรียนหย่าร้าง พ่อขาดการติดต่อ ส่วนแม่ยังคงส่งเสียอยู่ เวลาว่างนักเรียนจะไปช่วยยายขายของเป็นประจำ และช่วยทางบ้านทำงานบ้าน
สถานศึกษาอีกหนึ่งแห่งที่ไปติดตามผลคือโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2 มีนักเรีนประมาณ 2,500 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1ม.6 เช่นกันค่ะ มีนักเรียนได้รับทุนมูลนิธิ 16 คน จะเป็นน้อง ๆ ที่อยู่ระหว่าง ม.3ม.5 ที่ได้รับทุน มูลนิธิจึงได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อที่อื่นแล้วจะขอทุนการศึกษาต่อต้องทำอย่างไรบ้าง อาจารย์ดูแลทุนได้ดี ทางโรงเรียนสนใจที่จะขอสมัครขอทุนแบบระบบออนไลน์ แต่จะติดขัดเรื่องอินเตอร์เน็ตแต่อาจารย์จะลองทำดูอีกครั้งมูลนิธิได้ประชาสัมพันธ์และอธิบายเพิ่มเติมให้เรียบร้อย
ขอขอบคุณทั้ง 2 สถานศึกษาที่ให้การต้อนรับ


Monday, September 04, 2017

ติดตามผลทุนการศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ และ โรงเรียนศรีอยุธยา

มูลนิธิออกติดตามผลทุนการศึกษา 2 สถานศึกษา ที่แรกคือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ แถวเขตราชเทวีค่ะ มีนักเรียนได้รับทุนจำนวน 13 ทุน วิทยาลัยนี้อยู่สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีนักเรียนจำนวน 1,926 คน อาจารย์ 70 คน เปิดสอนระดับ ปวช. ปวส.  ส่วนใหญ่เดินทางมาเรียนกันด้วยรถเมล์ และขับมอเตอร์ไซด์มาเอง ผู้ปกครองจะประกอบอาชีพค้าขายกันมาก นักเรียนระดับ ปวช. จะเสียค่าเทอม 5,000 บาท/เทอม ส่วน ปวส. 8,000 บาท/เทอม การประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษา จะประกศตามห้องเรียน และให้อาจารย์ที่เข้าสอนแจ้งอีกครั้งหนึ่ง นักเรียนทุนหลายคนเจะมีทำงานพิเศษหลังเลิกเรียน และช่วงปิดเทอมด้วย อาจารย์ดูแลการใช้จ่ายเงินดี ทางมูลนิธิประชาสัมพันธ์การสมัครขอทุนแบบออนไลน์ด้วย เนื่องจากทางวิทยาลัยเองก็มีความพร้อมเรื่องอินเตอร์เนตและคอมพิวเตอร์ 
จากนั้นไปติดตามผลที่โรงเรียนศรีอยุธยา ซึ่งอญุ่ระแวกเดียวกัน โรงเรียนศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต 1 มีนักเรียนจำนวน 3,120 คน ส่วนนักเรียนที่ได้รับทุนมีจำนวน 5 คน มีครูต่างชาติมาสอนภาษา 8 คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่รับจ้างทั่วไป อาจารย์จะประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาหน้าเสาธง และประกาศตามชั้นเรียนอีกครั้ง การดูแลการใช้จ่ายเงินทุนเรียบร้อยดี จะมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน แต่จะเน้นนักเรียนที่จะขอทุน เพื่อดูสภาพความเป็นอยู่ว่าสมควรได้รับทุนหรือไม่ พร้อมทั้งจะดูพฤติกรรมนักเรียนด้วย โดยรวมแล้วอาจารย์ดูแลทุนการศึกษาดีค่ะ
ขอขอบคุณสถานศึกษาทั้ง 2 แห่งที่ให้การต้อนรับ