Thursday, October 19, 2017

สัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านผู้ขอทุนประกอบอาชีพ 2 ราย ที่จังหวัดสมุทรสาคร และ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

สัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านผู้ขอทุนประกอบอาชีพ 2 ราย รายแรกที่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร น.ส.วรัทยา คงแรง อายุ 42 ปี มีประสบการณ์ในการเย็บผ้าและต้องการหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว อยู่กันกัน 3 คน แต่ปัจจุบันบุตรเสียชีวิตแล้ว สามีเพิ่งเริ่มทำงานที่ใหม่เงินเดือนยังน้อย อุปกรณ์ที่ขอบริจาคได้แก่ จักรเย็บผ้า  1 หลัง
รายที่ 2 ไปที่เขตดอนเมือง สัมภาษณ์และเยี่ยมบ้าน น.ส.ฉวีวรรณ  นาพัว  อายุ 39 ปี มีประสบการณ์ขายก๋ยเตี๋ยวและส้มตำ 3-4 ปี โดยวางแผนไว้ว่าหากมีทุนจะขายอาหารบริเวณหน้าบ้านพร้อมกับดูแลบุตรสาวไปด้วย เนื่องจากบุตรสาวป่วยด้วยอาการลมชักโดยไม่ทราบสาเหตุปัจจุบันนอติดเตียง สามีรับจ้างทำงานก่อสร้างรายได้น้อย ผู้ขอรับทุนอยู่บ้านเช่า 2,500 บาท/เดือน อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคเป็นอุปกรณ์ขายก๋วยเตี๋ยว รถเข็นแบบมีหลังคา โต๊ะพับ เก้าอี้  หม้อก๋วยเตี๋ยวและอุปกรณ์ ตู้กระจก 
ทั้งสองรายนี้ได้ขอผ่านทางนักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี้Tuesday, October 17, 2017

มอบทุนรักษาพยาบาล 4 ราย ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วันนี้มูลนิธิมอบทุนรักษาพยาบาลถึง 4  ราย ด้วยกันที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
1.ด.ญ.กชลิตา  จำปา ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 พิการทางการได้ยิน ปัจจุบันอยู่กับบิดา มารดา เช่าห้องพักอยู่เขตหนองจอก มารดาไม่ได้ทำงานเพราะต้องมาดูแลผู้ป่วย ทุนรักษาพยาบาลที่มอบเป็นแผ่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 30 กล่อง เป็นเงิน 18,000 บาท
2.ด.ช.วรพงษ์  สวนฉ่ำ อายุ 5 ปี ผู้ป่วยพิการทางการเคลื่อนไหวร่างกาย และสติปัญญา ผู้ป่วยอาศัยอยู่กับพ่อแม่ พี่ชาย และญาติ พ่อแม่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป  ถ้าวันไหนจะสลับกันดูแลผู้ป่วย ทุนรักษาพยาบาลที่มอบเป็นรถเข็นผู้พิการทางสมอง (CP) มูลค่า 15,000 บาท
3.ด.ช.อนันตชัย  ปานทุ่ง ผู้ป่วยพิการแต่กำเนิด พิการทางการเห็น การได้ยินหรือสื่อความหมาย และทางสติปัญญา ทุนรักษาพยาบาลที่มอบเป็นรถเข็นผู้พิการทางสมอง (CP) 15,000 บาท
4.ด.ช.ศรัณย์ภัทร  สังข์สวาท ผู้ป่วยพิการซ้ำซ้อน  พิการทางการได้ยิน,สื่อความหมาย,การเคลื่อนไหวร่างกาย,การเรียนรู้ และทางสติปัญญา ทุนรักษาพยาบาลที่มอบเป็นรถเข็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ มูลค่า 6,693 บาท
ทั้ง 4 รายนี้มูลนิธิได้สัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ขอขอบคุณ น.ส.ศศิเมษ  มีศิริ นักสังคมสงเคราะห์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีผู้ประสานงาน
Tuesday, October 10, 2017

รูปถ่ายจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

รูปถ่ายดีดีจากทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  ในการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

Friday, October 06, 2017

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 มูลนิธไปที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ 2 ราย คือ น.ส.เพ็ญนภา หมากหลาย อายุ 43 ปี ผู้ขอทุนไม่มีบุตร ปัจจุบันอาศัยอยู่กับสามี น้องสาว และหลาน 2 คน รวม 5 คน สามี อายุ 40 ปี ป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ซีกขวา น้องสาว อายุ 40 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพเนื่องจากต้องเลี้ยงดูบุตร หลานชายคนโตทำงานโรงงานหลานคนเล็กกำลังศึกษาอยู่ชั้นเตรียมอนุบาลที่ศูนย์เด็กเล็กบางหลวง บ้านที่อยู่เป็นบ้านของตนเอง แต่ที่ดินเช่า (ที่ดินวัดโคก) ผู้ขอทุนมีประสบการณ์ขายกาแฟสด น้ำปั่น และน้ำแข็งใส 3 ปี ขายทุกวัน (ยกเว้นวันที่พาสามีไปพบแพทย์) อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาค ได้แก่ เครื่องทำน้ำแข็งใส และอุปกรณ์
รายที่ 2 คือ นางศศิพร สวนด้วง อาชีพ ขายก๋วยเตี๋ยว อายุ 59 ปี อยู่กับ สามี สามีปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากตาบอด มองไม่เห็น 1 ข้าง มีบุตร 2 คน มีครอบครัวแล้ว 1 คน อีก 1 คนทำงานและแยกไปอยู่ที่อื่น มีเหลน อายุ 5 ปี (เป็นลูกของลูกสาวคนที่ 2) กำลังเรียนอยู่อนุบาลปีที่ 2 บ้านที่อยู่เป็นบ้านของตนเอง แต่ที่ดินเช่า (ที่ดินวัดบางหลวง) ผู้ขอทุนประกอบอาชีพขายอาหารตามสั่งมา 8 ปีแล้ว เปิดขายทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ เปิดขายตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาค ได้แก่ เคาน์เตอร์ขายอาหาร ถังน้ำแข็ง และตู้กระจก


Tuesday, October 03, 2017

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ 3 ราย ที่จังหวัดปทุมธานี

มูลนิธิสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ 3 ราย ที่จังหวัดปทุมธานี รายแรก น.ส.มาลี แผนรัก อาชีพขายก๋วยเตี๋ยว ขายอยู่กับสามีที่บ้านของตนเอง สมาชิกในบ้านมี 4 คน มีบุตร 2 คน ทำงานล้ว บ้านของตนเองแต่ที่ดินเช่า 1,200 บาท/ปี ผู้ขอรับทุนขายก๋วยเตี๋ยวมา 5 ปีแล้ว รายได้ไม่แน่นอน เครื่องมือในการประกอบอาชีพค่อนข้างเก่า อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคคือ หม้อก๋วยเตี๋ยว เตาแก๊สครบชุด ถังแช่ ช้อน กระติกน้ำ แก้วน้ำ โต๊ะ เก้าอี้
รายที่สอง น.ส.นิตยา ศรีธนะกิจ อายุ 67 ปี อาชีพค้าขาย ขายอยู่หน้าโรงงานอารีย์ รายได้ประมาณ 500 บาท/วัน ขายกับสามี มีบุตร 4 คน ทำงานรับจ้างทั่วไป 4 คน รายได้ไม่แน่นอน อยู่บ้านตนเอง เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ที่ดินเช่า 1,500 บาท/ปี อุปกรณ์ที่ขอคือ ตู้แช่ ถังน้ำแข็ง ถ้วยชาม เตา และรถเข็น
รายที่สาม นางพรทิพย์ โพธิ์เขียว อายุ 61 ปี อาชีพขายลูกชิ้นทอด เมื่อก่อนประกอบอาชีพรับจ้างทำความสะอาด สามีรับจ้างขายของที่ตลาดปทุมธานี อยู่บ้านตนเอง เป็นบ้านไม้ แต่ที่ดินเช่า 5,000 บาท/ปี มีบุตร 2 คน ทำงานแล้ว คนโตมีครอบครัวแล้ว มีบุตร 1 คน นำมาให้ผู้ขอทุนเลี้ยงดูแทน อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคคือ เตาปิ้ง เตาแก๊สครบชุด โต๊ะตั้งเตาพร้อมตะแกรง และรถเข็น จากการสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านวันนี้มูลนิธิจะนำข้อมูลไปดำเนินการตามขั้นตอนและให้กรรมการพิจารณาต่อไป