Friday, August 31, 2018

มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับ นายเฉลย หอมชะเอม

          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 มูลนิธิฯ เดินทางไปมอบทุนรักษาพยาบาลให้กับ นายเฉลย หอมชะเอม อายุ 57 ปี เคยประกอบอาชีพขายเสื้อผ้า ถุงเท้า ตามตลาดนัด ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพเนื่องจากป่วยด้วยโรครุมเร้าหลายโรค เช่น เบาหวาน ความดันสูงโรคนิ่วในถุงน้ำดี และตาข้างซ้ายเป็นต้อกระจก จนกระทั่งล่าสุดป่วยเป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบส่งผลให้แขนและขาข้างซ้ายอ่อนแรง ไม่สามารถยืนหรือเดินได้ด้วยตัวเอง อาศัยอยู่กับภรรยา ตามลำพัง 2 คน ภรรยา อายุ 55 ปี อาชีพรับจ้างเป็นแม่บ้านที่บริษัทเอกชน มีลูกชาย 1 คน อายุ 29 ปี ทำงานที่ต่างจังหวัดไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยและบางครั้งขาดการติดต่อนาน  ภรรยาผู้ขอทุนจึงเป็นเสาหลักของครอบครัวไม่มีความสามารถในการจัดหารถเข็นได้ เนื่องจากมีรายได้น้อย  มูลนิธิฯ จึงมอบทุนรักษาพยาบาลเป็นรถเข็นแบบช่วยเหลือตนเอง และผ้าอ้อมผู้ใหญ่  มูลค่า 9,850 บาท รวมทั้งพัดลม 1 ตัว และอาหารแห้งจากการบริจาคของผู้บริหารและพนักงานธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ให้ด้วย มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ
Thursday, August 30, 2018

ติดตามผลทุนการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำปี 2561 ( 1)โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 2) โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง)

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 มูลนิธิฯ ได้เดินทางไปติดตามผลทุนการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำปี 2561 ที่โรงเรียน  2 แห่ง คือ 1)โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นม.1- ม.6 มีครูและบุคลากร จำนวน 110 คน นักเรียน จำนวน 1,900 คน มูลนิธิฯได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครขอทุนแบบออนไลน์ พร้อมแจกเอกสารประกอบ โรงเรียนมีความสนใจจะสมัครขอทุนออนไลน์ และคาดว่าจะลองสมัครในปีนี้ด้วย


2) โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1- ม.6 มีครูและบุคลากร จำนวน 160 คน นักเรียนประมาณ 3,300 คน มูลนิธิฯได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครขอทุนแบบออนไลน์ พร้อมแจกเอกสารประกอบ แต่โรงเรียนไม่มีความพร้อมเรื่องระบบอินเตอร์เน็ตจึงเป็นอุปสรรค์ในการสมัครแบบออนไลน์


จากนั้นมูลนิธิฯ ได้เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนชื่อ เด็กชายสหรัฐ  มีตาษ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  อายุ 14  ปี นักเรียนโรงเรียนทหารอากาศบำรุง มีสมาชิกในครอบครัว 2 คน  ประกอบด้วย พี่สาว, และตัวนักเรียนทุนเอง พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่นักเรียนอายุได้ 2 เดือน  ย่าเป็นคนลี้ยงดู ย่าเสียชีวิตเมื่อ  2 ปีที่แล้ว นักเรียนทุนอาศัยอยู่กับพี่สาวในชุมชนทหารอากาศบำรุงด้านใต้ พี่สาวอายุ  21 ปี กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่ 2  คณะรัฐศาสตร์  และเปิดร้านขายของชำที่บ้าน ขายเสื้อผ้ามือสองออนโลน์ และไปวางขายตามตลาดนัด  พอมีรายได้แต่ไม่มาก ที่ดินที่ปลูกบ้านเป็นของวัดดอนเมือง จ่ายค่าเช่าปีละ 900 บาท

มูลนิธิฯ ขอขอบคุณคณาจารย์และนักเรียนของทั้งสองโรงเรียนที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี

Wednesday, August 29, 2018

ส่งเสื้อผ้ามือสอง และยารักษาโรค ช่วยผู้ประสบภัยดินสไลด์ และน้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 มูลนิธิฯได้ส่งเสื้อผ้ามือสอง และยารักษาโรค ที่ได้รับบริจาคจากผู้บริหารและพนักงานธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 ลัง ให้กับผู้ประสบภัยดินสไลด์ และน้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดน่าน โดยส่งผ่าน  อาจารย์นพไกร  ไชยช่อฟ้า ครูเกษียณที่เคยดูแลทุนการศึกษาให้กับมูลนิธิฯ  เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ นำสิ่งของส่งต่อให้ผู้ประสบภัย 

 Monday, August 27, 2018

ติดตามผลทุนการศึกษาในเขต ปริมณฑลและกรุงเทพฯ ประจำปี 2561 (1.วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ)

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 มูลนิธิฯ ได้เดินทางไปติดตามผลทุนการศึกษาในเขต ปริมณฑลและกรุงเทพฯ ประจำปี 2561 ที่สถาบันการศึกษา 2 แห่ง คือ

1) วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา จำนวน  13  ทุน เป็นวิทยาลัยประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2513 โดยใช้สถานที่ของ บริษัท ปัณยาลักษณ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายและบริการรถยนต์ “เปอโยต์” ประสบปัญหาเกี่ยวกับขาดแคลนช่างซ่อมและบริการ จึงได้ส่งผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฝรั่งเศสเข้ามาฝึกช่างในประเทศไทย เพื่อส่งไปประจำยังตัวแทนจำหน่ายจังหวัดต่าง ๆ  หลังจากมีการเปิดอบรมช่างได้ไม่นาน นายพูน ปัณยาลักษณ กรรมการผู้จัดการ ได้เล็งเห็นว่าประเทศไทยยังขาดช่างระดับฝีมือจำนวนมาก จึงได้ขออนุญาติกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้ง “โรงเรียนช่างฝีมือปัญจวิทยา” ขึ้นในปี พ.ศ.2514 ต่อมาได้รับอนุญาติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา” ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2554  จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันวิทยาลัยตั้งอยู่ที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  มีนักเรียนประมาณ 1,200 คน ครูอัตราจ้างรวมบุคลากรประมาณ 60 คน  มูลนิธิฯ ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครขอทุนแบบออนไลน์ พร้อมแจกเอกสารประกอบ โดยทางวิทยาลัยสนใจสมัคร  แต่เนื่องจากวิทยาลัยให้ครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้นดูแล  ดังนั้นการขอทุนแบบออนไลน์ จะต้องให้ครูที่ปรึกษารวบรวมข้อมูล  และทำการให้ความเห็นร่วมกันกับครูแนะแนวเพื่อส่งข้อมูลมายังมูลนิธิฯ


2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ จำนวน 10 ทุน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2505 ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ เปิดการสอน 4 สาขา  ได้แก่   สาขาการบัญชี  สาขาการตลาด  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และสาขาการโรงแรม (สาขาการโรงแรม เปิดการเรียนการสอนได้ 2 ปี มีนักเรียนประมาณ 2,073 คน  ครูอัตราจ้างรวมบุคลากรประมาณ 75 คน มูลนิธิฯ ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครขอทุนแบบออนไลน์ พร้อมแจกเอกสารประกอบ ซึ่งในปีการศึกษา 2559  โรงเรียนได้ส่งขอทุนการศึกษาแบบออนไลน์เข้ามา แต่พบปัญหาข้อมูลไม่สามารถส่งได้  ทำให้ปีการศึกษาต่อมาวิทยาลัยเลือกขอทุนแบบเอกสารเหมือนเดิม  มูลนิธิได้ชี้แจงเหตุผลว่า อาจเป็นช่วงที่ระบบขอทุนออนไลน์ยังไม่เสถียร แต่ปัจจุบันสามารถสมัครขอทุนแบบออนไลน์ได้แล้วมีโรงเรียนหลายแห่งเริ่มใช้  ทางวิทยาลัยมีความยินดีที่จะสมัครขอทุนแบบออนไลน์ในปีการศึกษานี้


            มูลนิธิฯ ขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาของทั้งสองวิทยาลัยที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี

Wednesday, August 22, 2018

ติดตามผลทุนการศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต (วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน,วิทยาลัยเทคนิคดุสิต) 21 สิงหาคม 2561

             เมื่อวันที่21 สิงหาคม 2561มูลนิธิฯลงพื้นที่ติดตามผลทุนการศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต จำนวน 2 วิทยาลัย คือ 1) วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน จำนวน 12  ทุน เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน มีครูและบุคลากร จำนวน 63 คน  นักเรียน 1,600 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน เดิมชื่อ โรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรีย่าน สอนวิชาพาณิชยกรรมหลักสูตร 3 ปี  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 ในปีการศึกษา 2541 วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทบริหารธุรกิจ 3 สาขา  สาขาการบัญชี  สาขาการตลาด  และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และในปีการศึกษา 2544  ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน” มูลนิธิฯได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครขอทุนแบบออนไลน์ พร้อมแจกเอกสารประกอบ โดยทางครูแนะแนวมีความสนใจที่จะสมัครขอทุนแบบออนไลน์ในการขอทุนครั้งต่อไป 
           

               จากนั้นมูลนิธิฯเดินทางไปติดตามผลทุนการศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคดุสิต  จำนวน  23  ทุน โดยนักเรียนทุนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในโครงการตามรอยพระยุคลบาทที่มีภูมิลำเนาอยู๋ตามแนวชายแดนทางภาคเหนือของประเทศ วิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีครูและบุคลากร  50 คน  นักเรียน 400 คน  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2498  เดิมชื่อโรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต  เปิดสอน 2 แผนก คือ ช่างก่อสร้าง และช่างไม้ และต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2519 โรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพฯ วิทยาเขต 1 ดุสิต” และเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยช่างอุตสาหกรรมนครหลวง” และต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็น “วิทยาลัยเทคนิคดุสิต” เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคดุสิต เปิดสอน 5 หลักสูตร ได้แก่  ช่างก่อสร้าง  ช่างโยธา  สถาปัตย์  ช่างสำรวจ  และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน  ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.  มูลนิธิฯได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครขอทุนแบบออนไลน์ พร้อมแจกเอกสารประกอบ ทางวิทยาลัยมีความสนใจแต่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระบบอินเตอร์เน็ตให้ดีขึ้น ซึ่งคาดว่าน่าจะเรียบร้อยทันก่อนการสมัครทุนจะเริ่มขึ้นในปลายปี


               มูลนิธิฯ ขอขอบคุณคณาจารย์และนักเรียนของทั้งสองวิทยาลัยที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี

มอบทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ขอทุนที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (วันที่ 20 สิงหาคม 2561)

        เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 มูลนิธิฯ เดินทางไปมอบทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ขอทุนที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย
          1) นาง สุกัญญา ออมทรัพย์ อายุ 36 ปี อาชีพขายส้มตำ (ร้านปูนิ่ม) ร้านตั้งอยู่ในซอยคชเสนีย์ เลียบทางรถไฟ อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคคือ กระติกน้ำใบใหญ่, โต๊ะอลูมิเนียม 2 ตัว, เก้าอี้ 10 ตัว, จาน 2 โหล, ช้อน-ส้อม 2 โหล, กล่องใส่ช้อน 4 กล่อง รวมมูลค่า 3,749 บาท
           2) นางบุญมี ขาวบริสุทธิ์ อายุ 60 ปี อาชีพขายก๋วยเตี๋ยว ขายที่หน้าบ้านของตนเอง อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคคือ หม้อก๋วยเตี๋ยว, เตาแก๊สครบชุด, ตู้ก๋วยเตี๋ยว, ชาม 3 โหล, โต๊ะพับ 4 ตัว, เก้าอี 16 ตัว เค้าเตอร์วางของ, และรถเข็ญ รวมมูลค่า 28,979 บาท
           3) นางยุพิน ปิ่นแก้ว อายุ 52 ปี อาชีพขายอาหารตามสั่ง และก๋วยเตี๋ยว ขายหน้าบ้านตนเอง ที่ตำบลชัยนารายณ์ อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคคือ ตู้ก๋วยเตี๋ยว หัวจ่ายแก๊ส พร้อมสาย และขาตั้ง  โต๊ะเหล็ก จำนวน 3 ตัว เก้าอี้จำนวน12 ตัว  ถ้วย-ชาม จำนวน 24 ใบ อุปกรณ์อื่นๆ รวมมูลค่า 20,009 บาท
            รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,737 บาท โดยมี คุณศรีสุดา  บุญ – หลง กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ


Friday, August 17, 2018

ติดตามผลทุนโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม และโรงเรียนธัญรัตน์ 16 สิงหาคม 2561

               เมื่อวันที่16 สิงหาคม 2561 มูลนิธิฯ ลงพื้นที่ติดตามผลทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 4 เปิดสอนระดับชั้นม.1- ม.6 มีนักเรียนทั้งหมด1,689 คน  ครูและบุคลากร 100 คน นักเรียนส่วนใหญ่มาจากหลายจังหวัด

                พร้อมกันนี้มูลนิธิฯ ได้เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนชื่อ เด็กหญิงมิ่งขวัญ สาเกทอง   นักเรียนชั้นม.2  อายุ 14  ปี มีสมาชิกในครอบครัว 3 คน ประกอบด้วย แม่ และพี่สาว พ่อแม่แยกทางกัน แม่เลี้ยงดูส่งเสียลูก  2 คนเพียงลำพัง แม่อายุ 45 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป และทำสวนปลูกกล้วยน้ำหว้า  มีโรคประจำตัวคือ โรคเส้นสมองตาย ปลายประสาทอักเสบ จะมีอาการเวียนหัว และหน้ามืดบ่อยๆ  พี่สาวอายุ 23 ปี  เพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  และเข้าทำงานเป็นลูกจ้างราชการ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ บางเขน บ้านและที่ดินเป็นของบ้านตายายยกให้อยู่อาศัย
               จากนั้นมูลนิธิฯ เดินทางไปติดตามผลทุนการศึกษาที่โรงเรียนธัญรัตน์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 4 เปิดสอนระดับชั้นม.1- ม.6 มีนักเรียนทั้งหมด 3,300 คน  ครูและบุคลากร 165 คน นักเรียนส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานตามพ่อแม่มาจากหลายจังหวัด 
               มูลนิธิฯได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครขอทุนแบบออนไลน์ พร้อมแจกเอกสารประกอบ โดยทางครูแนะแนวทั้งสองโรงเรียนมีความสนใจที่จะสมัครขอทุนแบบออนไลน์ในการขอทุนครั้งต่อไป


              มูลนิธิฯ ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนของทั้งสองโรงเรียนที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมูลนิธิฯ