Friday, September 28, 2018

ติดตามผลทุนประกอบอาชีพที่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 2 ราย และ อ.เมือง จ.นนทบุรี จำนวน 1 ราย

          จากนั้น ในวันที่ 26 กันยายน 2561 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปติดตามผลทุนประกอบอาชีพที่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 2 ราย และ อ.เมือง จ.นนทบุรี จำนวน  1  ราย ประกอบด้วย

          1.      นางนิตยา  ศรีธนะกิจ (มูลนิธิฯ มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ เคาน์เตอร์ขายอาหาร ถังแช่น้ำแข็ง และตู้กระจก รวมมูลค่า 9,100 บาท เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560)  วันที่มูลนิธิฯ ติดตามผล ได้พบผู้ขอทุนอยู่ระหว่างเตรียมวัตถุดิบอยู่หน้าร้าน หลังจากที่ได้รับอุปกรณ์ประกอบอาชีพจากมูลนิธิฯ ช่วงแรกขายได้มากขึ้น ต่อมาทางโรงงาน ได้มีสวัสดิการข้าวสวยฟรีสำหรับพนักงาน พนักงานโรงงานจึงหันมาซื้อแกงถุงราคา 10 – 15 บาทเพื่อไปกินกับข้าวฟรี ทำให้ร้านขายอาหารตามสั่งของผู้ขอทุนยอดขายน้อยลงมาก จากเดิมกำไรวันละ 200 – 300 บาท เหลือวันนึงประมาณ 100 บาท และสามีของผู้ขอทุนป่วยหลายโรครุมเร้า เช่น เบาหวาน ความดันสูง จึงไม่สามารถมาช่วยผู้ขอทุนได้  อุปกรณ์ประกอบอาชีพที่มูลนิธิฯมอบให้ ยังอยู่ในสภาพที่ยังสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

          2.      นางสาวเพ็ญนภา  หมากทลาย มูลนิธิฯ มอบคือเครื่องไสน้ำแข็งเกร็ดหิมะ มูลค่า 3,200 บาท เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 มูลนิธิฯ ออกติดตามผล ไม่พบผู้ขอทุนอยู่ที่ร้าน  ทราบข้อมูลจากร้านค้าข้างเคียงว่า ผู้ขอทุนยังคงขายทุกวันแต่คาดว่าหยุดเพราะต้องดูแลสามีที่ป่วยและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

          3.      นายไพร  แสนรักวงศ์ มูลนิธิฯ มอบทุนรักษาพยาบาลและทุนประกอบอาชีพเป็นชุดเครื่องช่วยฟังดิจิตอลแบบทัดหู  และจักรเย็บผ้าพร้อมอุปกรณ์ในการตัดเย็บ รวมมูลค่า 25,833 บาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561วันที่มูลนิธิฯ ออกติดตามผล ได้พบผู้ขอทุนกำลังเย็บผ้าอยู่ ผู้ขอทุนดูมีความสุขมากขึ้น มูลนิธิฯ ได้สอบถามผู้ขอทุนหลังจากได้รับเครื่องช่วยฟังและจักรเย็บผ้าพร้อมอุปกรณ์การตัดเย็บ ผู้ขอทุนบอกว่าช่วยให้สามารถฟังและพูดคุยกับลูกค้าได้ดีขึ้น และไม่ต้องเสียเวลานั่งซ่อมจักรเก่าอีกด้วย สามารถเย็บผ้าตามที่ลูกค้าต้องการได้เร็วขึ้นทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  อุปกรณ์ประกอบอาชีพที่มูลนิธิฯมอบให้ ยังอยู่ในสภาพที่ยังสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีThursday, September 27, 2018

มอบทุนรักษาพยาบาล นาย มนัส แสงชมพู

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ  เพื่อมอบทุนรักษาพยาบาลให้กับนาย มนัส แสงชมพู  อายุ 47  ปี  ผู้ป่วยกระดูกสันหลังหัก และมีลมรั่วในปอด  2 ข้าง จากการประสบอุบัติเหตุตกตึก 3 ชั้น เนื่องจากขึ้นไปทาสีอาคารเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่ง  มูลนิธิฯ โดย คุณศรีสุดา บุญหลง กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบเงินค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เกินจากสิทธิ์การรักษา จำนวน 30,000 บาท

ประชาสัมพันธ์ทุนประกอบอาชีพที่ รร.ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาส) และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางพลัด

          เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปประชาสัมพันธ์ทุนประกอบอาชีพ ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาส) และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางพลัด ทำให้มูลนิธิฯได้ทราบข้อมูลดังต่อไปนี้

          โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาส) เป็นโรงเรียนสอนวิชาชีพสำหรับทุกคนที่สนใจอยากจะฝึกวิชาชีพในสาขาต่างๆ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร  อาคารเป็นของโรงเรียนแต่ที่ดินเช่าวัดกาญจสิงห์หาสวรวิหาร ก่อตั้งเมื่อปี 2539 มีข้าราชการประจำ 8 คน และวิทยากร อีก 12 คน มีนักเรียนในภาคเรียนนี้จำนวน 569 คน เปิดสอน 23 หลักสูตร หลักสูตรที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ ตัดแต่งขนสุนัข เสริมสวย และนวดแผนไทยตามลำดับ ผู้ที่มาเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเกษียณอายุ และมีนักเรียนมาเรียนดนตรีภาคค่ำ จากการติดตามผล นักเรียนได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ  50% ส่วนอีก 50% นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

           ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางพลัด สังกัดสำนักงานเขตบางพลัด อาคารเป็นของโรงเรียนแต่ที่ดินเช่าวัดบางพลัด ก่อตั้งเมื่อปี 2544 มีข้าราชการจำนวน 10 คน วิทยากรวันจันทร์-ศุกร์ จำนวน 18 คน วิทยากรวันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 12 คน มีนักเรียนในภาคเรียนนี้ จำนวน 500 คน เปิดสอน 18 หลักสูตร  หลักสูตรที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ หลักสูตรนวดผ่อนคลาย เสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผ้า ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป  กลุ่มแม่บ้าน คนเกษียณอายุ และคนว่างงาน  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน จ่ายเฉพาะค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการเรียนเท่านั้น

          นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและทุนรักษาพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่อีกด้วย

          มูลนิธิฯ ขอขอบคุณ  ผู้อำนวยการ อารอบ ยกชู ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาส)และ คุณกาญจนา  ภูพิพัฒน์ผล หัวหน้าศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางพลัด ที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี

Thursday, September 20, 2018

ประชาสัมพันธ์ทุนประกอบอาชีพที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บ่อนไก่

          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 มูลนิธิฯ เดินทางไปประชาสัมพันธ์ทุนประกอบอาชีพที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บ่อนไก่ สังกัดสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร  เป็นโรงเรียนสอนวิชาชีพสำหรับทุกคนที่สนใจอยากจะเรียนวิชาชีพแบบต่างๆ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบ่อนไก่ ก่อตั้งเมื่อปี 2513 มีอาจารย์ที่เป็นข้าราชการ 11 คน วิทยากร 9 คน เปิดสอนจันทร์-ศุกร์ วิชาที่เปิดสอนประกอบด้วย สาขาวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุระกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์ สาขาวิชาเสริมสวย สาขาวิชาช่างตัดผมสุภาพบุรุษ สาขาวิชาช่างตัดแต่งขนสุนัข สาขาวิชาหัถกรรมและเครื่องประดับ สาขาวิชาศิลปการดนตรี สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชานวดแผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ใช้เวลาเรียน  200 ชั่วโมง ทุกหลักสูตรเรียนจบมีใบประกาศรับรอง บุคคลที่เรียนส่วนใหญ่เป็นวัยเกษียณอายุ และวัยทำงานที่อยากจะเปลี่ยนงาน หลังจากเรียนจบนักเรียนส่วนใหญ่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพเสริมได้
          นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและทุนรักษาพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่อีกด้วย
          มูลนิธิฯขอขอบคุณ คุณรัชนี มงคลวงค์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และอาจารย์สอนวิชาตัดเย็บเสื้อผ้าและ คุณอภิชาติ  แก้วพูล ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และอาจารย์สอนวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี


Thursday, September 06, 2018

สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล 1) ด.ช.ธัญภัทร เสริมสมบูรณ์ 2) นายมนัส แสงชมพู

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 มูลนิธิฯ เดินทางไปสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล ที่เขตสายไหม กรุงเทพฯ และ ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  จำนวน  2  ราย  ดังนี้

1) ด.ช.ธัญภัทร เสริมสมบูรณ์  อายุ 1 ปี ผู้ป่วยโรคภาวะน้ำคั่งในโพรงสมอง ตั้งแต่แรกเกิดทำให้เนื้อสมองบางส่วนหายไป  ส่งผลให้กลายเป็นผู้พิการทางสมอง ปัจจุบันใส่ท่อเจาะคอ  และใช้เครื่องช่วยหายใจ ใส่สายยางให้อาหารทางหน้าท้อง นอกจากนี้ธัญภัทรยังมีอาการติดเชื่้อที่ดวงตา ซึ่งคุณหมอไม่แน่ใจเรื้่องการมองเห็น ปัจจุบันเด็กชายอาศัยอยู่กับพ่อแม่และพี่ชาย พ่อไม่ได้ประกอบอาชีพเพราะต้องดูแลผู้ป่วยและลูกชายคนแรกอายุ 3 ปี แม่ทำงานคนเดียวเป็นพนักงานร้านสปาในปั้มน้ำมัน  ขอรับบริจาคเป็น อุปกรณ์แผ่นกรองฝุ่นและเชื้อโรคที่ใช้กับเครื่องช่วยหายใจ  และสายดูดเสมหะ สำหรับใช้ประมาณ 6-9 เดือน มูลค่าประมาณ  16,000-25,000  บาท  มูลนิธิฯ ได้รับการประสานงานจากนักสังคมสงเคราะห์  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
2) นายมนัส แสงชมพู  อายุ 47  ปี  ผู้ป่วยกระดูกสันหลังหัก และมีลมรั่วในปอด  2 ข้าง สาเหตุเกิดจากประสบอุบัติเหตุตกตึกชั้น 3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งจากการขึ้นไปช่วยทาสีอาคารเรียน เนื่องจากผู้ป่วยทำงานเป็นรปภ.ของโรงเรียน โดยเป็นลูกจ้างรายวัน  วันละ 430 ไม่มีสวัสดิการ  ปัจจุบันผู้ป่วยยังไม่สามารถเดินเองได้ อาศัยอยู่กับภรรยา อายุ 47 ปี อาชีพพนักงานเอกชน ภรรยาเป็นเสาหลักของครอบครัว  มีลูก 1 คน แยกไปมีครอบครัวที่ต่างจังหวัด  ขอรับบริจาคค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินจากสิทธิ์รักษา  มูลค่าประมาณ  50,000  บาท มูลนิธิฯ ได้รับการประสานงานจากนักสังคมสงเคราะห์  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ
มอบทุนประกอบอาชีพ นางนรินทร์ แสงโชติ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 มูลนิธิฯ เดินทางไปมอบทุนประกอบอาชีพ  นางนรินทร์ แสงโชติ  อายุ 38 ปี อาชีพขายอาหารหลายประเภท แกงถุง ขนมจีน เป็นต้น  ขายบริเวณหน้าทางเข้าบ้านเอื้ออาทรสายใหม เขตสายใหม  อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคคือ รถเข็นแบบมีหลังคา  โต๊ะเหล็ก 2 ตัว,  เก้าอี้ 12 ตัว , หม้อหุงข้าว,  เครื่องปั่น,  คูลเลอร์เก็บร้อนเย็น,  กระติกน้ำแข็ง,  ตู้กระจก,  หม้อแกงจำนวน  4 ใบ,  มีดทำครัว 2 เล่ม, กะละมังหูเหล็ก 2 ใบ, ถังน้ำแข็ง, และโต๊ะพับขาดำ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  21,102  บาท  มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้กิจการและคุณภาพชีวิตของผู้ขอทุนดีขึ้น

Wednesday, September 05, 2018

สัมภาษณ์มารดาผู้ขอทุนรักษาพยาบาล ชื่อ ด.ช.นรเศรษฐ์ สะใบ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 มูลนิธิฯ เดินทางไปที่ซอยลาดปลาเค้า เขตบางเขน  เพื่อสัมภาษณ์มารดาผู้ขอทุนรักษาพยาบาล  ผู้ขอทุนชื่อ ด.ช.นรเศรษฐ์  สะใบ อายุ 2 ปี ผู้ป่วยโรคสมองพิการจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง  อาศัยอยู่ห้องเช่าของโรงงานที่บิดาทำงานอยู่  มารดาไม่ได้ประกอบอาชีพเนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วย และปัจจุบันมารดากำลังตั้งครรภ์ 4 เดือน ผู้ป่วยเป็นผู้พิการตั้งแต่กำเนิด สมองเล็ก ปัจจุบันนอนติดเตียง ให้อาหารทางสายยางหน้าท้อง ทานนม Panenteral  ปอดอักเสบบ่อยๆ หลอดลมตีบหายใจเองไม่สะดวก แพทย์ต้องเจาะคอเพื่อให้ออกซิเจนตลอดเวลา  ขอรับบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 8 ลิตร มูลค่าประมาณ 29,000 บาท  มูลนิธิฯ ได้รับการประสานงานจากนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
Tuesday, September 04, 2018

มอบทุนรักษาพยาบาลที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี 1.ด.ช.รชต เทียนทอง 2.ด.ญ.ประภา ถนอมสุข 3.ด.ช.สุดสยาม หลวงไชย

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 มูลนิธิฯ เดินทางไปมอบทุนรักษาพยาบาลที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี เพื่อมอบทุนรักษาพยาบาลให้กับผู้ขอทุน จำนวน 3 ราย คือ
1.ด.ช.รชต เทียนทอง อายุ 5 ปี ผู้พิการซ้ำซ้อน มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นเนื่องจากไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มูลนิธิฯ มอบรถเข็ญสำหรับเด็ก มูลค่า 7,469 บาท
2.ด.ญ.ประภา ถนอมสุข อายุ 13 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.1 ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 มูลนิธิฯมอบ แผ่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือด มูลค่า 15,300 บาท
3.ด.ช.สุดสยาม หลวงไชย อายุ 4 ปี ผู้ป่วยพิการซ้ำซ้อน มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นเนื่องจากไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มูลนิธิฯ มอบรถเข็ญสำหรับเด็ก มูลค่า 7,469 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,569 บาท มอบโดย คุณศรีสุดา บุญหลง กรรมการมูลนิธิฯ มูลนิธิฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนรักษาพยาบาลที่มอบให้จะช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น