Monday, October 29, 2018

บจก. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริจาคชุดว่ายน้ำสำหรับเด็ก จำนวน 311 ชุด

          มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณ บจก. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่บริจาคชุดว่ายน้ำสำหรับเด็ก จำนวน 311 ชุด ให้กับมูลนิธิฯ เพื่อส่งมอบให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กๆ ต่อไป (รับมอบ 29 ตุลาคม 2561)

มูลนิธิฯ รับมอบเงินจากกิจกรรมค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ "TISCO Financial Camp" ครั้งที่ 17

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ผู้จัดการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล รับมอบเงินจากกิจกรรมค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ "TISCO Financial Camp" ครั้งที่ 17 จำนวน 50,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่ทิสโก้กรุ๊ปสนับสนุน ตามจำนวนคะแนนที่น้องๆได้ทำกิจกรรมร่วมกันภายในค่ายฯ ค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ เป็นโครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ร่วมกิจกรรมนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งเผยแพร่ไปสู่ผู้อื่นต่อไป


Friday, October 26, 2018

คุณปรียารัตน์ พุ่มดนตรี และทีม แผนก (LOGISTICS CONTROL) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ที่บริจาคผ้าห่ม

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณ คุณปรียารัตน์ พุ่มดนตรี และทีม แผนก (LOGISTICS CONTROL) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ที่บริจาคผ้าห่ม จำนวน 160 ผืน ให้กับมูลนิธิฯ เพื่อส่งมอบให้กับน้องๆ นักเรียนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้ (รับมอบ 26 ตุลาคม 2561)Friday, October 19, 2018

สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล จำนวน 1 ราย และทุนประกอบอาชีพจำนวน 2 ราย1) ด.ญ.เกวลิน ศิลาวารินทร์ 2) นางธัญจิรา บุญช่วย 3) นายเอกชัย รักหาญ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 มูลนิธิฯ เดินทางไปที่ อำเภอธัญบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  เพื่อสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล จำนวน 1 ราย และทุนประกอบอาชีพจำนวน 2 ราย ดังนี้

1) ด.ญ.เกวลิน ศิลาวารินทร์ อายุ 4 ปี ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 อาศัยอยู่กับมารดา และพี่ชาย  เช่าห้องบ้านเอื้ออาทรบางกระดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ขอรับบริจาคอุปกรณ์แผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 12 เดือน มูลค่าประมาณ 15,300 บาท ซึ่งผู้ป่วยต้องใช้วัดระดับน้ำตาลในเลือดวันละ 4 ครั้ง ครั้งละ 1 แผ่น  มูลนิธิฯ ได้รับการประสานงานจากนักสังคมสงเคราะห์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
2) นางธัญจิรา บุญช่วย  อายุ 55 ปี อาชีพทำของชำร่วยหมอนฟักทอง มีประสบการณ์มาแล้ว 7-8 ปี สถานภาพสมรสแล้วสามีอาชีพรับจ้างส่งเอกสารบริษัทเอกชน และขับวินมอเตอร์ไซค์วันหยุด  มีบุตรสาว 2 คน คนแรกอายุ 15 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.4 คนที่ 2 อายุ 12 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นม. 1 และมีพี่สาวอายุ 72 มาอาศัยอยู่ด้วย อาศัยอยู่บ้านเอื้ออาทรรังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ขอรับบริจาค เครื่องปั้มกระดุม และจักรเย็บผ้า มูลค่าประมาณ 10,900 บาท
3) นายเอกชัย รักหาญ อายุ 36 ปี อาชีพช่างก่อสร้าง  มีประสบการณ์ประกอบอาชีพช่างมาเป็นเวลา15 ปี สถานภาพหม้าย ภรรยาเสียชีวิตระหว่างคลอดบุตร  ปัจจุบันอาศัยอยู่กับบุตรชาย อายุ 7 เดือน  ช่วงกลางวันต้องจ้างคนเลี้ยงลูกให้เนื่องจากผู้ขอทุนต้องทำงาน  ตอนเย็นจะรับบุตรกลับมาเลี้ยงที่ห้องเอง อาศัยอยู่ห้องเช่า เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  ขอรับบริจาค เราเตอร์ ยี่ห้อ Boes (เครื่องมือเฉาะร่องไม้ขอบไม้มนบัว), วงเดือนตัดไม้ ยี่ห้อ Boes, สว่านตัวเล็ก 2 ระบบ ยี่ห้อ Maktec, ลูกหมู (หินเจีย) ยี่ห้อ Maktec, สว่านเจอะปูน ยี่ห้อ Boes, ถังลมขนาดกลาง, แม็กยิงลูกคอนกรีต มูลค่าประมาณ 23,350 บาท มูลนิธิฯ ได้รับการประสานงานจากนักสังคมสงเคราะห์  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

Tuesday, October 16, 2018

มูลนิธิฯรับมอบเงินจากกิจกรรมค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ "TISCO Financial Camp" ครั้งที่ 16

          เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ผู้จัดการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล รับมอบเงินจากกิจกรรมค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ "TISCO Financial Camp" ครั้งที่ 16 จำนวน 50,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่ทิสโก้กรุ๊ปสนับสนุน ตามจำนวนคะแนนที่น้องๆได้ทำกิจกรรมร่วมกันภายในค่ายฯ ค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ เป็นโครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ร่วมกิจกรรมนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งเผยแพร่ไปสู่ผู้อื่นต่อไป


นางสาววริษา รัตนแก้ว กล่าวขอบคุณมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ที่ได้มอบทุนให้เมื่อปี 2548-2549

          เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 นางสาววริษา รัตนแก้ว  คุณครูจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่งเป็นนักเรียนทุนของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เมื่อปี 2548 – 2549 ขณะนั้นคุณครูวริษาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย์อลงกรณ์ฯ จ.ปทุมธานี
          วันนี้เป็นโอกาสดีที่คุณครูพานักเรียนมาเข้าค่ายการเงิน ครั้งที่ 16 กับธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) จึงได้ขึ้นกล่าวขอบคุณมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศลที่ได้ให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาให้กับคุณครูในวันนั้น
          มูลนิธิฯ ยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของ คุณครูวริษา รัตนแก้ว
สัมภาษณ์และเยียมบ้านผู้ขอทุนรักษาพยาบาล และผู้ขอทุนประกอบอาชีพ 1.นางวรัญญา จรกา 2. ด.ญ.กนกพร วงศ์ศรีเผือก 3. นางสาวรัฐญา ยืนยั่ง 4. นางสาวชาลินี แสงรอด

         เมื่อวันที่11 ตุลาคม 2561 มูลนิธิฯเดินทางไปสัมภาษณ์และเยียมบ้านผู้ขอทุนรักษาพยาบาล และผู้ขอทุนประกอบอาชีพ ที่ซอยอ่อนนุช39 เขตสวนหลวง,  ซอยอุดมสุข21 เขตบางนา, โรงพยาบาลสมุทรปราการ และหน้าขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน 4 ราย ดังนี้

          1.นางวรัญญา จรกา อายุ 48 ปี อาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า มีประสบการณ์เพาะเห็ด  3 ปี อาศัยอยู่กับสามี มีบุตร 4 คน บุตร 2 คนแรก มีครอบครัวแล้วแต่ยังพักอาศัยอยู่ด้วยกัน  1 คน มีหลานอีก 4 คน ส่วนบุตรอีก 1 คน แยกครอบครัวไปอยู่ข้างนอก มีบุตรที่ป่วยพิการท่อนล่าง 1 คน และบุตรคนสุดท้องเรียนอยู่ระดับประถมศึกษาสมธิสั้น  สามีอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  ขอรับบริจาคก้อนเห็ด ก้อนละ 12 บาท จำนวน  800 ก้อน มูลค่าประมาณ 9,600 บาท มูลนิธิฯ ได้รับการประสานงานจากนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลตำรวจ
          2. ด.ญ.กนกพร วงศ์ศรีเผือก อายุ 12 ปี ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 อาศัยอยู่กับมารดา และบิดาเลี้ยง ทั้งสองมีอาชีพรับจ้างทั่วไปและเก็บของเก่าขาย  ขอรับบริจาคเป็นแผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด  ระยะเวลา 1 ปี มูลค่าประมาณ 12,240 บาท มูลนิธิฯ ได้รับการประสานงานจากนักสังคมสงเคราะห์  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

          3. นางสาวรัฐญา ยืนยั่ง อายุ 32 ปี ผู้ป่วยโรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับขั้นรุนแรง ต้องเช่าถังออกซิเจนที่ร้านอุปกรณ์การแพทย์ช่วยในขณะนอนหลับ  อาศัยอยู่กับสามี พี่สาว พี่เขย และลูกชายอายุ 11 ปี  สามีอาชีพรับจ้างขับรถสิบล้อบริษัทเอกชน  ขอรับบริจาคเป็น ชุดเครื่องอัดอากาศขยายหลอดคอ จำนวน 1 ชุดประกอบด้วย  Curasa CPAP , Best Fit 2 Nasal Mask Size S, White Filter Curasa มูลค่า 20,000 บาท ผู้ป่วยและญาติสามารถสมทบได้ 5,000 บาท ขอรับการสนุบสนุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล จำนวน 15,000บาท  มูลนิธิฯ ได้รับการประสานงานจากนักสังคมสงเคราะห์  โรงพยาบาลสมุทรปราการ
4. นางสาวชาลินี แสงรอด อายุ 34 ปี อาชีพขายอาหารตามสั่ง มีประสบการณ์ขายอาหารตามสั่ง 10 ปี บริเวณหน้าขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ สถานะภาพหย่าร้าง อาศัยอยู่กับบุตร  3 คน บุตรชายอายุ 16 ปี  บุตรสาวอายุ 8 ปี และบุตรชายอายุ 4 ปี ตามลำดับ  ปัจจุบันผู้ขอทุนมีข้อพิพาทเรื่องสถานที่ขายของ  ขอรับบริจาคเป็น  เครื่องปั่นไฟ,  ถังรองน้ำใช้, จาน/ชาม/ถ้วย, ถังน้ำดื่ม, เตาสเต็ก, โต๊ะพับ, เก้าอี้, แก้วน้ำ, เต๊นพับ


Friday, October 05, 2018

มอบทุนรักษาพยาบาล ด.ช.ธัญภัทร เสริมสมบูรณ์ ด.ช.นรเศรษฐ์ สะใบ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

          เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. เพื่อมอบทุนรักษาพยาบาลให้กับผู้ขอทุนรักษาพยาบาลจำนวน  2 ราย โดยมีแพทย์พยาบาลและนักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลร่วมเป็นพยาน ดังนี้
          1.ด.ช.ธัญภัทร เสริมสมบูรณ์  อายุ 1 ปี ผู้ป่วยโรคภาวะน้ำคั่งในโพรงสมอง ตั้งแต่แรกเกิดทำให้เนื้อสมองบางส่วนหายไป  ส่งผลให้กลายเป็นผู้พิการทางสมอง มูลนิธิฯ มอบอุปกรณ์แผ่นกรองฝุ่นและเชื้อโรคที่ใช้กับเครื่องช่วยหายใจ และสายดูดเสมหะ สำหรับใช้ 9 เดือน โดยแบ่งมอบ 2 รอบ รอบแรก (4 ตุลาคม 2561) จำนวนเงิน 10,800 บาท รอบ 2 มอบ เดือนมีนาคม 2562 จำนวนเงิน 13,800 บาท   
รวมมูลค่าทั้งสิ้น  24,000  บาท 
          2.ด.ช.นรเศรษฐ์  สะใบ อายุ 2 ปี ผู้ป่วยโรคสมองพิการจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง  ผู้ป่วยเป็นผู้พิการตั้งแต่กำเนิด สมองเล็ก นอนติดเตียง ให้อาหารทางสายยางหน้าท้อง ปอดอักเสบบ่อยๆ หลอดลมตีบหายใจเองไม่สะดวก แพทย์ต้องเจาะคอเพื่อให้ออกซิเจนตลอดเวลา มูลนิธิฯ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 8 ลิตร มูลค่า 29,000 บาท
          มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ
          มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น