Thursday, December 20, 2018

คุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน 100,000 บาท

           มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล  ขอขอบคุณ คุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ที่บริจาคเงินให้กับมูลนิธิฯ จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ต่อไป


Tuesday, December 18, 2018

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เปิดตู้รับบริจาคประจำครึ่งปีหลัง 2561

          เมื่อวันที่่14 ธันวาคม 2561 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้เปิดตู้รับบริจาคประจำครึ่งปีหลัง 2561 
มูลนิธิฯขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิฯ เงินบริจาคดังกล่าว มูลนิธิฯจะนำไปสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของมูนิธิฯ ต่อไป


Thursday, December 13, 2018

มอบทุนรักษาพยาบาล ด.ญ.เกวลิน ศิลาวารินทร์ มอบทุนประกอบอาชีพ นางธัญจิรา บุญช่วย

          เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 มูลนิธิฯ ได้เดินทางไปพบผู้ขอทุน 2 ราย เพื่อมอบทุนรักษาพยาบาล 1 ราย และมอบทุนประกอบอาชีพ 1 ราย ดังนี้

          มอบทุนรักษาพยาบาล ด.ญ.เกวลิน ศิลาวารินทร์ อายุ 4 ปี ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ต้องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด และใช้ยาฉีดอินซูลินต่อเนื่องเพื่อควบคุมระดับน้ำตาล จำนวน 4 - 5 ครั้งต่อวัน มูลนิธิฯ มอบแผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยแบ่งมอบ 2 รอบ คือรอบแรกวันที่ 3ธันวาคม 2561 และรอบที่ 2 มอบในเดือนมิถุนายน 2562 รวมมูลค่าของบริจาคทั้งสิ้น 15,300 บาท         มอบทุนประกอบอาชีพ นางธัญจิรา บุญช่วย อายุ 55 ปี อาชีพเย็บหมอนฟักทองขาย อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคคือ จักรเย็บผ้า SINGER แบบธรรมดา และที่ปั้มกระดุม รวมมูลค่า 10,400 บาท โดยมี คุณศรีสุดา บุญ – หลง กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ          มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ 1. นาย ยศธน วงษ์จิรากร 2. นางสาว สรัญญา สุดเสือ และสัมภาษณ์ ทุนรักษาพยาบาล 1. นายธงชัย แซ่เตียว

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิฯ เดินทางไปสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพจำนวน 2 ราย  ซอยสวนมะลิ1 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และซอยท่าข้าม1 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

          1. นาย ยศธน วงษ์จิรากร อาชีพขายเครื่องดื่มชา กาแฟ โอเลี้ยง อายุ 57 ปี ภรรยา อายุ 55 ปี อาชีพขายข้าวแกง รายได้ 15,000 บาท/เดือน มีบุตร 3 คน ครอบครัวผู้ขอทุนอาศัยอยู่บ้านของน้องชาย และยังมีพี่สาวอาศัยอยู่ร่วมด้วย มีประสบการณ์ขายเครื่องดื่มชา กาแฟ และโอเลี้ยงประมาณ 10 ปี สถานที่ขายบริเวณริมฟุตบาทในซอยสวนมะลิ 1 ข้างร้านข้าวแกงภรรยา ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำ คนทำงานบริเวณนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยเอกชน และคนที่มาโรงพยาบาลกลาง  อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคคือ รถเข็นแบบมีหลังคา รวมมูลค่าประมาณ 10,000 บาท
       2. นางสาว สรัญญา สุดเสือ อาชีพ ช่างเสริมสวย อายุ 30 ปี สามี อายุ 40 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวและทำกายภาพบำบัด มีบุตร 3 คน อายุ 11 ปี, 10 ปี, และ 7 ปี กำลังเรียนทั้งหมด บ้านที่อยู่เป็นบ้านเช่า มีประสบการณ์ทำอาชีพช่างเสริมสวยมาแล้วประมาณ 3 ปี ทำงานอยู่ในบ้านเช่าของตนเองที่ชั้นล่าง บางครั้งรับงานนอกสถานที่ด้วย อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคคือ เก้าอี้ไฮโดริค 1 ตัว, เก้าอี้ธรรมดา 1 ตัว , โซฟาสำหรับลูกค้า 1 ตัว, กระจกติดผนัง 2 บาน, รถเข็นใส่อุปกรณ์ 1 ตัว และผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมมูลค่าประมาณ 25,000บาท
          จากนั้นเดินทางไปสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล จำนวน 1 ราย ที่ ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

          1. นายธงชัย แซ่เตียว ผู้ป่วยโรคนอนหลับหยุดหายใจขั้นรุนแรง อาชีพขับวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง  อายุ 42 ปี อาศัยอยู่กับภรรยา ลูกชาย 2 คน และบิดา รวม 5 คน บิดา อายุ 81 ปี มีโรคประจำตัว คือโรคความดันโลหิตสูง ภรรยา อายุ 40 ปี ปัจจุบันตกงานไม่มีรายได้ เคยทำงานที่โรงงานเหล็กแต่ร่างกายไม่ไหวจึงต้องลาออกเพื่อหางานใหม่ มีบุตรชาย 2 คน อายุ 12 ปี และ 9 ปี กำลังเรียนอยู่ชั้น ป.6 และป.4 ผู้ขอทุนป่วยด้วยโรคนอนหลับหยุดหายใจขั้นรุนแรง ป่วยเรื้อรังมาเป็นเวลานาน และเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ตามความเห็นของแพทย์ ผู้ป่วยมีภาวะกรนหยุดหายใจรุนแรง ซึ่งเป็นอันตรายต่อสมองและหัวใจส่งผลให้อาจถึงแก่ชีวิตได้ จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ (CPAP)  มูลค่า 20,000 บาท ผู้ขอทุนและญาติสามารถช่วยสมทบได้ 2,000 บาท จึงขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท  มูลนิธิฯ ได้รับการประสานงานจากนักสังคมสงเคราะห์  โรงพยาบาลสมุทรปราการThursday, December 06, 2018

ติดตามผลทุนการศึกษาต่อที่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 2 โรงเรียน 1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 2. โรงเรียนปายวิทยาคาร

          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เดินทางไปติดตามผลทุนการศึกษาต่อที่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้
          1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน จำนวน 31  ทุน โดยกระทรวงศึกษาธิการเห็นความจำเป็นที่จะจัดการศึกษาให้กับเด็กชาวเขาเผ่าต่างๆ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนขึ้น เป็นโรงเรียนสหศึกษากินอยู่ประจำรัฐบาลออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด สังกัดสำนักงานบริหารพิเศษ เริ่มจัดตั้ง และเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมา มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด 307 คน  ครูและบุคลากรรวม 40 คน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  แบ่งเป็นนักเรียนประจำ  288 คน และนักเรียนไป-กลับ 19 คน ให้เรียนฟรี หอพักฟรี อาหารทุกมื้อฟรี และฟรีชุดนักเรียนให้ 1 ชุดตอนแรกเข้า นักเรียนส่วนใหญ่มาจากพื้นที่อำเมืองแม่ฮ่องสอน  และอำเภอขุนยวม  เป็นชาวเขาหลากหลายชนเผ่า ครูที่ปรึกษามีการเยี่ยมบ้านได้ประมาณ 80% ส่วนอีก 20% บ้านอยู่ห่างไกลมากการเดินทางไม่สะดวก ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกข้าว และข้าวโพด เป็นต้น กรรมการมูลนิธิฯ ประชาสัมพันธ์การเขียนขอทุนแบบออนไลน์  ซึ่งทางโรงเรียนยังไม่พร้อมเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน จึงขอใช้วิธีการสมัครผ่านทางการกรองแบบฟอร์ม และจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์เช่นเดิม
          2. โรงเรียนปายวิทยาคาร จำนวน 12 ทุน เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อปี 2510  เริ่มทำการสอนเมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม พ.ศ.2510 เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นม.1 – ม.6  มีนักเรียนจำนวน 947 คน  ครูและบุคลากรรวม 60 นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าต่างๆ  มีนักเรียนอาศัยอยู่หอพักของโรงเรียน 44 คน หอพักฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โรงเรียนเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเป็นค่าบำรุงการศึกษาเทอมละ 1,000 บาททุกระดับชั้น เนื่องจากโรงเรียนได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากรัฐบาล  กรรมการมูลนิธิฯ ได้ประชาสัมพันธ์การขอทุนผ่านทางระบบออนไลน์  ซึ่งทางโรงเรียนแจ้งว่ายังไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากสัญญาณอินเตอร์เน็ตช้า และอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้
          มูลนิธิฯขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณาจารย์ของทั้ง 2 สถานศึกษาที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี

ติดตามผลทุนการศึกษาพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. วิทยาลัยการอาชีพนวมินราชินีแม่ฮ่องสอน 2. โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3. โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ 4. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปติดตามผลทุนการศึกษาพื้นที่อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 สถานศึกษา ดังนี้
          1. วิทยาลัยการอาชีพนวมินราชินีแม่ฮ่องสอน มีนักเรียนทุนจำนวน 48 ทุน สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. มีสาขาที่เปิดสอน 7 สาขา  ได้แก่  สาขาวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาช่างกำลังไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีนักเรียนจำนวน 992 คน  ครูผู้สอนรวมบุคลากร จำนวน 60 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนอยู่ในพื้นที่  มีนักเรียนที่เป็นชาวเขาบ้างบางส่วนแต่น้อย  โดยอาศัยหอพักของวิทยาลัย วิทยาลัยแจ้งว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมในการสมัครขอทุนออนไลน์
          2. โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีนักเรียนทุนจำนวน 7 ทุน เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณอุดหนุน จากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีนักเรียนจำนวน 542 คน มีครู และบุคลากรรวม 33  คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนภายในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และพื้นที่ใกล้เคียง เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นม.1- ม.6 เก็บค่าบำรุงการศึกษา 800 บาท/เทอม ฟรีอาหารกลางวัน ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร  รับจ้าง มูลนิธิฯได้มีการประชาสัมพันธ์ และสอบถามปัญหาการสมัครขอทุนแบบออนไลน์  ซึ่งทางโรงเรียนชี้แจงว่า ทางโรงเรียนมีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตช้ามาก และเครื่องสแกนมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  ไม่พร้อมสมัครทุนแบบออนไลน์  
          ในการนี้มูลนิธิฯยังได้เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 คน พร้อมกับมอบผ้าห่มและถุงอาหารแห้งให้ด้วย          3. โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์  มีนักเรียนทุนจำนวน  99  ทุน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ได้รับพระกรุณาพระราชทานพระอนุญาตให้ออกชื่อองค์กรแห่งนี้อย่างเป็นทางการว่า “โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี” นับตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552  เปิดสอนในระดับชั้นม. 1-6   มีนักเรียนจำนวน 1,670 คน  ครู และบุคลากรรวม 105 คน นักเรียน 60% เป็นคนในพื้นที่และอีก 40% เป็นเด็กชาวเขา  โดยมีค่าเทอมประมาณ 1,140 บาท/เทอม หากเรียนสายวิทย์ฯพิเศษค่าเทอมประมาณ 3,500 บาท/เทอม มีหอพักสำหรับนักเรียนที่บ้านไกลมีค่าหอ  1,500 บาท/เทอม (รวมค่าอาหารเช้า,เย็น และค่าน้ำ ค่าไฟ) ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และประกอบอาชีพเกษตรกรรม  กรรมการมูลนิธิฯ ได้ประชาสัมพันธ์ การสมัครขอทุนแบบออนไลน์ แต่โรงเรียนมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  สัญญาณอินเตอร์เน็ตช้า ประกอบกับจำนวนนักเรียนทุนมีมาก ทำให้การสแกนเอกสารต่างๆ ล่าช้า จึงขอใช้การกรอกใบแบบฟอร์มสมัครขอทุน และส่งผ่านทางไปรษณีย์เหมือนเดิม 
          4. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีนักเรียนทุนจำนวน 4 ทุน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2546 ได้มีมติเห็นชอบให้สถาบันดำเนินการจัดตั้งวิทยาเขตแม่ฮ่อสอนเพื่อดำเนินการจัดการศึกษา ในนามของ “วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน”  ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีนักศึกษาจำนวน 445 คน  อาจารย์ และบุคลากรรวม 62 คน  เปิดสอน 2 ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์มีค่าเทอมประมาณ 6,500 บาท/เทอม  และภาควิชาวิทยาศาสตร์มีค่าเทอมประมาณ 7,500 บาท/เทอม  ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา คือ วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสาธารณสุขชุมชน วิชาการประถมศึกษา วิชาการท่องเที่ยว วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และในอนาคตจะเปิดสาขาการค้าขายแดนเพิ่ม เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ส่วนใหญ่ติดชายแดนพม่า จึงมีมุมมองในการพัฒนาตามนโนบายเปิดการค้าพื้นที่ชายแดน  นักศึกษาส่วนใหญ่มาจากพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และพื้นที่ วิทยาลัยมีหอพักสำหรับนักศึกษา 2 หลัง เปิดใช้ตั้งแต่ปี 2550  สามารถรองรับนักศึกษาได้หลังละ 90 – 100 คน มีค่าหอพักแรก 500 บาท/ปี นักศึกษาบางส่วนไม่เขียนขอทุน เนื่องจากไม่สะดวกในเรื่องของเอกสาร เพราะต้องเดินทางกลับบ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อยู่บนดอยสูงการเดินทางลำบาก
          มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณาจารย์ของทั้ง 4 สถานศึกษาที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี