Monday, January 28, 2019

สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล ด.ญ.สุจิตรา พึ่งทรัพย์

          วันนี้ (28 มกราคม 2562) มูลนิธิฯเดินทางไปสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาลที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผู้ขอทุน ชื่อ ด.ญ.สุจิตรา พึ่งทรัพย์ อายุ 10 ปี ศึกษาอยู่ชั้นป.5 ป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ขอทุนมีอาการปวดศรีษะขั้นรุนแรง ปัสสาวะบ่อยผิดปกติ ผู้ปกครองจึงพาไปพบแพทย์ตรวจพบว่าผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงเข้ารับการรักษาโรคตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 ผู้ขอรับทุนอาศัยอยู่กับบิดา มารดาและพี่สาวต่างมารดา(อายุ11ปี) โดยบ้านที่ครอบครัวอาศัยเป็นบ้านของย่า บิดาประกอบอาชีพรับจ้าง(เป็นช่างทำเหล็กดัด) บางครั้งขาดรายได้ เนื่องจากต้องพาผู้ขอรับทุนไปพบแพทย์ตามนัด ส่วนมารดาไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เนื่องจากป่วยด้วยโรคไต ต้องเข้ารับการฟอกไต สัปดาห์ละ 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งที่ไป จะมีค่าใช้จ่ายครั้งละประมาณ 350 บาท (รวมค่าเดินทาง) มารดาเป็นคนดูแลหลักทั้ง การจัดอาหาร การจัดยา การฉีดอินซูลิน จากการที่บิดาหารายได้เพียงคนเดียวทำให้รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย แพทย์มีความจำเป็นต้องให้ผู้ป่วยเจาะเลือดตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด 2 เวลา เช้าและเย็น ขอรับบริจาคเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ราคา 2,556 บาท และแผ่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 12 กล่อง มูลค่าประมาณ 7,704 บาท  มูลนิธิฯได้รับการประสานงานจากนักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


Thursday, January 24, 2019

มูลนิธิฯ ส่งเสื้อผ้า หนังสือ และของขวัญให้กับโรงเรียนต่างจังหวัด

          มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ขอขอบคุณ บริษัท เคอรี่ เอกซ์เพลส ประเทศไทย จำกัด  ที่จัดให้มี โครงการ "ส่งสุขใส่กล่อง ส่งต่อรอยยิ้ม" เพื่อส่งสิ่งของให้กับมูลนิธิและโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
          โดยมูลนิธิฯได้ใช้บริการนี้ส่งเสื้อผ้า หนังสือ และของขวัญ ที่พนักงานธนาคารทิสโก้ บริจาค ส่งต่อให้กับน้อง ๆ ตามโรงเรียนต่างๆ ในต่างจังหวัด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
          ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เคอรี่ เอกซ์เพลส สาขาสีลม ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดส่งครั้งนี้ด้วย  ขอบคุณมากค่ะThursday, January 17, 2019

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล รับมอบเงินจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

          มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล รับมอบเงินจำนวน 1,146,861.53 บาท จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด โดยคุณภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการอำนวยการ และคุณสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดเป็นผู้มอบ โดยเงินจำนวนนี้เป็นค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการบริหารกองทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม ซึ่งเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณบลจ.ทิสโก้เป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิ ฯ มาโดยตลอดTuesday, January 15, 2019

ประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ครั้งที่ 1/2562

          เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 มูลนิธิฯ จัดประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ โดยในที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 2561 และพิจารณางบประมาณสำหรับปี 2562 ขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ด้วยดีตลอดมา


Monday, January 14, 2019

มอบของขวัญสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติให้กับ ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย กรุงเทพฯ

         วันนี้ (14 มกราคม 2562) มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล  มอบของขวัญสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติให้กับ ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย กรุงเทพฯ ตามที่ศูนย์ขอความอนุเคราะห์มายังมูลนิธิฯ โดยศูนย์ฯจะมีการจัดงานวันเด็กในวันที่ 19 มกราคม 2562 ที่จะถึงนี้ และมูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนของขวัญให้กับเด็กๆ ในครั้งนี้


มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับ นายธงชัย แซ่เตียว สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล ด.ช.ภัทรพล สุขสมัย

          เมื่อวันที่ (11 มกราคม 2562) มูลนิธิฯ เดินทางไปที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อมอบทุนรักษาพยาบาลให้กับ นายธงชัย แซ่เตียว อายุ 42 ปี ผู้ป่วยโรคนอนหลับหยุดหายใจขั้นรุนแรง มูลนิธิฯ มอบเครื่องช่วยหายใจ (CPAP)  มูลค่า 20,000 บาท โดยผู้ขอทุนและญาติสามารถช่วยสมทบได้ 2,000 บาท มูลนิธิฯ บริจาคจำนวน 18,000 บาท มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ โดยมีนักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลสมุทรปราการร่วมเป็นพยาน         จากนั้นมูลนิธิฯ เดินทางไปสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาลซึ่งได้รับการประสานงานจากสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยผู้ขอทุน ชื่อ ด.ช.ภัทรพล  สุขสมัย อายุ 3 ปี ผู้ป่วยโรคสมองพิการตั้งแต่อายุประมาณ 4 เดือน ทำให้สมองบางส่วนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ส่งผลให้กลายเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว สติปัญญา การเรียนรู้ และการได้ยิน อาศัยอยู่กับบิดา มารดา และพี่ชาย อายุ 5 ขวบ รวม 4 คน มารดาต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลผู้ป่วย บิดาเป็นผู้หารายได้หลักเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ประมาณ 50,000 บาท/เดือน ผู้ขอรับทุนมีโรคประจำตัวอื่นร่วมด้วย เป็นโรคลมชัก มีสิทธิ์การรักษาพยาบาลบัตรผู้พิการ ตามความเห็นของแพทย์ ผู้ป่วยมีความพิการทางสมอง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นสำหรับเด็กพิการทางสมอง (รถเข็นซีพี) โดยแพทย์ผู้ทำการรักษามีความประสงค์ให้ผู้ป่วยออกไปรับแสงแดดด้านนอกบ้าง เพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินจากแสงแดด ซึ่งเป็นการลดภาวะเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนในอนาคต ปัจจุบัน คณะแพทย์สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้การรักษาแบบประคับประคอง ดูแลรักษาตามอาการและนัดพบแพทย์เดือนละ 1 ครั้ง  ผู้ป่วยขอรับบริจาครถเข็นเด็กพิการทางสมอง (รถเข็นซีพี) มูลค่า 15,000 บาท
Friday, January 11, 2019

มอบของขวัญสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติให้กับ โรงเรียนวัดชลอ จ.นนทบุรี

           เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล มอบของขวัญสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติให้กับ โรงเรียนวัดชลอ จ.นนทบุรี ตามที่โรงเรียนขอความอนุเคราะห์มายังมูลนิธิฯ และมูลนิธิฯขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนของขวัญให้กับเด็กๆ ในครั้งนี้


Monday, January 07, 2019

มอบของขวัญสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติให้กับ โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม จ.สมุทรปราการ

          เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล  มอบของขวัญสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติให้กับ โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม จ.สมุทรปราการ  ตามที่โรงเรียนขอความอนุเคราะห์มายังมูลนิธิฯ และมูลนิธิฯขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนของขวัญให้กับเด็กๆ ในครั้งนี้


Friday, January 04, 2019

มอบของขวัญสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติให้กับ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร และศูนย์เยาวชนลาดกระบัง (ภายในสวนพระนคร)

          เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล  มอบของขวัญสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติให้กับ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร และศูนย์เยาวชนลาดกระบัง (ภายในสวนพระนคร)  ตามที่โรงเรียนและศูนย์ฯ ขอความอนุเคราะห์มายังมูลนิธิฯ และมูลนิธิฯขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนของขวัญให้กับเด็กๆ ในครั้งนี้Thursday, January 03, 2019

มอบของขวัญปืใหม่ และของขวัญวันด็ก ให้กับโรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)

           เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 มูลนิธิฯเดินทางไปมอบของขวัญปืใหม่ และของขวัญวันด็ก ให้กับโรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมี คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ สนับสนุนชุดเครื่องเขียน และตุ๊กตา จำนวน 300 ชิ้น พร้อมกันนี้มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนของขวัญให้กับเด็กๆในครั้งนี้ด้วย
มอบของขวัญสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติให้กับ โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)

           เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล มอบของขวัญสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติให้กับ โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามที่โรงเรียนขอความอนุเคราะห์มายังมูลนิธิฯ และมูลนิธิฯขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนของขวัญให้กับเด็กๆในครั้งนี้