Thursday, February 07, 2019

สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาลด.ช.พลวัตน์ ลันทาลุนัย และมอบทุนรักษาพยาบาลแก่ ด.ญ.สุจิตรา พึ่งทรัพย์

          เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปสัมมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  และมอบทุนรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ดังนี้
          1. สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาลด.ช.พลวัตน์ ลันทาลุนัย อายุ 6 ปี ผู้ขอรับทุนป่วยเป็น โรคเบาหวาน ชนิดที่ 1 (ตั้งแต่ปี 2560) พ่อแม่หย่าร้าง ผู้ขอทุนพักอาศัยอยู่กับตาและยาย ที่จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ดูแลหลักเป็นยาย(อายุ 65 ปี)  ซึ่งยายประกอบอาชีพรับจ้างทำด้ามไม้กวาด รายได้ด้ามละ 2 บาท ตา(66ปี) ประกอบอาชีพ หาปลา หากเหลือจากการนำมาบริโภคก็จะขายพอได้เงิน  แพทย์นัดมาตรวจในแต่ละเดือน ยายจะเป็นคนพามาพบแพทย์ตามนัด ส่วนแม่และพ่อของผู้ขอรับทุนจะเดินทางมาหาบ้างเป็นบางครั้งที่โรงพยาบาล ขอรับบริจาค แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด ราคากล่องละ 510 บาท จำนวน 30 กล่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี รวมเป็นเงิน 15,300 บาท มูลนิธิฯ ได้รับการประสานงานจากนักสังคมสงเคราะห์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี          2. มอบทุนรักษาพยาบาลแก่ เด็กหญิง สุจิตรา พึ่งทรัพย์ ผู้บป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 มูลนิธิฯ มอบเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 2,556 บาท และ แผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 12 กล่อง มูลค่า 7,704 บาท รวมมูลค่า 10,260  บาท โดยมีนักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน  คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ

          มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีสุขภาพดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีต่อไปWednesday, February 06, 2019

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ นางสาว เพ็ญศรี ชิณวงษ์, นายบุญเสริม ว่องประพิณกุล และนางเกตุมณี เอกวงศ์

            เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เดินทางไปสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3 ราย ที่หมู่บ้านเอื้ออาทร คลอง 7/1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี  และหน้าวัดโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จากข้อมูลการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้

           1. สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ  นางสาว เพ็ญศรี ชิณวงษ์ อายุ 45 ปี ประกอบอาชีพค้าขายน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ สามี อายุ 45 ปี ขายปลาท่องโก๋ และขับรถแทกซี่ตอนกลางคืน มีบุตรด้วยกัน 1 คน อายุ 12 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดนาบุญ ผู้ขอทุนอาศัยอยู่ในโครงการบ้านเอื้ออาทรคลอง 7/1 ผ่อนเดือนละ 3,900 บาทลักษณะเป็นบ้านปูน 2 ผู้ขอรับทุนขายน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋มาตั้งแต่ปี 2549 เปิดขาย 06.00 - 10.00 น. ขายบริเวณถนนส่วนกลางของหมู่บ้าน กำไรประมาณ 400 - 500บาท/วัน ปัจจุบันเครื่องผลิตน้ำเต้าหู้เสีย ผู้ขอรับทุนไม่มีทุนทรัพย์ในการจัดหา จึงซื้อเครื่องปั่นผลไม้มาใช้แทน แต่ประสิทธิ์ภาพไม่สามารถเทียบเท่ากับเครื่องผลิตน้ำเต้าหู้ได้ ทำให้ผลิตน้ำเต้าหู้ได้น้อยลงต่อวัน ขอรับบริจาค เครื่องผลิตน้ำเต้าหู้, รถเข็ญที่มีหลังคา, รถเข็ญขนาดเล็ก, กะละมัง, กระทะ, ถังน้ำ มูลค่าประมาณ 28,900 บาท
           2. สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ  นาย บุญเสริม ว่องประพิณกุล 42 ปี อาชีพรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ อดีตเคยประกอบอาชีพ รับราชการทหารอากาศ แต่ปัจจุบันลาออกจากราชการ เนื่องจากต้องดูแลบุตรที่ป่วยเป็นโรคออทิสติกและสมาธิสั้น ปัจจุบันรับจ้าง ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน ผู้ขอรับทุนแยกทางกับภรรยา ปัจจุบันอาศัยอยู่กับมารดาและบุตร มารดาของผู้ขอรับทุน อายุ 73 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างซ่อมผ้า เช่าบ้าน เดือนละ 4,000 บาท บุตรชาย อายุ 7 ปี กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนเพื่อเด็กพิเศษ โรงเรียนวัดอัยยิการาม  ผู้ขอรับทุนมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ประมาณ 3 ปี โดยไม่ได้มีหน้าร้านแต่อย่างใด ลูกค้าส่วนใหญ่ เคยนำของมาซ่อมและบอกต่อๆกัน ชาวบ้านในหมู่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียนและครูที่โรงเรียนของบุตร  ขอรับบริจาค ปั๊มลม 50 ลิตร, หัวแร้งบัดกรี 100 วัตต์, มัลติมิเตอร์ มูลค่าประมาณ 7,495 บาท
          3. สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ  นางเกตุมณี เอกวงศ์ อายุ 53 ปี ประกอบอาชีพ ขายอาหารอีสาน  สามี อายุ 54 ปี มีบุตรด้วยกัน 2 คน บุตรคนแรก อายุ 29 ปี ประกอบอาชีพ รับจ้าง มีครอบครัว มีบุตร 1 คน บุตรคนที่ 2 อายุ 19 ปี กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยราชมงคล ผู้ขอรับทุนอาศัยอยู่ห้องเช่า 1,000 บาท/เดือน อาศัยอยู่รวมกัน  ขายอยู่บริเวณหน้าวัดโคก ระยะเวลาในการประกอบอาชีพมากกว่า 10 ปี เปิดขายตั้งแต่เวลา 07.00 - 21.00 น. กลุ่มลูกค้าเป็นชาวบ้านในละแวกนั้น พนักงานโรงงาน ลูกค้าทั่วไป อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพเริ่มเก่าและผุพัง แต่ผู้ขอรับทุนขาดทุนทรัพย์ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์เองได้  ขอรับบริจาค 1) เคาว์เตอร์ขนาด จำนวน 2 ตัว 2) ถังน้ำแข็ง จำนวน 1 ใบ 3) โต๊ะพับ 4 ขา จำนวน 1 ตัว 5) เก้าอี้ พลาสติก จำนวน 4 ตัว 6) กระติกน้ำ 7)หม้อ จำนวน 2 ใบ 8) ตะแกรงยางไก่ รวมมูลค่าประมาณ 10,000 บาท
สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล เด็กหญิง ชลธิชา มากน้อย

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เดินทางไปสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล เด็กหญิง ชลธิชา มากน้อย อายุ 3 ขวบ ป่วยด้วยโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ (ตั้งแต่แรกเกิด) ร่วมกับอาการสมองเล็กกว่าเด็กปกติ ทำให้ผู้ขอรับทุนพิการ ไม่สามารถสื่อสารหรือช่วยเหลือตนเองได้ ต้องใส่ผ้าอ้อมของเด็กตลอดเวลา ต้องให้อาหารทางสายยาง โดยจะต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด อาศัยอยู่บ้านเช่ากับบิดาและมารดา บิดาอายุ 50 ปี ขับจักรยานยนต์รับจ้าง รายได้ประมาณ 400 - 500 บาท/วัน  มารดาไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ เนื่องจากต้องดูแลผู้ขอรับทุนอย่างใกล้ชิด ผู้ขอทุนใช้สิทธิ์การรักษาบัตรผู้พิการ  แพทย์รักษาตามอาการ และเตรียมจะทำการผ่าตัด เพื่อรักษาโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ เมื่อผู้ขอรับทุนมีสภาพร่างกายที่แข็งแรง มีภูมิต้านทาน ปัจจุบันแพทย์นัดติดตามผลการรักษา เดือนละ 1 ครั้ง แต่จะต้องไปเปลี่ยนสายหยอดอาหารทุกๆ 2 สัปดาห์ ผู้ขอทุนขอรับบริจาค รถเข็นเด็กสำหรับผู้พิการทางสมอง รุ่น CP 1 คัน มูลค่าประมาณ 15,000 บาท มูลนิธิฯได้รับการปะสานงานจากนังสังคมสงเคราะห์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี