Thursday, March 28, 2019

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารในกลุ่มธนาคารทิสโก้ ที่ได้ทำงานเป็นเวลาหลายปี

วันนี้ (27 มีนาคม 2562) มูลนิธิฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารในกลุ่มธนาคารทิสโก้ ที่ได้ทำงานเป็นเวลาหลายปี ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน และให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯตลอดไปนะ

Monday, March 25, 2019

ประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2562


          วันนี้ (25 มีนาคม 2562) มูลนิธิฯ จัดประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ โดยในที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 – เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ด้วยดีตลอดมา 

Friday, March 22, 2019

สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาลและทุนประกอบอาชีพ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 มูลนิธิทิโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุน จำนวน 3 ราย ได้แก่ทุนรักษาพยาบาล 1 ราย และทุนประกอบอาชีพ 2 ราย ตามรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ขอรับทุนรักษาพยาบาลป่วยด้วยโรคโรคลมชัก ร่างกายมีความพิการทางการเคลื่อนไหว จากการที่สมองขาดออกซิเจนเป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แพทย์ให้ความเห็นว่าควรมีรถเข็นสำหรับเด็กพิการ เพื่อช่วยจัดท่าให้ผู้ขอรับทุนสามารถยืดตัวได้ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอาการกล้ามเนื้อยึดได้ ต้องการขอรับบริจาค รถเข็นเด็ก รุ่น CP สำหรับผู้ขอทุนรายนี้ มูลนิธิฯ ได้รับการประสานงานจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2. นายชยพล ทรงธนกฤษ อายุ 35 ปี อาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง อาศัยอยู่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง มาเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี โดยจะขับตั้งแต่เวลา 06.00 - 09.00 น. และ 12.00 - 15.00 น. รายได้วันละประมาณ 200 บาท (ไม่แน่นอน) ปัจจุบันผู้ขอรับทุนอาศัยอยู่บ้านน้องสาว และรถจักรยานยนต์ที่ใช้งานอยู่เป็นของน้องสาว ซึ่งผู้ขอรับทุนไม่มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง และขาดทุนทรัพย์ไม่สามารถจัดซื้อเองได้ จึงต้องการขอรับบริจาค รถจักรยานยนต์มือสอง จำนวน 1 คัน

3. นางอารีรัตน์ แซ่โง้ว อายุ 54 ปี อาศัยอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เคยประกอบอาชีพ รับจ้างขายก๋วยเตี๋ยว ที่โรงอาหารในโรงงานเอกชน มาเป็นระยะเวลา 5 ปี ผู้ขอทุนอาศัยอยู่คนเดียวในห้องเช่า ปัจจุบันว่างงาน ต้องการขอรับบริจาค รถเข็น และอุปกรณ์ขายก๋วยเตี๋ยว


Friday, March 15, 2019

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3 ราย 1. นายธนวัต อุดมมงคลยิ่ง 2. นางวาสนา ใฝ่จิตร 3. นางทองนาค บุรินทร์รัมย์

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 มูลนิธิฯเดินทางไปสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายธนวัต อุดมมงคลยิ่ง อายุ 69 ปี อาศัยอยู่ในซอยสวนมะลิ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีอาชีพขายอาหารตามสั่ง อยู่ในซอยสวนมะลิ1 สถานภาพหย่าร้างอาศัยอยู่บ้านเช่ากับลูกชาย 1 คน อายุ 25 ปี กำลังศึกษาปริญญาตี ชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ขอทุนพิการตาบอด 1 ข้าง มีประสบการขายอาหรตามสั่งมาแล้ว 30 ปี เริ่มขายเวลา 18.00 - 24.00 น. ขอรับบริจาค รถเข็นแบบมีหลังคา, รถเข็นคันเล็ก, ร่มแม่ค้า, ตู้กระจก, ถังน้ำแข็ง, กระทะ, จาน, ช้อน-ซ่อม, โต๊ะพับ, เก้าอี้, ผ้าใบ, หัวถังแก๊ส, เนื่องจากรถเข็นและอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่มีสภาพเก่าและผุพัง
2. นางวาสนา ใฝ่จิตร อายุ 49 ปี อาศัยอยู่บริเวณถนนทางรถไฟสายเก่า เขตคลองเตย มีอาชีพขายส้มตำ อยู่หน้าโรงพยาบาลจุฬาฯ ขายกับสามี 2 คน อาศัยอยู่บ้านเช่า สามีอายุ 51 ปี มีลูก 5 คน กำลังเรียน 3 คน ทำงานส่งตัวเองเรียน 1 คน และทำงานรับจ้าง 1 คน ผู้ขอทุนมีประสบการณ์ในการขายส้มตำมาแล้ว 21 ปี โดยต้องเข็นรถมาขายแถวบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งห่างจากบ้านประมาณ 3.5 ก.ม.ทุกวันและขายเวลา 02.00-07.00 น. ผู้ขอทุนขอรับบริจาครถเข็นแบบไม่มีหลังคา, ถังแก๊สปิคนิก, กระติกน้ำ, ถังน้ำแข็ง, ตู้โชว์ และร่มแม่ค้า เนื่องจากรถเข็นที่ใช้อยู่ปัจจุบันเช่ามา วันละ 50 บาทและอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็อยู่ในสภาพเก่า3. นางทองนาค บุรินทร์รัมย์ อายุ 65 ปี อาศัยอยู่บริเวณถนนทางรถไฟสายเก่า เขตคลองเตย มีอาชีพขายน้ำชากาแฟ สามีเสียชีวิตแล้ว อาศัยอยู่กับลูกสาวและหลาน ลูกสาวอายุ 31ปี อาชีพพนักงานบริษัท หย่าร้างกับสามี หลานอายุ 3 ขวบ ผู้ขอทุนมีประสบการณ์ในการขายน้ำชากาแฟมาแล้ว 20 ปี ปี โดยต้องเข็นรถมาขายแถวบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งห่างจากบ้านประมาณ 3.5 ก.ม.ทุกวันและขายเวลา 04.00-06.00 น. ผู้ขอทุนขอรับบริจาค รถเข็นแบบไม่มีหลังคา, ถังน้ำแข็ง, ถังแก๊สพร้อมหัวจ่ายแก๊ส, หม้อต้มน้ำ 2 ช่อง และร่มแม่ค้า ปัจจุบันหยุดขายเป็นเวลา 2 เดือนแล้ว เนื่องจากรถเข็นคันเก่าชำรุดไม่สามารถเข็นได้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็อยู่ในสภาพเก่าประชาสัมพันธ์ทุนประกอบอาชีพที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 มูลนิธิฯ เดินทางไปประชาสัมพันธ์ทุนประกอบอาชีพที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 สังกัดสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนสอนวิชาชีพสำหรับทุกคนที่สนใจอยากจะเรียนวิชาชีพระยะสั้นในสาขาต่างๆ  ปัจจุบันผู้สนใจเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหรือวัยเกษียณอายุมาเรียนมากขึ้น   โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง1 ก่อตั้งเมื่อปี 2508  เปิดสอนจันทร์-ศุกร์  เปิดสอน 3 ช่วงเวลา คือ เช้า บ่าย ค่ำ  วิชาที่เปิดสอนประกอบด้วย สาขาวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุระกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์ สาขาวิชาเสริมสวย สาขาวิชาช่างตัดผมสุภาพบุรุษ  สาขาวิชานวดแผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  แต่ละหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียนต่างกัน ตั้งแต่ 60 ชั่วโมงไปจนถึง 400 ชั่วโมง ทุกหลักสูตรเรียนจบมีใบประกาศนียบัตรรับรอง  หลังจากเรียนจบนักเรียนส่วนใหญ่ประมาณ 75% สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้
           นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและทุนรักษาพยาบาลให้กับคณะผู้บริหารอีกด้วย

          มูลนิธิฯขอขอบคุณ  ผอ.วินัย  นิ่มอนงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1  และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี

Friday, March 08, 2019

มอบของบริจาคให้กับศูนย์เยาวชนผู้ด้อยโอกาสและพัฒนาสังคม (นางปนัดดา จันทร์อุดร)

          วันนี้ (8 มีนาคม 2562) มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล  มอบเสื้อผ้ามือสอง ของเล่น และขนม ที่ผู้บริหารและพนักงานธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคให้กับมูลนิธิฯ ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ให้กับศูนย์เยาวชนผู้ด้อยโอกาสและพัฒนาสังคม ก่อตั้งโดย นางปนัดดา จันทร์อุดร ตามที่ทางศูนย์ขอรับการสนับสนุนมายังมูลนิธิฯ  โดยศูนย์ฯ จะจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนนำเด็กๆทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม


Tuesday, March 05, 2019

มอบทุนรักษาพยาบาล ด.ญ.ชลธิชา มากน้อย และมอบทุนประกอบอาชีพคุณเพ็ญศรี ชิณวงษ์ และคุณเกตุมณี เอกวงศ์

          เมื่อวันที่ (4 มีนาคม 2562) มูลนิธิฯ เดินทางไปที่ซอยพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. เพื่อมอบทุนรักษาพยาบาลให้กับ ด.ญ.ชลธิชา มากน้อย อายุ 3 ขวบ ผู้ป่วยโรคโรคปากแห่วงเพดานโหว่ ตั้งแต่แรกเกิด สมองเล็ก พัฒนาการช้า มูลนิธิฯ มอบ 1.รถเข็นเด็กพิการ รุ่น CP  2.ผ้าอ้อมสำเร็จรูป สำหรับเด็ก จำนวน 6 ห่อ  3.นมผงเนสเล่ห์ คาเนชั่น สูตร 3 จำนวน 3 แพค รวมมูลค่า 18,141 บาท          จากนั้นเดินทางไปมอบทุนประกอบอาชีพ ที่หมู่บ้านเอื้ออาทร คลอง7/1 ถนนรังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี และซอยวัดโคก ถนนปทุมธานี สายใน จังหวัดปทุมธานี จำนวน  2 ราย ดังนี้
คุณเพ็ญศรี  ชิณวงษ์ อายุ 45 ปี ประกอบอาชีพ ขายน้ำเต้าหู้ มูลนิธิฯ มอบ 1.ถังน้ำมีฝาปิด จำนวน 1 ใบ 2.กะละมังใบใหญ่ จำนวน 1 ใบ 3.รถเข็น ขนาดเล็ก แบบ 3 ล้อตัน  4.กระทะ จำนวน 1 ใบ 5.รถเข็นใหญ่มีหลังคา 6.เครื่องผลิตน้ำเต้าหู้ รวมมูลค่า 22,518 บาท          คุณเกตุมณี  เอกวงศ์ อายุ 53 ปี ประกอบอาชีพ ขายส้มตำ มูลนิธิฯ มอบ 1.โต๊ะพับพื้นหน้าเรียบสีขาว  2.ถังน้ำแข็ง ขนาด 100ลิตร  3.ตะแกรงย่างไก่ จำนวน 2 ชิ้น  4.กระติกน้ำใบใหญ่ จำนวน 2 ใบ  5.เก้าอี้พลาสติก แบบหัวกลม จำนวน 4 ตัว  6.หม้อต้มพร้อมฝา จำนวน 2 ใบ  7.แก้วสแตนเลส ตราม้าลาย จำนวน 4 ใบ  8.ชุดจานพลาสติก จำนวน 1 ชุด  9.ชุดชามพลาสติก จำนวน 1 ชุด 10.ถาดพร้อมตะแกรง(ขนาดเล็ก) จำนวน 1 ชุด 11. ถาดพร้อมตะแกรง(ขนาดใหญ่) จำนวน 1 ชุด  12.เคาว์เตอร์ขนาดความยาว 1.2 เมตร จำนวน 1 ตัว  13.เคาว์เตอร์ขนาดความยาว  14.ตู้โชว์ 2 ชั้น จำนวน 1 ตู้  15.เตาแก๊สปิ๊กนิก จำนวน 1 ใบ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 18,435 บาท          มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ 
          มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น