Wednesday, August 28, 2019

ประชาสัมพันธ์ทุนรักษาพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ หนองจอก กรุงเทพฯ

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ หนองจอก กรุงเทพฯ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนรักษาพยาบาล ให้กับนักสังคมสงเคราะห์กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุของโรงพยาบาล โดยมีคุณรชตะ กอเซ็มมูซอ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ, คุณประไพพรรณ กรึงไกร และคุณสุจีรา หะยีอับดุลเลาะ นักสังคมสงเคราะห์ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี ได้เข้าร่วมรับฟัง โดยให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับทุนรักษาพยาบาล ทุนการศึกษาและทุนประกอบอาชีพที่มูลนิธิฯ ได้นำเสนอ ทางโรงพยาบาลมีความประสงค์จะแจ้งให้ผู้ป่วยทราบและยินดีที่เป็นตัวกลางในการประสานงานในเรื่องการขอทุนให้กับผู้ป่วยอีกด้วย
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณนักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้มูลนิธิฯ เป็นอย่างดีด้วยค่ะประชาสัมพันธ์ทุนประกอบอาชีพ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนประกอบอาชีพ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมรับฟังรายละเอียด ซึ่งโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯ (หนองจอก) มีการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาอาชีพต่างๆ แต่ละหลักสูตรมีระยะเวลาตั้งแต่ 60-200 ชั่วโมง เช่น สาขาช่างยนต์ เครื่องจักรยานยนต์ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด แก๊สรถยนต์ งานเครื่องล่างรถยนต์ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร เครื่องปรับอากาศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พิมพ์ดีดอังกฤษและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สาขางานบริการ การผลิตเห็ดเพื่อการค้า สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์งานผ้า กระโปรงสตรี สาขาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเสื้อผ้าบุรุษ สาขาตัดผมสุภาพบุรุษ สาขาเสริมสวย สาขาศิลปะประดิษฐ์ สาขาอาหารและโภชนาการ สาขานวดแผนไทยประยุกต์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น เมื่อผู้เรียนจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเรียน เพื่อใช้ประกอบการสมัครงานได้
นอกจากนี้มูลนิธิฯ ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและทุนรักษาพยาบาลให้กับผู้เข้าร่วมรับฟังด้วย
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณ คุณศรีพัชฌาย์ หันไชยเนาว์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯ (หนองจอก) และบุคลากร ที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดีTuesday, August 27, 2019

ติดตามผลทุนประกอบอาชีพ นางศศิ สวนด้วง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามผลทุนประกอบอาชีพ นางศศิพร สวนด้วง ประกอบอาชีพรับจ้างที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
ตามที่มูลนิธิฯ ได้มอบทุนประกอบอาชีพให้นางศศิพรฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เป็นรถเข็นแบบมีหลังคา, หม้อก๋วยเตี๋ยว และตู้โชว์กระจก มูลค่า 11,300 บาท มูลนิธิฯ ได้เดินทางไปที่บ้านของผู้ขอทุน ปรากฏว่าพบสามีของผู้ขอทุนนอนป่วยอยู่ และมีอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาคอยู่ในสภาพเดิม จึงได้สอบถามเพื่อนบ้าน ได้ข้อมูลว่าผู้ขอทุนออกไปทำงานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือใกล้บ้าน มูลนิธิฯ จึงเดินทางไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ พบผู้ขอทุน ได้แจ้งว่าปัจจุบันผู้ขอทุนยังได้ประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว เนื่องจากสามีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง มีนัดรักษาที่โรงพยาบาลสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทำให้ผู้ขอทุนต้องทำงานประจำ เพื่อให้มีรายได้ที่แน่นอน ทั้งนี้ผู้ขอทุนแจ้งว่าหลังจากนี้สามีจะมีนัดรักษาที่โรงพยาบาลบ่อยขึ้น ผู้ขอทุนจำเป็นต้องลางานบ่อยครั้ง เพื่อพาสามีไปโรงพยาบาล ดังนั้นผู้ขอทุนจะลาออกจากงาน เพื่อเริ่มขายก๋วยเตี๋ยว เพื่อจะได้มีเวลาดูแลสามี และเดินทางไปโรงพยาบาลได้สะดวกขึ้น โดยผู้ขอทุนจะเริ่มขายก๋วยเตี๋ยวในเดือนพฤศจิกายน 2562
ส่งของบริจาคเสื้อผ้ามือสอง แฟ้มเอกสาร และหนังสือสื่อการเรียน

เมื่อวันที่ 20-26 สิงหาคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้จัดส่งของบริจาค เสื้อผ้ามือสอง แฟ้มเอกสาร และหนังสือสื่อการเรียน ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี, ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี, โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี, โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด, โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนบ้านโนนพันชาติ จังหวัดขอนแก่น เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนและโรงเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป
Monday, August 26, 2019

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ นางสาวสุปรียา วิชิตนาค

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่หมู่บ้านบัวทอง 4 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพของนางสาวสุปรียา วิชิตนาค อายุ 54 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างซักรีด ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเช่าทาวเฮ้าส์ชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ อาศัยอยู่กับพี่สาว อายุ 55 ปี อาชีพขับรถแท็กซี่ ผู้ขอทุนเคยประกอบอาชีพขายปลาหมึกย่างและข้าวโพดต้ม เป็นระยะเวลา 1 ปี ต่อมาผู้ขอทุนป่วยมีโรคประจำตัวไทรอยด์เป็นพิษ กระดูกพรุน และตาพร่ามัว ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ ปัจจุบันผู้ขอทุนมีสุขภาพดีขึ้น สามารถทำงานได้ และร้านซักรีดมีลูกค้าน้อย จึงต้องการประกอบอาชีพขายหมูปิ้ง เพื่อหารายได้ แต่ขาดแคลนทุนในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ผู้ขอทุนได้ขอรับบริจาค รถเข็น, ถาดสแตนเลส, กระติกข้าวเหนียว, ชุดหม้อนึ่งข้าวเหนียว, เตาย่างแบบไม่มีควัน, ถังแก๊ส, ถังแช่ของสด และทุนจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อใช้ขายหมูปิ้งที่ตลาดนัดใกล้บ้าน
สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี เพื่อสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล ซึ่งผู้ขอรับทุนเข้ารับการรักษาเนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนประสานงากับรถจักรยานยนต์ที่ขี่ย้อนศรมาได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่งผลให้สมองได้รับการกระทบกระเทือน ทั้งนี้จากการรักษามีค่าใช่จ่ายส่วนเกินนอกเหนือสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท) ซึ่งผู้ขอรับทุนต้องชำระเอง เป็นเงินจำนวน 46,570 บาท เนื่องจากครอบครัวไม่สามารถหาทุนทรัพย์มาชำระค่าใช่จ่ายส่วนเกินนี้ได้ จึงต้องการขอรับบริจาคทุนรักษาพยาบาลจากมูลนิธิฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ขอทุน

Thursday, August 22, 2019

มอบทุนรักษาพยาบาล

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณ ดร.ขนิษฐา บูรณพันศักดิ์ หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ดำเนินการมอบแผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 15 กล่อง เป็นเงิน 7,650 บาท ให้กับผู้ขอรับทุนที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ได้รับมอบต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนรักษาพยาบาลที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีต่อไป

Wednesday, August 21, 2019

มอบของบริจาคให้กับศูนย์เยาวชนผู้ด้อยโอกาสและพัฒนาสังคม (ปนัดดา จันทร์อุดร)

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้มอบคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องเล่นวีซีดี และของเล่นเด็ก ให้กับศูนย์เยาวชนผู้ด้อยโอกาสและพัฒนาสังคม (ปนัดดา จันทร์อุดร) ตามที่ทางศูนย์ฯ ขอรับการสนับสนุนมายังมูลนิธิฯ เพื่อเป็นสื่อพัฒนาการเรียนรู้และได้นำไปส่งมอบให้กับผู้ยากไร้ในชุมชน


Monday, August 19, 2019

มอบทุนรักษาพยาบาล

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณนายแพทย์กำพล พฤกษาอุดมชัย และคุณศุภรัตนา สุนทรารักษ์ นักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ดำเนินการมอบทุนรักษาพยาบาลจำนวน 1,500 บาท เพื่อเป็นค่าเดินทางไปพบแพทย์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับผู้ขอรับทุนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ลิ้น ระยะที่ 2 (Tongue Cancer Stage 2) โดยแพทย์ให้ความเห็นว่าควรได้รับการรักษากับแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็ง จึงต้องส่งต่อการรักษาไปที่โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ แต่เนื่องจากผู้ขอทุนไม่ได้ทำงาน จึงไม่มีรายได้ ทำให้ผู้ขอทุนขาดทุนทรัพย์สำหรับเป็นค่าเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี ทั้งนี้มูลนิธิฯ จึงได้มอบทุนรักษาพยาบาลดังกล่าวให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

Friday, August 16, 2019

ประชาสัมพันธ์ทุนรักษาพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ หนองแขม กรุงเทพฯ

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ หนองแขม กรุงเทพฯ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนรักษาพยาบาล ให้กับผู้บริหารของโรงพยาบาล โดยมีนายแพทย์กมล ศรีจันทึก รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์, แพทย์หญิงจรรยา เจนประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน, คุณวราภรณ์ ปรีดาวัฒน์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และคุณรัชนีภรณ์ น้อยวิจิตร เลขานุการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ ได้เข้าร่วมรับฟัง โดยให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับทุนรักษาพยาบาล ทุนการศึกษาและทุนประกอบอาชีพที่มูลนิธิฯ ได้นำเสนอ ทางโรงพยาบาลมีความประสงค์จะแจ้งให้ผู้ป่วยทราบและยินดีที่เป็นตัวกลางในการประสานงานในเรื่องการขอทุนให้กับผู้ป่วยอีกด้วย
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้บริหารของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้มูลนิธิฯ เป็นอย่างดีด้วยค่ะ
ประชาสัมพันธ์ทุนประกอบอาชีพโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุปถัมภ์)

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุปถัมภ์) เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนประกอบอาชีพ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมรับฟังรายละเอียด ซึ่งโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯ (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) มีการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาอาชีพต่างๆ แต่ละหลักสูตรมีระยะเวลาตั้งแต่ 60-200 ชั่วโมง เช่น ช่างเครื่องเสียง-วิทยุ เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรยานยนต์ ช่างเครื่องเสียง เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกอาคาร คอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน พิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี  การตัดเย็บเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม ขนมอบ อุตสาหกรรมเสื้อผ้ายืด ตัดผมสุภาพบุรุษ แต่งผมสตรี แต่งหน้า-เกล้าผม-แต่งเล็บ การทำตัวเรือนรูปพรรณและเครื่องประดับ การเจียระไนพลอย การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ เป็นต้น เมื่อผู้เรียนจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเรียน เพื่อใช้ประกอบการสมัครงานได้
นอกจากนี้มูลนิธิฯ ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและทุนรักษาพยาบาลให้กับผู้เข้าร่วมรับฟังด้วย
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณ คุณฐิติยาพร ถ้วยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯ (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) และบุคลากร ที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดีประชาสัมพันธ์ทุนประกอบอาชีพโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนประกอบอาชีพ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมรับฟังรายละเอียด ซึ่งโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯ (อาทร สังขะวัฒนะ) มีการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาอาชีพต่างๆ แต่ละหลักสูตรมีระยะเวลาตั้งแต่ 60-200 ชั่วโมง เช่น ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์ เครื่องยนต์แก๊สโซลีน จักรยานยนต์ (ไฟฟ้า รองรับน้ำหนัก และห้ามล้อจักรยานยนต์) เครื่องปรับอากาศ เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสาย ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร การใช้งานโมบายเทคโนโลยี สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี ขนมอบ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าบุรุษ งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม เสื้อผ้าเพื่อการค้า งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม แต่งผมสตรี บาติก นวดไทยเพื่อสุขภาพ อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น เมื่อผู้เรียนจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเรียน เพื่อใช้ประกอบการสมัครงานได้
นอกจากนี้มูลนิธิฯ ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและทุนรักษาพยาบาลให้กับผู้เข้าร่วมรับฟังด้วย
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณ คุณวิไลพร เสาวภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯ (อาทร สังขะวัฒนะ) และบุคลากร ที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี

Wednesday, August 14, 2019

มอบทุนประกอบอาชีพ นางกานดา สายสากล

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่ศูนย์อาหารอิสลามอัลมาดินะห์ สถานีรถไฟฟ้าหัวหมาก
เพื่อมอบทุนประกอบอาชีพให้นางกานดา สายสากล อายุ 48 ปี ประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว เย็นตาโฟ โดยมูลนิธิฯ ได้มอบ ตู้โชว์อาหาร และเตาแก๊ส 2 หัว พร้อมสายเชื่อมครบชุด รวมมูลค่า 4,560 บาท
มอบโดย คุณธรรมนิตย์ เบญจาภิบาล ผู้จัดการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
Tuesday, August 13, 2019

มอบทุนรักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่งานสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพฯ เพื่อมอบทุนรักษาพยาบาล จำนวน 2 ราย ตามรายละเอียดดังนี้
1.ผู้ขอรับทุนป่วยเป็นโรคสมาธิสั้น ไม่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องได้ เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิฯ ได้มอบทุนรักษาพยาบาล เป็นจำนวนเงิน 4,800 บาท เพื่อเป็นค่าเดินทางไป-กลับโรงพยาบาล
2.ผู้ขอรับทุนถูกรถจักรยานยนต์ชน ทำให้ตับและท่อน้ำดีได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง ซึ่งจากการรักษาทำให้มีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ส่วนเกินจากสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งมูลนิธิฯ ได้มอบเงินสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนเกินดังกล่าวให้กับโรงพยาบาลเพื่อเป็นทุนรักษาพยาบาลของผู้ขอทุน เป็นจำนวนเงิน 29,452.50 บาท
นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังได้มอบของใช้อุปโภคบริโภคแก่ผู้ขอทุนทั้งสองรายอีกด้วย
มอบโดย คุณธรรมนิตย์ เบญจาภิบาล ผู้จัดการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนรักษาพยาบาลที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีต่อไป

Friday, August 09, 2019

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน 2562
และหลังจากการประชุม มูลนิธิฯ ได้รับมอบเงินบริจาคจากคุณสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เป็นจำนวน 25,000,000 บาท และ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร เป็นจำนวน 1,000,000 บาท โดยมีคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ มูลนิธิฯ จะนำเงินบริจาคดังกล่าวไปสนับสนุนกิจกรรมหลัก ได้แก่ ทุนการศึกษา ทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ต่อไป
มูลนิธิฯ ใคร่ขอขอบพระคุณกลุ่มธนาคารทิสโก้ และดร.สุวรรณ วลัยเสถียร เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ด้วยดีตลอดมา