Monday, September 30, 2019

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารในกลุ่มธนาคารทิสโก้

เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารในกลุ่มธนาคารทิสโก้ ที่ได้ทำงานเป็นเวลาหลายปี ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ มาโดยตลอดนะคะ
Friday, September 20, 2019

อวยพรวันคล้ายวันเกิด คุณปลิว มังกรกนก และคุณสุทัศน์ เรืองมานะมงคล

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิด คุณปลิว มังกรกนก รองประธานมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล และคุณสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงบันดาลให้คุณปลิวและคุณสุทัศน์มีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทั้งปวงFriday, September 13, 2019

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ นางสาวสมปอง พลธรรม และนางสาวสุภาพร รัตนสิริอมร

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 2 ราย รายละเอียดดังนี้
1. นางสาวสมปอง พลธรรม อายุ 45 ปี ประกอบอาชีพขายข้าวเหนียวไก่ทอด อาศัยอยู่ที่ซอยรามอินทรา 39 เขตบางเขน กรุงเทพฯ กับสามี อายุ 52 ปี อาชีพขายไก่ทอดและขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง มีบุตร 2 คน คนที่ 1 อายุ 16 ปี พิการทางการเคลื่อนไหวและสติปัญญา ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ คนที่ 2 อายุ 8 ปี กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ปัจจุบันผู้ขอทุนประกอบอาชีพขายข้าวเหนียวไก่ทอด มาแล้ว 5 ปี อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่เริ่มเก่าและชำรุด ผู้ขอทุนไม่มีทุนเพียงพอในการจัดซื้อใหม่ เนื่องจากมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตร 2 คน จึงต้องการขอรับบริจาคทุนประกอบอาชีพเป็น รถเข็น เตาแก๊สครบชุด ตู้กระจก กระติก โต๊ะพับ เก้าอี้ กระทะ กะละมัง ถาด ตัวหนีบ กระชอน กล่องพลาสติก และหวดนึ่งข้าว เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ใช้งานอยู่และเพิ่มปริมาณการขายให้มากขึ้น
 2. นางสาวสุภาพร รัตนสิริอมร อายุ 42 ปี ประกอบอาชีพเย็บซ่อมแซมเสื้อผ้า อาศัยอยู่ที่ถนนเจริญเวียง เขตบางรัก กรุงเทพฯ กับสามี อายุ 42 ปี อาชีพพนักงานขับรถบริษัทเอกชน และบุตรอายุ 9 ปี กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้ขอทุนได้จบหลักสูตรการเรียนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯ (บางรัก) แล้วได้เปิดร้านรับเย็บซ่อมแซมเสื้อผ้าที่บริเวณบ้านของตนเอง เนื่องจากจักรเย็บผ้าที่ใช้งานอยู่ สามารถเย็บผ้าได้จำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และผู้ขอทุนไม่มีทุนเพียงพอในการจัดซื้อจักรเย็บผ้าหลังใหม่ ผู้ขอทุนจึงต้องการขอรับบริจาคทุนประกอบอาชีพเป็น จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม เพื่อใช้เย็บผ้าได้ในจำนวนที่มากขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 
สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้เดินทางไปที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล เนื่องจากผู้ขอรับทุนป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 โดยแพทย์มีแนวทางการรักษาให้ผู้ขอทุนฉีดอินซูลิน วันละ 4-5 ครั้ง ควบคู่กับการควบคุมอาหาร และจำเป็นต้องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด วันละ 3 ครั้ง ทั้งนี้งานสังคมสงเคราะห์ฯ อนุเคราะห์ให้ยืมเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดแล้ว ส่วนแผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดผู้ขอรับทุนต้องจัดหาซื้อเอง ทั้งนี้ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย จึงต้องการขอรับบริจาคแผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว


มอบทุนรักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กรุงเทพฯ เพื่อมอบทุนรักษาพยาบาล ให้ผู้ขอรับทุน ซึ่งป่วยด้วยโรคข้อเข่าเสื่อม เข้ารับการผ่าตัดดามเหล็กที่หัวเข่าด้านขวา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินนอกเหนือสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำนวน 7,128.50 บาท โดยมูลนิธิฯ ได้มอบทุนรักษาพยาบาลเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์และอวัยวะเทียม นอกเหนือสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำนวน 7,128.50 บาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว
มอบโดยคุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนรักษาพยาบาลที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีต่อไป

Monday, September 09, 2019

น้องๆ ปี 1 จากคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บริจาคเงินให้มูลนิธิฯ

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณน้องๆ ปี 1 จากคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ที่ได้รวบรวมเงินจากการรับบริจาคจากประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นกิจกรรรมส่วนหนึ่งของคณะ มาบริจาคให้มูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เป็นจำนวน 10,500 บาท โดยมีคุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ และคุณธรรมนิตย์ เบญจาภิบาล ผู้จัดการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งมูลนิธิฯ จะนำเงินบริจาคดังกล่าวไปสนับสนุนกิจกรรมหลัก ได้แก่ ทุนการศึกษา ทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ต่อไป
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณในน้ำใจอันดีงามของน้อง ๆ ด้วยครับ

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ นางสาวขวัญจิต แซ่เอี้ย, นางสาวนวลนภา แดงเปล่ง และนางประนอม สิริภูบาล

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่ ซอยดำรงลัทธพิพัฒน์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3 ราย รายละเอียดดังนี้
1. นางสาวขวัญจิต แซ่เอี้ย อายุ 45 ปี อาชีพขายน้ำสมุนไพร เป็นโรคโปลิโอ ขาพิการเดินได้ไม่ปกติ อาศัยอยู่กับสามี อายุ 42 ปี อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย และบุตร อายุ 9 ปี พักการศึกษาเนื่องจากป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านปูนชั้นเดียว ปัจจุบันผู้ขอทุนขายน้ำสมุนไพร มาแล้ว 5 ปี บริเวณหน้าบ้านของตนเอง และตลาดนัดใกล้บ้านเป็นบางครั้ง เนื่องจากต้องดูแลบุตรที่ป่วยอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ผู้ขอทุนขอรับบริจาคทุนประกอบอาชีพเป็น ถังน้ำแข็ง, กล่องโฟม, เหยือกน้ำ, โต๊ะพับ, กระบวยตักน้ำ, ถาดกลม, รถเข็น, เก้าอี้ และร่ม เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่มีสภาพเก่าผุพัง ไม่เพียงพอต่อการผลิต และผู้ขอทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของบุตร ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่

 2. นางสาวนวลนภา แดงเปล่ง อายุ 46 ปี อาชีพขายข้าวราดแกง อาศัยอยู่กับสามี อายุ 51 ปี อาชีพพนักงานบริษัท มีบุตร 2 คน คนที่ 1 อายุ 20 ปี กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คนที่ 2 กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้ขอทุนต้องดูแลหลาน (ลูกของน้องสาว) 2 คน คนที่ 1 อายุ 17 ปี กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 คนที่ 2 อายุ11 ปี กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านปูนชั้นเดียว และเช่าร้านขายข้าวราดแกง ปัจจุบันผู้ขอทุนขายข้าวราดแกง มาแล้ว 5 ปี ทั้งนี้ผู้ขอทุนต้องการรับบริจาคทุนประกอบอาชีพเป็น หม้อก๋วยเตี๋ยว, เตาแก๊สพร้อมขาตั้งครบชุด, โต๊ะพับ, เก้าอี้ และร่ม เนื่องจากผู้ขอทุนมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของครอบครัวและค่าใช้จ่ายในการเรียนของบุตรหลาน จึงต้องการขายก๋วยเตี๋ยว เพื่อหารายได้เพิ่มและลูกค้าสามารถรับประทานอาหารที่ร้านได้ 3. นางประนอม สิริภูบาล อายุ 53 ปี อาชีพขายข้าวแกง แยกทางกับสามี มีบุตร 2 คน คนที่ 1 อายุ 18 ปี กำลังศึกษาระดับ ปวส.1 และคนที่ 2 อายุ 15 ปี กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นห้องเช่า แฟลตการแคหะแห่งชาติ คลองเตย ปัจจุบันผู้ขอทุนขายข้าวแกง มาแล้ว 28 ปี บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อพระประแดง คลองเตย ทั้งนี้ผู้ขอทุนต้องการขอรับบริจาคทุนประกอบอาชีพเป็น รถเข็น, หม้อ, หม้อซึ้งนึ่ง, ถาดแสตนเลส, เครื่องปั่นอาหาร, และเงินทุนสำหรับซื้อวัตถุดิบ เนื่องจากผู้ขอทุนเป็นเสาหลักของครอบครัว ต้องหารายได้เพียงผู้เดียว ไม่มีทุนเพียงพอที่จะซื้ออุปกรณ์ประกอบอาชีพเพิ่ม มีหนี้สินที่กู้ยืมมา และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียนของบุตร 2 คนด้วย
Friday, September 06, 2019

สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กรุงเทพฯ เพื่อสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล ผู้ขอรับทุนป่วยด้วยโรคข้อเข่าเสื่อม ต้องเข้ารับการผ่าตัด เพื่อนำเหล็กไปดามที่ข้อเข่า โดยมีค่ารักษาพยาบาล ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์และอวัยวะเทียม นอกเหนือสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท ซึ่งผู้ขอรับทุนและครอบครัวไม่สามารถชำระเองได้ จึงต้องการขอรับบริจาคทุนรักษาพยาบาลเป็นค่าส่วนเกินนอกเหนือสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท


สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ นางสุชาดา ชำนาญฤทธิ์

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่ชุมชนซอยพระเจน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ นางสุชาดา ชำนาญฤทธิ์ อายุ 37 ปี ประกอบอาชีพขายกาแฟโบราณ มีสามี อายุ 55 ปี ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง มีบุตร 2 คน คนที่ 1 อายุ 17 ปี ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคนที่ 2 อายุ 5 ปี ศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 1 ผู้ขอทุนมีประสบการณ์การขายกาแฟโบราณมาแล้ว 10 ปี ทั้งนี้ผู้ขอทุนมีค่าใช้จ่ายดูแลเลี้ยงบุตรวัยเรียน 2 คน ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัว และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ในการขายกาแฟโบราณ จึงต้องการขอรับบริจาคทุนประกอบอาชีพเป็น รถเข็นแบบมีหลังคา ชุดหม้อต้มกาแฟ และเตาแก๊สพร้อมชุด เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่มีสภาพเก่าและช่วยเพิ่มปริมาณการขายได้
Thursday, September 05, 2019

สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ เพื่อสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล ผู้ขอรับทุนป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 โดยแพทย์มีแนวทางการรักษาให้ฉีดอินซูลิน วันละ 3 ครั้ง (เช้า,เย็น,ก่อนนอน) ควบคู่กับการควบคุมอาหาร และจำเป็นต้องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดทุกครั้งก่อนฉีดอินซูลิน ทั้งนี้งานสังคมสงเคราะห์ฯ อนุเคราะห์ให้ยืมเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดแล้ว ส่วนแผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดผู้ขอรับทุนต้องจัดหาซื้อเอง เนื่องจากครอบครัวไม่สามารถการจัดหาแผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลเองได้ จึงต้องการขอรับบริจาคแผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว

ประชาสัมพันธ์ทุนประกอบอาชีพ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนประกอบอาชีพ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมรับฟังรายละเอียด ซึ่งโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯ (ม้วน บำรุงศิลป์) มีการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาอาชีพต่างๆ แต่ละหลักสูตรมีระยะเวลาตั้งแต่ 48-200 ชั่วโมง เช่น สาขาช่างยนต์ เครื่องจักรยานยนต์ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง เครื่องปรับอากาศ เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ สาขาภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ ภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ เสื้อผ้าสตรี สาขาตัดผมสุภาพบุรุษ สาขาเสริมสวย สาขาอาหารและโภชนาการ สาขาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม สาขานวดแผนไทยประยุกต์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น ซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น เป็นต้น เมื่อผู้เรียนจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเรียน เพื่อใช้ประกอบการสมัครงานได้
นอกจากนี้มูลนิธิฯ ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและทุนรักษาพยาบาลให้กับผู้เข้าร่วมรับฟังด้วย
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณ คุณณรงค์ ห่วงไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯ (ม้วน บำรุงศิลป์), ว่าที่ร้อยตรีเจด็จชัย ไตรพิษ รองผู้อำนวยการ และบุคลากร ที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี