Thursday, October 17, 2019

ขอขอบคุณ คุณยลดา พิสัชชนาการ

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ต้องขอขอบคุณ คุณยลดา พิสัชชนาการ ผู้ได้รับทุนประกอบอาชีพจากมูลนิธิฯ ไปเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ได้ร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิฯ เพื่อนำไปช่วยผู้ยากไร้ท่านอื่นต่อไป


Wednesday, October 16, 2019

มอบทุนรักษาพยาบาล

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณนายแพทย์พิสิฐ พรหมคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และบุคลากรโรงพยาบาล เนื่องจากเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ดำเนินการมอบทุนรักษาพยาบาลเป็นรถเข็นไฟฟ้า มูลค่า 29,500 บาท ให้กับผู้ขอรับทุน เนื่องจากป่วยเป็นโรคอัมพาต จากการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทั้งนี้ครอบครัวมีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอในการจัดซื้อรถเข็น มูลนิธิฯ จึงได้มอบทุนรักษาพยาบาลดังกล่าวให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนรักษาพยาบาลที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีต่อไป

Wednesday, October 09, 2019

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ นางบังอร โกมินทร์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่ ซอยดำรงลัทธพิพัฒน์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ นางบังอร โกมินทร์ อายุ 53 ปี ประกอบอาชีพขายส้มตำ อาหารอีสาน อาศัยอยู่กับสามี อายุ 53 ปี ประกอบอาชีพขายของมือสอง และบุตรสาว อายุ 22 ปี ประกอบอาชีพรับจ้าง ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น สภาพเก่า ผู้ขอทุนประกอบอาชีพขายส้มตำ อาหารอีสาน ที่บริเวณหน้าบ้านและตลาดนัดใกล้บ้าน เป็นระยะเวลา 20 ปีแล้ว เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่มีสภาพเก่า ผู้ขอทุนมีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ จึงต้องการขอรับบริจาคทุนประกอบอาชีพเป็น รถเข็น, ตู้โชว์อาหาร, โต๊ะพับ, เก้าอี้, ถาด, ครก, ช้อนส้อม และจาน เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน และเพิ่มปริมาณการขายให้มากขึ้นด้วย


มอบทุนประกอบอาชีพ นางสุชาดา ชำนาญฤทธิ์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่ชุมชนซอยพระเจน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อมอบทุนประกอบอาชีพให้นางสุชาดา ชำนาญฤทธิ์ อายุ 37 ปี ประกอบอาชีพขายกาแฟโบราณ มูลนิธิฯ ได้มอบ รถเข็นแบบมีหลังคา, หม้อกาแฟไร้สารตะกั่ว, กาน้ำชงกาแฟ, ถังแก๊สพร้อมชุดเตาแก๊สและขาตั้ง รวมมูลค่า 10,550 บาท 
มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Tuesday, October 08, 2019

มอบทุนประกอบอาชีพ นางสาวขวัญจิต แซ่เอี้ย, นางสาวนวลนภา แดงเปล่ง และนางประนอม สิริภูบาล

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่ ซอยดำรงลัทธพิพัฒน์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อมอบทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3 ราย รายละเอียดดังนี้
1. นางสาวขวัญจิต แซ่เอี้ย อายุ 45 ปี อาชีพขายน้ำสมุนไพร มูลนิธิฯ ได้มอบทุนประกอบอาชีพเป็น รถเข็น, ถังน้ำแข็ง, โต๊ะพับ, เก้าอี้พลาสติก, เตาแก๊สพร้อมขาตั้งและที่บังลม, หม้อกาแฟไร้สารตะกั่ว, หม้อต้ม, ร่มพร้อมขาตั้ง, เหยือกตวง, โหลแก้ว, กระบวยตักน้ำ, จานกลม, เครื่องปั่นเมล็ดกาแฟ, น้ำหวานเฮลซ์บลูบอย, ครีมพร่องไขมัน, นมข้นหวาน, น้ำตาลทรายแดง, น้ำตาลทรายขาว, ผงกาแฟโบราณ, ผงกาแฟสด, ผงอาราบิก้า, ผงชาเขียว, ผงชาแดง, ผงโกโก้, กระเจี๊ยบแห้ง, ลำใยอบแห้ง, เม็ดกรวด, เก็กฮวย, ขวดพลาสติก, หลอด และถุงพลาสติก รวมมูลค่า 14,633 บาท

 2. นางสาวนวลนภา แดงเปล่ง อายุ 46 ปี อาชีพขายข้าวราดแกง มูลนิธิฯ ได้มอบทุนประกอบอาชีพเป็น โต๊ะพับ, หม้อก๋วยเตี๋ยวไร้สารตะกั่ว, เตาแก๊สพร้อมขาตั้ง และเก้าอี้พลาสติก รวมมูลค่า 6,450 บาท

3. นางประนอม สิริภูบาล อายุ 53 ปี อาชีพขายกับข้าว มูลนิธิฯ ได้มอบทุนประกอบอาชีพเป็น รถเข็น, หม้อต้ม, ถาดสแตนเลส, ซึ้งนึ่ง, เครื่องบดสับไฟฟ้า และเงินลงทุนซื้อของสด รวมมูลค่า 9,440 บาท
มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


Thursday, October 03, 2019

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพนางบุบผา ชิตประไพ และนางสาวสุนีย์ ศรีสุทัสน์

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ ตามรายละเอียดดังนี้
1. นางบุบผา ชิตประไพ อายุ 77 ปี ประกอบอาชีพขายกล้วยปิ้ง อาศัยอยู่ที่ซอยเพชรเกษม 110 เขตหนองแขม กรุงเทพฯ สามีเสียชีวิตแล้ว ปัจจุบันอาศัยอยู่กับหลาน 2 คน คนที่ 1 อายุ 13 ปี ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และคนที่ 2 อายุ 11 ปี ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านครึ่งไม่ครึ่งปูน สภาพเก่า โดยผู้ขอทุนเป็นเสาหลักของครอบครัว ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และดูแลเลี้ยงดูหลานทั้ง 2 คน ที่เป็นโรคสมาธิสั้นด้วย ซึ่งต้องเข้ารับการรักษาตามนัดอย่างสม่ำเสมอ ผู้ขอทุนประกอบอาชีพขายกล้วยปิ้ง เป็นระยะเวลา 20 ปีแล้ว เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งานอยู่มีสภาพเก่า และไม่มีทุนทรัพย์ในการจัดซื้อใหม่ ผู้ขอทุนจึงต้องการขอรัับบริจาคทุนประกอบอาชีพเป็น รถเข็นแบบไม่มีหลังคา สังกะสีสำหรับซ่อมหลังคาเพิงที่รั่ว และร่มแม่ค้า เพื่อทดแทนอุปกรณ์เครื่องมือเดิมที่มีอยู่ปัจจุบัน
 2. นางสาวสุนีย์ ศรีสุทัสน์ อายุ 61 ปี ประกอบอาชีพเย็บซ่อมแซมเสื้อผ้า อาศัยอยู่ที่ซอยบางแค 1 เขตบางแค กรุงเทพฯ ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว สภาพมั่นคง อาศัยอยู่เพียงผู้เดียว โดยผู้ขอทุนได้ผ่านการเรียนหลักสูตรการเย็บเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม เป็นเวลา 400 ชั่วโมง จากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุปถัมภ์) และประกอบอาชีพเย็บซ่อมแซมเสื้อผ้า เป็นระยะเวลา 3 เดือนแล้ว เนื่องจากจักรเย็บผ้าที่ใช้งานอยู่ที่บ้าน มีสภาพเก่า ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ผู้ขอทุนต้องนำเสื้อผ้าของลูกค้า ไปเย็บซ่อมแซมที่โรงเรียนฝึกอาชีพฯ ด้วย ผู้ขอทุนจึงต้องการขอรับบริจาคทุนประกอบอาชีพเป็นจักรเย็บผ้า เพื่อใช้งานเย็บซ่อมแซมเสื้อผ้าแทนจักรเย็บผ้าหลังเดิมที่มีอยู่ที่บ้าน
สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ เพื่อสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล เนื่องจากผู้ขอรับทุนป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิตนเอง (SLE) ซึ่งโรงพยาบาลที่ต่างจังหวัดไม่สามารถให้การรักษาได้ จึงต้องส่งต่อการรักษาไปยังแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ และจำเป็นต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากการเดินทางต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง และครอบครัวมีรายได้น้อย ทำให้ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบแพทย์ตามนัดได้ ทำให้ผู้ขอทุนไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้นักสังคมสงเคราะห์จึงได้ประสานขอทุนรักษาพยาบาล เพื่อเป็นค่าเดินทางให้ผู้ขอทุนมาพบแพทย์ตามนัดอย่างต่อเนื่องและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท