Wednesday, September 30, 2020

มอบทุนรักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง กรุงเทพฯ

วันที่ 30 กันยายน 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อมอบทุนรักษาพยาบาล ที่ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรุงเทพฯ โดยผู้ขอรับทุน อายุ 62 ปี ป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 ซึ่งไตไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้เอง ผู้ขอรับทุนจะต้องล้างไตผ่านทางช่องท้องทุกวัน วันละ 4 ครั้ง และต้องเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจรักษาต่อเนื่อง ซึ่งผู้ขอรับทุนมีรายได้จากการขับรถยนต์โดยสารสาธารณะรับจ้างในเวลากลางคืนเท่านั้น เพราะในเวลากลางวันจะต้องล้างไต ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดแผลและค่าเดินทางไป-กลับโรงพยาบาล ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้มอบทุนรักษาพยาบาลเป็น ชุดอุปกรณ์ทำแผลชนิดปลอดเชื้อ, พลาสเตอร์กันน้ำ, แผ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดอุปกรณ์ทำแผล 3M, เบตาดีนสำหรับทำแผล และค่าเดินทางไป-กลับโรงพยาบาล รวมมูลค่า 16,185.79 บาท โดยได้แบ่งการมอบทุนเป็น 2 ครั้ง และจะมอบครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายน 2564 เพื่อให้ผู้ขอรับทุนได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีต่อไป

มอบทุนประกอบอาชีพ คุณดวงตา หงษ์นาค

วันที่ 30 กันยายน 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ เพื่อมอบทุนประกอบอาชีพ คุณดวงตา หงษ์นาค อาชีพรับจ้างเย็บผ้าม่าน โดยผู้ขอรับทุนต้องการรับงานเย็บผ้าม่านจากบริษัทมาทำเองที่บ้าน ในช่วงเวลาหลังจากเลิกงาน เพื่อเพิ่มรายได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรที่มีความพิการ ผู้ขอรับทุนไม่มีจักรเย็บผ้าเป็นของตนเอง และมีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้มอบทุนประกอบอาชีพเป็น จักรเย็บผ้า และจักรโพ้ง รวมมูลค่า 28,000 บาท เพื่อให้ใช้งานหารายได้ดูแลครอบครัวต่อไป
มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอรับทุนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มอบทุนประกอบอาชีพ คุณสมลักษณ์ พรมสนาม

วันที่ 30 กันยายน 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เพื่อมอบทุนประกอบอาชีพ คุณสมลักษณ์ พรมสนาม อาชีพขายไก่ทอด, ปลาทอด, หมูทอด และข้าวเหนียว ที่บริเวณปากซอยหน้าบ้าน เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันมีสภาพเก่าและชำรุด ผู้ขอรับทุนเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยพิการในครอบครัว 2 คน ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้มอบทุนประกอบอาชีพเป็น ตู้กระจก, หม้อหุงข้าว, โต๊ะพับ, เก้าอี้, กระติกน้ำ, ถังน้ำแข็ง และร่มที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารทิสโก้ รวมมูลค่า 6,680 บาท เพื่อให้ใช้ทดแทนอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันให้มีสภาพที่ดีขึ้นและมีรายได้เพียงพอในการดูแลครอบครัวต่อไป
มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอรับทุนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Tuesday, September 29, 2020

แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับของที่ระลึกกลุ่มธนาคารทิสโก้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับของที่ระลึกกลุ่มธนาคารทิสโก้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ที่ได้ทำงานเป็นเวลาหลายปี ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ มาโดยตลอดนะคะ

Monday, September 21, 2020

อวยพรวันคล้ายวันเกิด คุณปลิว มังกรกนก และคุณสุทัศน์ เรืองมานะมงคล

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิด คุณปลิว มังกรกนก รองประธานมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล และคุณสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงบันดาลให้คุณปลิวและคุณสุทัศน์มีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทั้งปวง

Thursday, September 10, 2020

มอบทุนรักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคกระดูกต้นคอทับเส้นประสาท จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 10 กันยายน 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อมอบทุนรักษาพยาบาล ที่ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้ขอรับทุน อายุ 44 ปี ป่วยด้วยโรคกระดูกต้นคอทับเส้นประสาท ทำให้มีอาการอ่อนแรงข้างขวา และได้รับการผ่าตัดแก้ไขกระดูกต้นคอทับเส้นประสาทแล้ว มีความจำเป็นต้องได้รับทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผู้ขอรับทุนต้องเดินทางไปทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาล ซึ่งครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยและค่าเดินทางไป-กลับโรงพยาบาล อีกทั้งผู้ขอรับทุนต้องส่งเสียบุตรในวัยเรียนด้วย ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้มอบทุนรักษาพยาบาลเป็นผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ และค่าเดินทางไป-กลับโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ขอรับทุนได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมมูลค่า 23,760 บาท โดยได้แบ่งการมอบทุนเป็น 2 ครั้ง และจะมอบครั้งที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีต่อไป

สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง กรุงเทพฯ

วันที่ 10 กันยายน 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล ที่ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรุงเทพฯ โดยผู้ขอรับทุน อายุ 62 ปี ป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 ซึ่งไตไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้เอง จำเป็นต้องได้รับการเจาะหน้าท้อง เพื่อทำการล้างไตผ่านทางหน้าท้อง ผู้ขอรับทุนจะต้องล้างไตผ่านทางช่องท้องทุกวัน วันละ 4 ครั้ง โดยจะต้องรักษาความสะอาดอย่างมาก เพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ชุดอุปกรณ์ทำแผลเป็นจำนวนมาก และต้องเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจรักษาต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้ขอรับทุนมีรายได้จากการขับรถยนต์โดยสารสาธารณะรับจ้างในเวลากลางคืนเท่านั้น เพราะในเวลากลางวันจะต้องล้างไต ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวและค่าเดินทางไป-กลับโรงพยาบาล จึงต้องการขอรับทุนรักษาพยาบาลเป็นชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดแผล และค่าเดินทางไป-กลับโรงพยาบาล เพื่อให้ได้รับการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง

สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล ผู้ป่วยด้วยภาวะมีน้ำในโพรงสมอง กรุงเทพฯ

วันที่ 10 กันยายน 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่เขตบางเขน กรุงเทพฯ เพื่อสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล ที่ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรุงเทพฯ โดยผู้ขอรับทุน อายุ 1 ปี มีความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด มีน้ำในโพรงสมอง โดยเข้ารับการผ่าตัดรักษาเรียบร้อยแล้ว และผู้ขอรับทุนมีความจำเป็นต้องได้รับนมสูตรที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสมองของผู้ขอรับทุน ทั้งนี้ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดซื้อนมผงและเครื่องใช้ในการดูแลเด็ก จึงต้องการขอรับทุนรักษาพยาบาลเป็น นมผงสำหรับเด็ก และผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก เพื่อให้ผู้ขอรับทุนได้รับการดูแลส่งเสริมพัฒนาการที่ดีขึ้น

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ คุณดวงตา หงษ์นาค

วันที่ 10 กันยายน 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ เพื่อสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ คุณดวงตา หงษ์นาค อายุ 52 ปี อาชีพรับจ้างเย็บผ้าม่าน ที่บริษัทขายผ้าม่านบริเวณใกล้บ้าน มีประสบการณ์การเย็บผ้าเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยผู้ขอรับทุนต้องการรับงานเย็บผ้าม่านจากบริษัทมาทำเองที่บ้าน ในช่วงเวลาหลังจากเลิกงาน เพื่อเพิ่มรายได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรพิการทางสติปัญญาและการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้ขอรับทุนไม่มีจักรเย็บผ้าเป็นของตนเอง และมีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว จึงต้องการขอรับทุนประกอบอาชีพเป็นจักรเย็บผ้า และจักรโพ้ง เพื่อใช้งานหารายได้ดูแลครอบครัวต่อไป

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ คุณสมลักษณ์ พรมสนาม

วันที่ 10 กันยายน 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เพื่อสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ คุณสมลักษณ์ พรมสนาม อายุ 60 ปี อาชีพขายไก่ทอด, ปลาทอด, หมูทอด และข้าวเหนียว ที่บริเวณปากซอยหน้าบ้าน เป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันมีสภาพเก่าและชำรุด ทั้งนี้ผู้ขอรับทุนเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยพิการในครอบครัว 2 คน ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ จึงต้องการขอรับทุนประกอบอาชีพเป็นรถเข็น, ตู้กระจก, หม้อหุงข้าว, โต๊ะพับ, เก้าอี้, กระติกน้ำ, ถังน้ำแข็ง และถาดพร้อมตระแกรง เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันให้มีสภาพที่ดีขึ้นและมีรายได้เพียงพอในการดูแลครอบครัวต่อไป


Tuesday, September 08, 2020

มอบทุนรักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคสมองพิการ ร่วมกับมีภาวะกระดูกข้อสะโพกหลุดในเด็ก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จังหวัดปราจีนบุรี

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณ คุณประเสริฐ แววนำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี และคุณศิริพร ศรีสวัสดิ์ นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ดำเนินการมอบทุนรักษาพยาบาล จำนวน 18,720 บาท ได้แก่ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก และค่าเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง ให้กับผู้ขอรับทุน อายุ 5 ปี ป่วยด้วยโรคสมองพิการ ร่วมกับภาวะกระดูกข้อสะโพกหลุดในเด็ก ได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด มีความจำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ซึ่งครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับการเดินทางไปพบแพทย์และจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวได้ โดยได้แบ่งการมอบทุนเป็น 2 ครั้ง และจะมอบครั้งที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีต่อไป