Wednesday, March 31, 2021

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับของที่ระลึกกลุ่มธนาคารทิสโก้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับของที่ระลึกกลุ่มธนาคารทิสโก้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 หลังจากที่ได้ทำงานกับกลุ่มธนาคารทิสโก้มาเป็นเวลาหลายปี ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ มาโดยตลอดนะคะ

Monday, March 29, 2021

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันที่ 29 มีนาคม 2564 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564
มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการมูลนิธิฯ ทุกท่าน เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

มอบทุนรักษาพยาบาล ผู้ป่วยมีความผิดปกติระบบทางเดินปัสสาวะและทางเดินอาหาร จังหวัดกาญจนบุรี

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณ คุณฑิฆัมพร ตระกูลกิตติไพศาล หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ดำเนินการมอบทุนรักษาพยาบาล จำนวน 29,126.40 บาท ได้แก่ ถุงถ่ายหน้าท้อง (กล่องละ 10 ชิ้น) จำนวน 6 กล่อง, แป้นสำหรับติดถุงถ่ายหน้าท้อง (กล่องละ 10 ชิ้น) จำนวน 6 กล่อง, ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก จำนวน 15 ห่อ และเงินค่าเดินทางไปพบแพทย์ เพื่อการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง ให้กับผู้ขอรับทุนอายุ 12 ปี ป่วยด้วยภาวะความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดของระบบทางเดินปัสสาวะและระบบทางเดินอาหารส่วนปลาย แพทย์ได้ทำการรักษาด้วยการผ่าตัดเปิดผนังหน้าท้อง เพื่อใช้สำหรับการขับถ่ายผ่านถุงหน้าท้อง ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะลำไส้อุดตัน ผู้ขอรับทุนมีความจำเป็นต้องใช้ถุงหน้าท้อง เพื่อการขับถ่าย อีกทั้งยังต้องใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อช่วยพยุงถุงหน้าท้องให้ติดกับผิวหนังหน้าท้องด้วย เนื่องจากครอบครัวของผู้ขอรับทุนมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบแพทย์ด้วย มูลนิธิฯ จึงได้พิจารณาช่วยเหลือทุนรักษาพยาบาล เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ส่วนหนึ่ง
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีต่อไป


รับเงินบริจาค คุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณ คุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ที่บริจาคเงินให้กับมูลนิธิฯ จำนวน 100,052 บาท เนื่องในโอกาสที่ธนาคาทิสโก้ ครบรอบ 52 ปี เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา ทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
รับมอบโดยคุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณค่ะ

Friday, March 26, 2021

มอบทุนประกอบอาชีพ คุณสุรสา เชิดฉาย

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณ คุณคณิศร บัวบังใบ นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพฯ เนื่องจากเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ดำเนินการมอบทุนประกอบอาชีพให้กับคุณสุรสา เชิดฉาย อายุ 49 ปี ประกอบอาชีพขายอาหารตามสั่ง ที่บริเวณแยกทางรถไฟยมราช กรุงเทพฯ มีประสบการณ์การขายอาหารตามสั่งมากกว่า 4 ปี อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ มีสภาพเก่า ชำรุด และขาดแคลนอุปกรณ์การทำอาหาร ทำให้ใช้งานได้ไม่สะดวก เนื่องจากผู้ขอรับทุนเป็นเสาหลักเลี้ยงดูครอบครัว และมีรายได้น้อยไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบอาชีพได้เอง ทั้งนี้มูลนิธิฯ จึงได้พิจารณามอบทุนประกอบอาชีพเป็น รถเข็นแบบมีหลังคา, ตู้โชว์กระจก, หม้อหุงข้าว, ชุดถังแก๊สปิคนิค, กระทะ, หม้อแกง, ตะหลิว, ถังน้ำแข็ง, กระติกน้ำ, จานพลาสติก, ช้อนส้อม, กล่องกระดาษสำหรับใส่อาหาร, ช้อนพลาสติก, ร่มแม่ค้าที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารทิสโก้พร้อมขาตั้ง และเงินทุนเพื่อซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร รวมมูลค่า 18,248 บาท เพื่อให้ผู้ขอรับทุนมีรายได้มากขึ้น และสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Thursday, March 18, 2021

มอบทุนรักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 1 กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับผู้ขอรับทุน อายุ 13 ปี ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 1 ที่ได้รับการประสานจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ โดยผู้ขอรับทุนมีระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นสูงอยู่บ่อยครั้ง จึงมีความจำเป็นต้องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดทุกวัน วันละ 4 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการรักษาของแพทย์ ทั้งนี้ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว มูลนิธิฯ จึงได้พิจารณามอบทุนรักษาพยาบาล ได้แก่ แผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 30 กล่อง รวมมูลค่า 15,300 บาท
โดยได้แบ่งการมอบทุนเป็น 2 ครั้ง และจะมอบครั้งที่ 2 ในเดือนกันยายน 2564
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีต่อไป

Wednesday, March 17, 2021

มอบทุนรักษาพยาบาล ผู้ป่วยภาวะไขกระดูกสันหลังฝ่อ กรุงเทพฯ

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณ หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. เนื่องจากเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ดำเนินการมอบทุนรักษาพยาบาล จำนวน 24,610 บาท ได้แก่ เครื่องสำรองไฟใช้สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง ให้กับผู้ขอรับทุนอายุ 6 ปี ป่วยด้วยภาวะไขกระดูกสันหลังฝ่อ ส่งผลให้ผู้ขอรับทุนเกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง และหายใจติดขัด แพทย์จึงต้องทำการรักษาด้วยการเจาะคอ เพื่อใส่เครื่องช่วยหายใจ โดยผู้ขอรับทุนจำเป็นต้องใช้งานเครื่องช่วยหายใจและเครื่องสำรองไฟอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเครื่องสำรองไฟที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากโรงพยาบาลภูมิพลฯ ซึ่งมีสภาพเก่า ไม่สามารถเปิดใช้งานตลอดเวลาได้ และครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว มูลนิธิฯ จึงได้พิจารณาช่วยเหลือทุนรักษาพยาบาล เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ส่วนหนึ่ง
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีต่อไป

Tuesday, March 16, 2021

มอบทุนรักษาพยาบาล ผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกคอ กรุงเทพฯ

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณ คุณสายสุดา เปรมชัยสถาพร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์บริการสาธาณสุข 23 สี่พระยา สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ดำเนินการมอบทุนรักษาพยาบาล จำนวน 14,474.40 บาท ได้แก่ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 24 ห่อ และเงินค่าเดินทางไปพบแพทย์ เพื่อตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง ให้กับผู้ขอรับทุนที่ได้รับการประสานงานจากนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลกลาง และนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธาณสุข 23 สี่พระยา กรุงเทพมหานคร โดยผู้ขอรับทุนประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ ได้รับบาดเจ็บสาหัส กระดูกคอได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง แพทย์ต้องทำการผ่าตัด ดามเหล็กไว้ที่กระดูกคอ
ปัจจุบันผู้ขอรับทุนมีอาการดีขึ้นเป็นลำดับ แพทย์ได้นัดติดตามผลการรักษาทุก 3 เดือน เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ดามกระดูกคอ ซึ่งผู้ขอรับทุนไม่สามารถนั่งได้ ต้องใช้รถนอนในการเคลื่อนย้าย จึงมีความจำเป็นต้องเดินทางด้วยรถพยาบาล (Ambulance) ซึ่งมีค่าบริการรับ-ส่ง ครั้งละ 1,500 บาท เนื่องจากครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล มูลนิธิฯ จึงได้พิจารณาช่วยเหลือทุนรักษาพยาบาล เพื่อให้ผู้ขอรับทุนได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
โดยได้แบ่งการมอบทุนเป็น 2 ครั้ง และจะมอบครั้งที่ 2 ในเดือนกันยายน 2564
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีต่อไป

Tuesday, March 09, 2021

ส่งของบริจาคให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร

วันที่ 9 มีนาคม 2564 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้จัดส่งเสื้อผ้ามือสอง และแฟ้มเอกสาร ไปที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร จำนวน 8 ลัง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนจำนวน 270 คน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยนักเรียนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในชุมชนใกล้กับสถานศึกษา และมีนักเรียนบางส่วนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลพักประจำอยู่ในโรงเรียน ทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้สืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
มูลนิธิฯ จึงได้จัดส่งของบริจาคให้โรงเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป

Wednesday, March 03, 2021

ส่งของบริจาคให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 3 มีนาคม 2564 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้จัดส่งเสื้อผ้ามือสอง, กระเป๋า, ตุ๊กตา และของเล่นเด็ก ไปที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 7 ลัง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 1,000 คน โดยรับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ประเภทเด็กยากจนมากเป็นพิเศษ อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากสถานศึกษา เด็กกำพร้าบิดา มารดา เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่แตกแยก ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู เข้ามาอยู่ประจำอยู่ในโรงเรียน โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาและนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
มูลนิธิฯ จึงได้จัดส่งของบริจาคให้โรงเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป